لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۸۷ کلا ۶۳ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی فراوانی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در پساب و لجن دفعی از تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان برای استفاده در مزارع کشاورزی
۲محاسبه دوز پرتوهای ایکس در باریکه های الکترونی شتابدهنده خطی نپتون PC10 به روش مونت کارلو
۳تعیین حریم کیفی چاههای آب شرب شهر سلماس با استفاده از نرم افزار تهیه شده در محیط MS-Excel
۴بررسی میزان غلظت نیترات و نیتریت در چاههای آب قابل شرب شهرک صنعتی شهر ارومیه در سال 1386
۵بررسی حذف مواد هیومیکی آب از طریق فرایند اکسیداسیون پیشرفته با فناوری فوتوکاتالیتیکی UV/TiO2
۶Cytogenetic and molecular genetic analysis of dicentric Y chromosome and its relation to male azoospermia
۷The study of detecting sperm in testis biopsy in men with severe oligospermia and azoospermia by two methods of wet prep cytologic and classic histopathologic
۸تاثیر پرفشاری خون مدل رنوواسکولار بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی
۹اثر مرفین بر حملات صرعی ایجاد شده بوسیله مایع مغزی نخاعی با منیزیم کم در هیپوکامپ کامل موش
۱۰بررسی اثرات ال آرژنین بر تغییرات مورفومتریک روده کوچک در موش بزرگ آزمایشگاهی با سوختگی درجه دو

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.