لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۷ کلا ۵۴۸ مقاله شامل ۸۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴۴۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Suppression of p53R2 gene expression with specific siRNA sensitizes HepG2 cells to doxorubicin.
۲Nandrolone administration with or without strenuous exercise promotes overexpression of nephrin and podocin genes and induces structural and functional alterations in the kidneys of rats.
۳Multiple Functions of Long Non-Coding RNAs in Oxidative Stress, DNA Damage Response and Cancer Progression.
۴Nandrolone administration with or without strenuous exercise promotes overexpression of nephrin and podocin genes and induces structural and functional alterations in the kidneys of rats
۵Claw hand mask ventilation in adults: An alternative and effective technique
۶Does coffee affect the bowel function after caesarean section?
۷Multiple Functions of Long Non-Coding RNAs in Oxidative Stress, DNA Damage Response and Cancer Progression
۸Suppression of p53R2 gene expression with specific siRNA sensitizes HepG2 cells to doxorubicin
۹Health impacts quantification of ambient air pollutants using AirQ model approach in Hamadan, Iran
۱۰The association between hematological parameters and metabolic syndrome in Iranian men: A single center large-scale study
۱۱Selenium-Enriched Saccharomyces cerevisiae Reduces the Progression of Colorectal Cancer.
۱۲A prospective study of energy and protein intakes in critically ill patients.
۱۳Comparative virulence of Candida auris with Candida haemulonii, Candida glabrata and Candida albicans in a murine model.
۱۴Emergence of Vancomycin Intermediate and Resistant Staphylococcus aureus among Methicillin Resistant S. aureus isolated from clinical specimens in the northwest of Iran.
۱۵A Comparison of the Postoperative Complications between Two Drainage Methods after Total Knee Arthroplasty.
۱۶Reproductive factors influencing bone mineral density in postmenopausal women.
۱۷Silibinin protects human endothelial cells from high glucose-induced injury by enhancing autophagic response.
۱۸The association of interferon-gamma, interleukin-4 and interleukin-17 single-nucleotide polymorphisms with susceptibility to tuberculosis.
۱۹Chronic ethanol increases calcium/calmodulin-dependent protein kinaseIIδ gene expression and decreases monoamine oxidase amount in rat heart muscles: Rescue effect of Zingiber officinale (ginger) extract.
۲۰Very Rare Presentation of Cerebrovascular Accident in 20-Year-Old Man With Familial Mediterranean Fever-Case Report.
۲۱Pregestational stress attenuated fertility rate in dams and increased seizure susceptibility in offspring.
۲۲Case Report: Scleral Metastasis of Esophageal Squamous Cell Carcinoma.
۲۳Álvaro Alvim-Radiologist and Brazilian "Martyr to Science".
۲۴Hepatoprotective effect of thymol against subchronic toxicity of titanium dioxide nanoparticles: Biochemical and histological evidences.
۲۵A combined Fisher and Laplacian score for feature selection in QSAR based drug design using compounds with known and unknown activities.
۲۶Study of MazEF, sam, and phd-doc putative toxin-antitoxin systems in Staphylococcus epidermidis.
۲۷Vitamin D deficiency and lower respiratory tract infections in newborn infants
۲۸Relationship between vitamin D plasma level and Foxp3 gene expression among rheumatoid arthritis patients
۲۹Effect of co-administration of ubiquinone and vitamin C on changes of behavioral, histological and biochemical parameters in contusion model of rat spinal cord injury
۳۰The association of interferon-gamma, interleukin-4 and interleukin-17 single-nucleotide polymorphisms with susceptibility to tuberculosis
۳۱Pregestational stress attenuated fertility rate in dams and increased seizure susceptibility in offspring
۳۲Acquired mutation of the tyrosine kinase JAK2 V617F in the ABL-BCR-negative chronic myeloproliferative diseases in a population of west Azerbaijan province, Iran
۳۳Ethanol and the Cardiovascular System: Friend or Enemy?
