لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۲ کلا ۲۸۱ مقاله شامل ۱۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۴۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Ecstasy-induced caspase expression alters following ginger treatment.
۲Pharmacological and therapeutic effects of Mentha Longifolia L. and its main constituent, menthol.
۳What are important for patient centered care? A quantitative study based on perception of patients' with cancer.
۴Zinc and low-dose of cadmium protect sertoli cells against toxic-dose of cadmium: The role of metallothionein.
۵Interleukin-18, interleukin-8, and CXCR2 and the risk of silicosis.
۶Rat hair follicle stem cells differentiate and promote recovery following spinal cord injury.
۷A novel method for quantification of left ventricular noncompaction using two-dimensional echocardiography in children.
۸Naproxen Twice Daily Versus as Needed (PRN) Dosing: Efficacy and Tolerability for Treatment of Acute Ankle Sprain, a Randomized Clinical Trial.
۹The effect of diabetes mellitus on short term mortality and morbidity after isolated coronary artery bypass grafting surgery.
۱۰Serum levels of IL-18 in Iranian females with systemic lupus erythematosus.
۱۱Vitamin D Receptor TaqI Gene Variant in Exon 9 and Polycystic Ovary Syndrome Risk.
۱۲Association between Celiac Disease and Intussusceptions in Children: Two Case Reports and Literature Review.
۱۳Anti-phospholipase A2 receptor antibody in idiopathic membranous nephropathy: A report from Iranian population.
۱۴Multiple myeloma presenting with focal segmental glomerulosclerosis.
۱۵Identification of Echinococcus granulosus Strains in Isolated Hydatid Cyst Specimens from Animals by PCR-RFLP Method in West Azerbaijan - Iran.
۱۶Chromosomal mosaicism for inversion of chromosome 3(p25, p26) in a case of idiopathic hypereosinophilic syndrome (IHES).
۱۷Comparison of the effectiveness of combination of fennel extract/vitamin E with ibuprofen on the pain intensity in students with primary dysmenorrhea.
۱۸Ki-67 expression in hydatidiform moles and hydropic abortions.
۱۹Methodology of isfahan tobacco use prevention program: first phase.
۲۰Therapeutic uses and pharmacological properties of garlic, shallot, and their biologically active compounds.
۲۱Health-related quality of life in hemodialysis patients: an Iranian multi-center study.
۲۲Seroprevalence of hepatitis e among pregnant women in urmia, iran.
۲۳Pharmacological and therapeutic effects of Peganum harmala and its main alkaloids.
۲۴Virulence and antimicrobial resistance in enterococci isolated from urinary tract infections.
۲۵TV viewing, independent of physical activity and obesogenic foods, increases overweight and obesity in adolescents.
۲۶Unusually prolonged motor and sensory block following single injection ultrasound-guided infraclavicular block with bupivacaine and dexamethasone.
۲۷An update on embryology of the upper limb.
۲۸Hands on stamps: Germany, 1999-International Year of Older Persons.
۲۹Effect of Restraint Stress during Gestation on Pentylenetetrazol-Induced Epileptic Behaviors in Rat Offspring.
۳۰Effect of prenatal stress on density of NMDA receptors in rat brain.
۳۱Using eggshell membrane as nerve guide channels in peripheral nerve regeneration.
۳۲Primary hyperparathyroidism in a case of chronic myelogenous leukemia.
۳۳Short fourth and fifth metacarpals in a case of idiopathic primary hypoparathyroidism.
۳۴Primary hydatid cyst of the kidney in a 10 year old boy.
۳۵Effect of low frequency electrical stimulation on spike and wave discharges of perioral somatosensory cortex in WAG/Rij rats.
۳۶Effect of hyperthermia on histamine blood level and convulsive behavior in infant rats.
۳۷Celiac disease presented after autologous bone marrow transplantation for acute myelogenous leukemia.
۳۸The effect of water temperature and voluntary drinking on the post rehydration sweating.
۳۹Evaluation of diagnostic efficacy of ultrasound scoring system to select thyroid nodules requiring fine needle aspiration biopsy.
۴۰Predicting factors on cervical ripening and response to induction in women pregnant over 37 weeks.
۴۱Gaucher disease in a 53-year-old Iranian man.
۴۲A novel adjuvant, mixture of Alum and naltrexone, elicits humoral immune responses for excreted/secreted antigens of Toxoplasma gondii tachyzoites vaccine in Balb/c murine model.
۴۳Diagnostic performances of high resolution trans-thoracic lung ultrasonography in pulmonary alveoli-interstitial involvement of rheumatoid lung disease.
۴۴A 54-year-old female with skin lesions and history of renal cell carcinoma.
۴۵Human cystic echinococcosis in west azerbaijan, northwest iran: a retrospective hospital based survey from 2000 to 2009.
۴۶Bibliometric analysis of parasitological research in iran and Turkey: a comparative study.
۴۷Spectral Doppler analysis of parathyroid adenoma: correlation between resistive index and serum parathyroid hormone concentration.
۴۸Cutaneous metastasis of bilateral renal cell carcinoma.
۴۹Ethanol promotes rat aortic vascular smooth muscle cell proliferation via increase of homocysteine and oxidized-low-density lipoprotein.
۵۰Therapeutic effects of oral zinc supplementation on acute watery diarrhea with moderate dehydration: a double-blind randomized clinical trial.
۵۱Serodiagnostic tests in musculoskeletal hydatid disease.
