لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۵ کلا ۳۵۵ مقاله شامل ۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۱۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Nutritional Knowledge, Attitude and Practice of North West Households in Iran: Is Knowledge likely to Become Practice?
۲Social Determinant Factors and their Relationship with Nutritional Pattern in Cardiovascular Patients after Hospital Discharge.
۳The role of histamine H1, H2 and H3 receptors of ventral posteromedial nucleus of thalamus in modulation of trigeminal pain.
۴Efficacy of 10% sucralfate ointment after anal fistulotomy: A prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled trial.
۵Antimicrobial resistance of Listeria monocytogenes isolated from seafood and humans in Iran.
۶Optimal Glycemic and Hemoglobin A1c Thresholds for Diagnosing Diabetes Based on Prevalence of Retinopathy in an Iranian Population.
۷"Theory Based Health Education: Application of Health Belief Model for Iranian Obese and Overweight Students about Physical Activity" in Urmia, Iran.
۸Altered Concentrations of Copper, Zinc, and Iron are Associated With Increased Levels of Glycated Hemoglobin in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Their First-Degree Relatives.
۹Transcriptional Activity of Gene Encoding Subunits R1 and R2 of Interferon Gamma Receptor in Peripheral Blood Mononuclear Cells in Patients with Slow Coronary Flow.
۱۰Novel Oxadiazole Thioglycosides as Potential Anti-Acinetobacter Agents.
۱۱Effect of Sleep Hygiene Education on Sleep Quality in Hemodialysis Patients.
۱۲Evaluation of the Effect of Glibenclamide in Patients With Diffuse Axonal Injury Due to Moderate to Severe Head Trauma.
۱۳Effect of A-769662, a direct AMPK activator, on Tlr-4 expression and activity in mice heart tissue.
۱۴Corrigendum: Microbiological and clinical effects of enamel matrix derivative and sustained-release micro-spherical minocycline application as an adjunct to non-surgical therapy in peri-implant mucosal inflammation.
۱۵The effects of mebudipine on myocardial arrhythmia induced by ischemia-reperfusion injury in isolated rat heart.
۱۶Unmet Supportive Care Needs of Iranian Cancer Patients and its Related Factors.
۱۷The Amputated Hand of the Brabo Fountain, Antwerp, Belgium.
۱۸Comparing prophylactic effect of phenylephrine and ephedrine on hypotension during spinal anesthesia for hip fracture surgery.
۱۹Calcium and vitamin D3 combinations improve fatty liver disease through AMPK-independent mechanisms.
۲۰Metoprolol Improves Endothelial Function in Patients with Cardiac Syndrome X.
۲۱Silymarin: A Novel Natural Agent to Restore Defective Pancreatic β Cells in Streptozotocin (STZ)-induced Diabetic Rats.
۲۲Complete blood cell count components and coronary slow-flow phenomenon.
۲۳Three cases of mumps virus and enterovirus coinfection in children with enteroviral meningitis.
۲۴Effects of Energy Conservation Strategies on Cancer Related Fatigue and Health Promotion Lifestyle in Breast CancerSurvivors: a Randomized Control Trial
۲۵Association of endothelial dysfunction and cytotoxin-associated gene A-positive Helicobacter pylori in patients with cardiac syndrome X.
۲۶The Epidemilogical Characteristics of Motorcyclists Associated Injuries in Road Traffics Accidents; A Hospital-Based Study.
۲۷Evaluation of the alum-naloxone adjuvant activity against experimental murine leishmaniasis due to L. major.
۲۸Neuroprotective Effects of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells on Bilateral Common Carotid Arteries Occlusion Model of Cerebral Ischemia in Rat.
۲۹Intravenous Morphine vs Intravenous Ketofol for Treating Renal Colic; a Randomized Controlled Trial.
۳۰Imatinib alters cell viability but not growth factors levels in TM4 Sertoli cells.
۳۱Ginger extract protects rat's kidneys against oxidative damage after chronic ethanol administration.
۳۲DNA damage response regulation by microRNAs as a therapeutic target in cancer.
۳۳Factors Associated with Needlestick Injuries in Health Care Occupations: A Systematic Review.