۳۴The effect of bone marrow mesenchymal stem cells on recovery of skeletal muscle after neurotization surgery in rat
۳۵Chronic ethanol increases calcium/calmodulin-dependent protein kinaseIIδ gene expression and decreases monoamine oxidase amount in rat heart muscles: Rescue effect of Zingiber officinale (ginger) extract
۳۶A comparison of the postoperative complications between Two drainage methods after total knee arthroplasty
۳۷Use of cell surface protein typing for genotyping of azole-resistant and -susceptible Aspergillus fumigatus isolates in Iran
۳۸Álvaro Alvim—Radiologist and Brazilian “Martyr to Science”
۳۹Effect of low-cost resistance training on lower-limb strength and balance in institutionalized seniors
۴۰Women's attitudes to safe-induced abortion in Iran: Findings from a pilot survey
۴۱Occurrence of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium in Various Clinical Infections: Detection of Their Drug Resistance and Virulence Determinants
۴۲A combined Fisher and Laplacian score for feature selection in QSAR based drug design using compounds with known and unknown activities
۴۳A case of failure to correct humerus-radius synostosis and thumb hypoplasia
۴۴Investigation of histopathological changes caused by adult stage of Linguatula serrata in dog
۴۵Role of vitamin D deficiency in systemic lupus erythematosus incidence and aggravation
۴۶Immunohistochemical study of C-kit expression in subtypes of renal cell carcinoma.
۴۷Pesticide behavior in paddy fields and development of azole-resistant Aspergillus fumigatus: Should we be concerned?
۴۸Genomic analysis of
۴۹The effect of bone marrow mesenchymal stem cells on recovery of skeletal muscle after neurotization surgery in rat.
۵۰Estimation of lifetime attributable risks (LARs) of cancer associated with abdominopelvic radiotherapy treatment planning computed tomography (CT) simulations.
۵۱Association of Hypertension, Body Mass Index, and Waist Circumference with Fluoride Intake; Water Drinking in Residents of Fluoride Endemic Areas, Iran.
۵۲Prophylaxis against Deep Venous Thrombosis in Patients Hospitalized in Surgical Wards in One of the Hospitals in Iran: Based on the American College of Chest Physician's Protocol.
۵۳Systemic administration of curcumin nanoparticles protects ischemia-reperfusion injury in ovaries: An animal model study.
۵۴Anatomic Study of Mandibular Posterior Teeth Using Cone-beam Computed Tomography for Endodontic Surgery.
۵۵Risk factors for pterygium recurrence after limbal-conjunctival autografting: a retrospective, single-centre investigation.
۵۶Kienböck Disease in the Skeletally Immature Patient.
۵۷Dorsal fracture-subluxation of the distal interphalangeal joint.
۵۸Determinant of successful implementation of Computerized Provider Order Entry (CPOE) system from physicians' perspective: Feasibility study prior to implementation.
۵۹A study of the diagnostic value of Inhibin A Tests for occurrence of preeclampsia in pregnant women.
۶۰Diagnostic accuracy of cone-beam computed tomography scans with high- and low-resolution modes for the detection of root perforations.
۶۱A Clinical Decision Support System Using Ultrasound Textures and Radiologic Features to Distinguish Metastasis From Tumor-Free Cervical Lymph Nodes in Patients With Papillary Thyroid Carcinoma.
۶۲The Effect of Teach-Back Training on Self Management in Kidney Transplant Recipients: A Clinical Trial.
۶۳Echinococcus granulosus genotypes in Iran: a systematic review.
۶۴Factors Affecting Acceptance of Hospital Information Systems Based on Extended Technology Acceptance Model: A Case Study in Three Paraclinical Departments.
۶۵Assessment of synergistic effect of combining hyperthermia with irradiation and calcium carbonate nanoparticles on proliferation of human breast adenocarcinoma cell line (MCF-7 cells).
۶۶Correlation of nerve fibers in corpus callosum and number of neurons in cerebral cortex: an innovative mathematical model.
۶۷In vitro combination of voriconazole with micafungin against azole-resistant clinical isolates of Aspergillus fumigatus from different geographical regions.
۶۸Depression, Anxiety, and Perceived Social Support among Adults with Beta-Thalassemia Major: Cross-Sectional Study.
