لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۸۸

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۸۸ کلا ۹۲ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A STUDY ON WATER CONSUMPTION USE (LPCD) IN BOOKAN CITY 2005,IRAN.
۲بررسی خورندگی و رسوبگذاری آب خروجی از تصفیه خانه شماره یک ارومیه در سال 1387
۳بررسی کارایی ماده منعقد کننده PACI در تصفیه آب رودخانه شهرچای ارومیه
۴تحلیل و تنش و کرنش در سطوح مفصلی زانو
۵تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر برخی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل مکزیکی
۶تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر عمر انباری و خواص کیفی در میوه کیوی
۷عوامل موثر بر موفقیت توسعه فناوری اطلاعات در نظام سلامت
۸ارزیابی پیاده سازی HIS در بیمارستان امام خمینی ارومیه
۹ترسیم راهبرد های آموزش پزشکی در دانشکده پزشکی الکترونیک
۱۰Bone Marrow Necrosis: Frequency and Clinicopathological Findings in Marrow Biopsies
۱۱A Comparative Study of Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance in Pap Smears Followed by Biopsy Results for Determination of Reliable Cytologic Parameters
۱۲بررسی اپیدمیولوژیک سل ریوی طی سال های 1383 تا 1386 در شهرستان ارومیه
۱۳A comparison of the effects of ABVD and ChlVPP chemotherapeutic protocols for Hodgkin's disease on the spermatozoa fertility indices of male rats
۱۴ارزیابی آنتی ژنیسیته مایع کیست هیداتیک و پروتواسکولکس به روش ایمنودیفیوژن دوبعدی
۱۵بررسی کم خونی و سایر تغییرات خون محیطی در بیماران مبتلا به سل فعال ریوی
۱۶ارزیابی مراقبتهای حمایتی پرستاران در سرطان پستان 1387
۱۷An assessment of the Photon Contamination due to Bremsstrahlung Radiation in the Electron Beams of a NEPTUN 10PC Linac using a Monte Carlo Method

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.