۵۲Outcome of immediate use of the permanent peritoneal dialysis catheter in children with acute and chronic renal failure.
۵۳A 78-year-old female was admitted with respiratory distress and nodular erythematous to violaceous lesions on her face.
۵۴Asymptomatic lymphangioma involving the spleen and mediastinum in adults.
۵۵Association between the high risk occupations and bladder cancer in Iran: a case-control study.
۵۶Correlation between ankle-brachial index and microalbuminuria in type 2 diabetes mellitus.
۵۷Epidemiology of traumatic brain injury in urmia, iran.
۵۸Thematic Analysis of Iranian Female Adolescents' Perceptions About HIV/AIDS: A Qualitative Study.
۵۹Vasoprotective effect of vitamin E: rescue of ethanol-induced atherosclerosis and inflammatory stress in rat vascular wall.
۶۰Spermatic cord metastasis as early manifestation of small bowel adenocarcinoma.
۶۱Saucerization: a modified uncapitonnage method of surgery for pulmonary hydatidosis.
۶۲Antilock braking system effectiveness in prevention of road traffic crashes in Iran.
۶۳A 32-year-old Man with Normokalemic Thyrotoxic Periodic Paralysis.
۶۴The effect of acupressure on nausea and vomiting after cesarean section under spinal anesthesia.
۶۵Comparison of transperitoneal versus retroperitoneal laparoscopic adrenalectomy in a prospective randomized study.
۶۶Seroprevalence of hepatitis C, hepatitis B and HIV viruses in hemophiliacs born 1985-2010 in west Azarbaijan of Iran.
۶۷Prevalence of nocturnal enuresis in school aged children: the role of personal and parents related socio-economic and educational factors.
۶۸Identifying the Non-recurrent Laryngeal Nerve: Preventing a Major Risk of Morbidity During Thyroidectomy.
۶۹Chemical composition and in vitro antibacterial activity of essential oil and methanol extract of Echinophora platyloba D.C against some of food-borne pathogenic bacteria.
۷۰Biogenic amines determination in some traditional cheeses in West Azerbaijan province of Iran.
۷۱Arthroscopic evaluation of the accuracy of clinical examination versus MRI in diagnosing meniscus tears and cruciate ligament ruptures.
۷۲Adolescence spinal epidural abscess with neurological symptoms: case report, a lesson to be re-learnt.
۷۳Analysis of orthopedic injuries in an airplane landing disaster and a suggested mechanism of trauma.
۷۴A prospective comparison between Kapandji and percutaneous extra-focal fixation in extra articular distal radius fractures.
۷۵Like cures like: a neuroimmunological model based on electromagnetic resonance.
۷۶Long-term clinical and radiological outcomes of radial shortening osteotomy and vascularized bone graft in Kienböck disease.
۷۷The impact of platelet-rich plasma on the prevention of tunnel widening in anterior cruciate ligament reconstruction using quadrupled autologous hamstring tendon: a randomised clinical trial.
۷۸Improving chemotherapy processes with a protocol-based information system: a pre and post-implementation study.
۷۹Prevalence of GBV-C among Iranian HBV positive patients using PCR-RFLP technique.
۸۰The effect of oral contraceptives on orthodontic tooth movement in rat.
۸۱The association of Kienbock's disease and ulnar variance in the Iranian population.
۸۲Enhanced oxidative stress in Hashimoto's thyroiditis: inter-relationships to biomarkers of thyroid function.
۸۳Molecular phylogenetic analysis of Anopheles and Cellia subgenus anophelines (Diptera: Culicidae) in temperate and tropical regions of Iran.
۸۴A multiresistant clone of Pseudomonas aeruginosa sequence type 773 spreading in a burn unit in Orumieh, Iran.
۸۵Erythropoietin ameliorates oxidative stress and tissue injury following renal ischemia/reperfusion in rat kidney and lung.
۸۶Morphine exposure induces age-dependent alterations in pentylenetetrazole-induced epileptic behaviors in prepubertal rats.
۸۷Downregulation of CCR5 expression on the peripheral blood CD8+ T cells of southeastern Iranian patients with chronic hepatitis B infection.
۸۸Evaluation of disease activity in ankylosing spondylitis; diagnostic value of color Doppler ultrasonography.
۸۹Seasonal variation in the incidence of preeclampsia based on the time of conception
۹۰Relashenship between organizational justice whth job satisfaction and organizational commitment in physical education organizations of Tehran Islamic Azad university East Tehran branch
۹۱Cytomegalovirus infection among Iranian kidney graft recipients
۹۲A 32-year-old man with normokalemic thyrotoxic periodic paralysis
۹۳The effect of oral contraceptives on orthodontic tooth movement in rat
۹۴Crocin improved learning and memory impairments in streptozotocin-induced diabetic rats
۹۵The impact of platelet-rich plasma on the prevention of tunnel widening in anterior cruciate ligament reconstruction using quadrupled autologous hamstring tendon: A randomised clinical trial
۹۶Cutaneous metastasis of bilateral renal cell carcinoma
۹۷Gestational diabetes mellitus in Iranian women: A rising rate
۹۸Seroprevalence of hepatitis C, hepatitis B and HIV viruses in hemophiliacs born 1985-2010 in west Azarbaijan of Iran
۹۹Spermatic cord metastasis as early manifestation of small bowel adenocarcinoma
۱۰۰A prospective comparison between Kapandji and percutaneous extra-focal fxation in extra articular distal radius fractures

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.