۶۹Simulation of effects of the electrode structure and material in the density measuring system of the peripheral nerve based on micro-electrical impedance tomography
۷۰Estimation of lifetime attributable risks (LARs) of cancer associated with abdominopelvic radiotherapy treatment planning computed tomography (CT) simulations
۷۱Diagnostic accuracy of cone-beam computed tomography scans with high- and low-resolution modes for the detection of root perforations
۷۲Combined toxicity of multi-walled carbon nanotubes and benzo [a] pyrene in human epithelial lung cells
۷۳Association of Hypertension, Body Mass Index, and Waist Circumference with Fluoride Intake; Water Drinking in Residents of Fluoride Endemic Areas, Iran
۷۴Effectiveness of Topical Sucralfate in the Management of Pressure Ulcer in Hospitalized Patients: A Prospective, Randomized, Placebo-Controlled Trial.
۷۵Risk factors for pterygium recurrence after limbal-conjunctival autografting: a retrospective, single-centre investigation
۷۶Hepatoprotective effect of thymol against subchronic toxicity of titanium dioxide nanoparticles: Biochemical and histological evidences
۷۷Evaluation of effect of letrozole prior to misoprostol in comparison with misoprostol alone in success rate of induced abortion
۷۸Study of MAZEF, SAM, and PHD-DOC putative toxin-antitoxin systems in staphylococcus epidermidis
۷۹Comparing the effect of nitroglycerine and dexamethasone as adjuvants in intravenous regional anesthesia: A randomized clinical trial
۸۰Systemic administration of curcumin nanoparticles protects ischemia-reperfusion injury in ovaries: An animal model study
۸۱Dosimetric outcomes of the breast field-in-field (FIF) radiotherapy technique in patients with mastectomy and lumpectomy surgeries
۸۲Immunohistochemical study of C-kit expression in subtypes of renal cell carcinoma Renal hücreli karsinom alttiplerinde C-kit ekspresyonunun immünohistokimyasal analizi
۸۳Comparison of Visual, Refractive and Aberration Measurements of INTACS versus Toric ICL Lens Implantation; A Four-year Follow-up.
۸۴Human amniotic fluid stem cells (hAFSCs) expressing p21 and cyclin D1 genes retain excellent viability after freezing with (dimethyl sulfoxide) DMSO.
۸۵Discovery of benzylthio analogs of fluconazole as potent antifungal agents.
۸۶Epidemiological factors and worldwide pattern of Middle East respiratory syndrome coronavirus from 2013 to 2016.
۸۷The Eeffect of Metformin Combined with Calcium-Vitamin D
۸۸Effects of Educated Monocytes with Xenogeneic Mesenchymal Stem Cell-Derived Conditioned Medium in a Mouse Model of Chronic Asthma.
۸۹Avascular necrosis of the hamate treated with core decompression: a case report.
۹۰Effects of Peer-Facilitated, Video-Based and Combined Peer-and-Video Education on Anxiety Among Patients Undergoing Coronary Angiography: Randomised controlled trial.
۹۱Quercetin: A functional dietary flavonoid with potential chemo-preventive properties in colorectal cancer.
۹۲Isoprostane in systemic sclerosis: a systematic review and meta-analysis.
۹۳Determinants of Breast Cancer Screening by Mammography in Women Referred to Health Centers of Urmia, Iran
۹۴The protective effect of Lactobacillus and Bifidobacterium as the gut microbiota members against chronic urticaria.
۹۵Factors affecting conscience-based nursing practices: A qualitative study.
۹۶The Effect of Canal Preparation with Four Different Rotary Systems on Formation of Dentinal Cracks: An In Vitro Evaluation.
۹۷Analysis of the mutations in exon 10 of
۹۸Predictors of short-term mortality after acute stroke in East Azerbaijan province, 2014.
۹۹Molecular Epidemiology of Vancomycin-Resistant Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Isolated from Clinical Specimens in the Northwest of Iran.
۱۰۰The promising future of nano-antioxidant therapy against environmental pollutants induced-toxicities.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۴۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.