۳۴General and Central Obesity in Two Iranian Ethnic Groups Living in Urmia, West Azerbaijan, Iran: Effect of the Neighborhood Environment.
۳۵Comparison of multiple rebond shear strengths of debonded brackets after preparation with sandblasting and CO2 laser.
۳۶Association of Helicobacter Pylori Infection and Ectopic Pregnancy.
۳۷Long Term Follow up Study on a Large Group of Patients with Congenital Factor XIII Deficiency Treated Prophylactically with Fibrogammin P®.
۳۸Lipid Profile in Cardiac Syndrome X: Association with Helicobacter pylori.
۳۹Adaptation of Traumatic Brain Injury Guidelines in Iran.
۴۰Closed Extensor Digitorum Communis Tendons Rupture at the Musculotendinous Junction: A Case Report.
۴۱Interactive effects of prenatal exposure to restraint stress and alcohol on pentylenetetrazol-induced seizure behaviors in rat offspring.
۴۲Assessment of Neuroprotective Effects of Local Administration of 17- Beta- Estradiol on Peripheral Nerve Regeneration in Ovariectomized Female Rats.
۴۳Zearalenone and 17 β-estradiol induced damages in male rats reproduction potential; evidence for ERα and ERβ receptors expression and steroidogenesis.
۴۴Effects of mitral valve repair on ventricular arrhythmia in patients with mitral valve prolapse syndrome: A report of two cases.
۴۵Taq1B Polymorphism of Cholesteryl Ester Transfer Protein (CETP) and Its Effects on the Serum Lipid Levels in Metabolic Syndrome Patients.
۴۶Effect of Echinophora platyloba DC. essential oil and lycopene on the stability of pasteurized cream obtained from cow milk.
۴۷Effect of magnesium sulfate on hyperthermia and pentylen-tetrazol-induced seizure in developing rats.
۴۸Role of plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin as an emerging biomarker of acute renal failure following kidney transplantation and its correlation with plasma creatinine.
۴۹Erratum: Health Blief Model-based intervention to improve nutritional behavior among elderly women.
۵۰Cytotoxic effects of mineral trioxide aggregate, calcium enrichedmixture cement, Biodentine and octacalcium pohosphate onhuman gingival fibroblasts.
۵۱The effect of Valerian root extract on the severity of pre menstrual syndrome symptoms.
۵۲Energy Dependence of Measured CT Numbers on Substituted Materials Used for CT Number Calibration of Radiotherapy Treatment Planning Systems.
۵۳The productivity and its barriers in public hospitals: case study of ran.
۵۴A Comparison between The Effectiveness of Short Message Service and Reminder Cards Regarding Medication Adherence in Patients with Hypertension: A Randomized Controlled Clinical Trial.
۵۵Gastro-intestinal basidiobolomycosis in a 2-year-old boy: dramatic response to potassium iodide.
۵۶Evaluation of AD-MSC (adipose-derived mesenchymal stem cells) as a vehicle for IFN-β delivery in experimental autoimmune encephalomyelitis.
۵۷Can theoretical intervention improve hand hygiene behavior among nurses?
۵۸Threats to nurses' dignity and intent to leave the profession.
۵۹Major dietary patterns in relation to demographic and socio-economic status and food insecurity in two Iranian ethnic groups living in Urmia, Iran.
۶۰Determination of naturally occurring estrogenic hormones in cow's and river buffalo's meat by HPLC-FLD method.
۶۱Experiences of Iranian Nurses that Intent to Leave the Clinical Nursing: a Content Analysis.
۶۲Towards Realizing Benefits of Information Technology in Organ Transplant: A Review.
۶۳Applications of electrospinning/electrospraying in drug delivery.
۶۴Trans-Scaphoid Perilunate Fracture Dislocation; A Technical Note.
۶۵Health-Related Quality of Life and its Determinants Among Women With Diabetes Mellitus: A Cross-Sectional Analysis.
۶۶Changes of Overweight and Obesity Prevalence Among School Children in North West of Iran After 3 Years Follow-up (2009-2011): A Longitudinal Study.
۶۷Effects of supportive-expressive discussion groups on loneliness, hope and quality of life in breast cancer survivors: a randomized control trial.
