لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۸۶

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۸۶ کلا ۹۸ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
۲آلودگی آبهای زیر زمینی و سطحی بهMTBE و خطرات بهداشتی
۳تکنیکهای عملیاتی در شناسائی باکتری لژیونلا پنوموفیلا در نمونه های آبی بیمارستانها
۴بررسی پتانسیل بازیافت مواد از زباله های مدارس شهر ارومیه
۵Vitrification induced apoptosis in spermatozoa from fertile and subfertile men
۶تاثیر قطع و ترمیم جراحی عصب سیاتیک بر روی تعداد نورون های عقده ریشه خلفی نخاع

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.