۶۸Comparison of Plasma Neurosteroid and Prolactin Levels in Patients with Schizophrenia and Healthy Individuals.
۶۹Antileishmanial Activity of Date (Phoenix dactylifera L) Fruit and Pit Extracts In Vitro.
۷۰Application of Canonical Correlation Analysis for Detecting Risk Factors Leading to Recurrence of Breast Cancer.
۷۱Evaluation of tendon healing using fibroblast like synoviocytes in rabbits: A biomechanical study.
۷۲University Students' Views Regarding Reasons for Drug Abuse Among Youths.
۷۳Efficacy of Pedicle Screw Fixation in Unstable Upper and Middle Thoracic Spine Fractures.
۷۴Fanconi Anemia Concurrent with an Unusual Thumb Polydactyly: A Case Report.
۷۵Primary Hydatid Cyst of Umbilicus, Mimicking an Umbilical Hernia.
۷۶Hyperthermia: How Can It Be Used?
۷۷Repeated small bowel resection in a patient with Buerger's disease and intestinal involvement.
۷۸Impact of clinical supervision on field training of nursing students at Urmia University of Medical Sciences.
۷۹Protective effects of an interaction between vagus nerve and melatonin on gastric ischemia/reperfusion: the role of oxidative stress.
۸۰Cardioprotective effect of royal jelly on paclitaxel-induced cardio-toxicity in rats.
۸۱Short-Term High-Dose Vitamin E to Prevent Contrast Medium-Induced Acute Kidney Injury in Patients With Chronic Kidney Disease Undergoing Elective Coronary Angiography: A Randomized Placebo-Controlled Trial.
۸۲Protein engineering of microbial cholesterol oxidases: a molecular approach toward development of new enzymes with new properties.
۸۳Applying Data Mining Techniques to Extract Hidden Patterns about Breast Cancer Survival in an Iranian Cohort Study.
۸۴Omega 3 in Childhood Migraines: a Double Blind Randomized Clinical Trial.
۸۵Letter by Rezaei and Arjmand Regarding Article, "Cerebrolysin and Recovery After Stroke (CARS): A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Multicenter Trial".
۸۶An ethno-medicinal study of medicinal plants used for the treatment of diabetes.
۸۷Anatomic Anomalies Encountered in 467 Open Carpal Tunnel Surgeries.
۸۸Zinc attenuates ethanol-induced Sertoli cell toxicity and apoptosis through caspase-3 mediated pathways.
۸۹Cytotoxic Activity of Holothuria leucospilota Extract against Leishmania infantum In Vitro.
۹۰Calixdrugs: calixarene-based clusters of established therapeutic drug agents.
۹۱Impact of Educational Intervention Based on Interactive Approaches on Beliefs, Behavior, Hemoglobin A1c, and Quality of Life in Diabetic Women.
۹۲White Blood Cell Count to Mean Platelet Volume Ratio Is a Prognostic Factor in Patients with Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome with or without Metabolic Syndrome.
۹۳Efficacy of Sucralfate Mouth Wash in Prevention of 5-fluorouracil Induced Oral Mucositis: A Prospective, Randomized, Double-Blind, Controlled Trial.
۹۴Vitamin D Deficiency among Female Nurses of Children's Medical Center Hospital and Its Related Factors.
۹۵Time Trend Analysis of Cancer‏ Incidence in Caspian Sea, 2004 - 2009: A Population-based Cancer Registries Study (northern Iran).
۹۶Seroprevalence of Toxoplasma gondii in the Iranian pregnant women: A systematic review and meta-analysis.
۹۷The effect of celecoxib and its combination with imatinib on human HT-29 colorectal cancer cells: Involvement of COX-2, Caspase-3, VEGF and NF-κB genes expression.
۹۸Prevalence and genotype distribution of cytomegalovirus UL55 sequence in renal transplant recipients in north west of Iran.
۹۹Myocardial mechanical dysfunction following endotoxemia: role of changes in energy substrate metabolism.
۱۰۰Susceptibility pattern of Candida albicans isolated from Iranian patients to antifungal agents.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۵۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.