لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۵ کلا ۲۴۱۸ مقاله شامل ۱۶۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۲۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۱۲۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Corrigendum to "Exposure assessment of Bisphenol A intake from polymeric babybottles in formula-fed infants aged less than one year" [Toxicology Reports 2 (2015) 1273-1280].
۲Hyphal wall protein 1 gene: A potential marker for the identification of different Candida species and phylogenetic analysis.
۳Effect of Shade and Light Curing Mode on the Degree of Conversion of Silorane-Based and Methacrylate-Based Resin Composites.
۴Being Single as a Social Barrier to Access Reproductive Healthcare Services by Iranian Girls.
۵Evaluation of miR-146a expression level in macrophages exposed to Candida glabrata.
۶Identification of Candida species in the oral cavity of diabetic patients.
۷The outbreak fingolimod cardiovascular side effects in relapsing-remitting multiple sclerosis patient: A longitudinal study in an Iranian population.
۸A Comparison of Efficacy Between Recombinant Activated Factor VII (Aryoseven) and Novoseven in Patients With Hereditary FVIII Deficiency With Inhibitor.
۹Effective Teaching Methods in Higher Education: Requirements and Barriers.
۱۰Genetic disruption of the KLF1 gene to overexpress the γ-globin gene using the CRISPR/Cas9 system.
۱۱Comparison of Accuracy of determining the Distance between Alveolar Crest and Cementoenamel Junction in Digital Radiography with Scanora and DentalEye Software Programs.
۱۲Causative Agents of Onychomycosis: A 7-Year Study.
۱۳A multi-strain Synbiotic may reduce viral respiratory infections in asthmatic children: a randomized controlled trial.
۱۴The effect of nitrazepam on depression and curiosity in behavioral tests in mice: The role of potassium channels.
۱۵Evaluation of a novel lentiviral vaccine expressing KMP11-HASPB fusion protein against Leishmania infantum in BALB/c mice.
۱۶The association between initial manifestations of childhood-onset systemic lupus erythematosus and the survival.
۱۷Evaluation of Response Surface Methodology to Predict Optimum Growth Conditions for Lactobacillus plantarum A7 (KC 355240) in Probiotic Soy Milk Containing Essential Oil of Cuminum cyminum.
۱۸Contribution of amygdala to the pressor response elicited by microinjection of angiotensin II into the bed nucleus of the stria terminalis.
۱۹Species diversity and molecular characterization of nontuberculous mycobacteria in hospital water system of a developing country, Iran.
۲۰Growth development in children with congenital hypothyroidism: the effect of screening and treatment variables-a comprehensive longitudinal study.
۲۱Determinants of Tobacco and Hookah Smoking in a Nationally Representative Sample of Iranian Children and Adolescents: The CASPIAN-IV Study.
۲۲Exposure to Hookah and Cigarette Smoke in Children and Adolescents According to Their Socio-Economic Status: The CASPIAN-IV Study.
۲۳Circulating microRNA-192 as a diagnostic biomarker in human chronic lymphocytic leukemia.
۲۴Diagnosis of Giardia duodenalis Infection using Dot Blot in Comparison with Microscopy.
۲۵Comparative Evaluation of Health-Related Quality of Life Questionnaires in Patients With Heart Failure Undergoing Cardiac Rehabilitation: A Psychometric Study.
۲۶Association of ghrelin with cardiometabolic risk factors in Iranian adolescents: the CASPIAN-III study.
۲۷Validation of the EORTC QLQ-BIL21 questionnaire for measuring quality of life in patients with cholangiocarcinoma and cancer of the gallbladder.
۲۸Cinnamon and Chronic Diseases.
۲۹Epi-Drugs and Epi-miRs: Moving Beyond Current Cancer Therapies.
۳۰Wound Healing Effects of Quercus Brantii and Pelargonium Graveolens Extracts in Male Wistar Rats.
۳۱Micrometastasis in colorectal cancer: does it affect staging?
۳۲Design, Formulation and Evaluation of an Oral Gel from Punica Granatum Flower Extract for the Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis.
۳۳Life stressors, coping strategies, and social supports in patients with irritable bowel syndrome.
۳۴Validity and reliability of "Persian Weaning Tool" in mechanically ventilated patients.
۳۵Evaluate the growth and adhesion of osteoblast cells on nanocomposite scaffold of hydroxyapatite/titania coated with poly hydroxybutyrate.
۳۶"Theory Based Health Education: Application of Health Belief Model for Iranian Obese and Overweight Students about Physical Activity" in Urmia, Iran.
۳۷Comparative Study on the Effect of Plantago psyllium and Ocimum basilicum Seeds on Anthropometric Measures in Nonalcoholic Fatty Liver Patients.
۳۸Effects of Probiotics on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Obese Children and Adolescents: A Randomized Clinical Trial.
۳۹Prevalence of HIV/AIDS among Iranian Prisoners: A Review Article.
۴۰Venoplasty and Venous Stenting in Patients with Chronic Venous Insufficiency in the Lower Extremities.
۴۱Prevalence of Hypertension in Iran 1980-2012: A Systematic Review.
۴۲The essential skills required by librarians to support medical virtual learning programs.
۴۳Is herbal therapy safe in obesity? A case of Apium graveolens (Celery) induced hyperthyroidism.
۴۴Echocardiographic characteristics of isolated left ventricular noncompaction.
۴۵Relationship between metabolic syndrome and angiographic severity of coronary artery disease.
۴۶Neuromyelitis optica in a pregnant woman with systemic lupus erythematous: A case report.
۴۷Effects of beta-carotene fortified synbiotic food on metabolic control of patients with type 2 diabetes mellitus: A double-blind randomized cross-over controlled clinical trial.
۴۸Retinal Toxicity in Patients Treated With Hydroxychloroquine: A Cross-Sectional Study.
۴۹In silico prediction of B cell epitopes of the extracellular domain of insulin-like growth factor-1 receptor.
۵۰Inserting central venous catheter in emergency conditions in coagulopathic patients in comparison to noncoagulopathic patients.
۵۱Effect of long-term Vitamin C intake on vascular endothelial function in diabetic children and adolescents: A pilot study.
۵۲Clinical and echocardiographic findings of patients with suspected acute pulmonary thromboembolism who underwent computed tomography pulmonary angiography.
۵۳Evaluation the effect of breathing filters on end-tidal carbon dioxide during inferior abdominal surgery in infants and changes of tidal volume and respiratory rate needs for preventing of increasing end-tidal carbon dioxide.
۵۴Evaluation of the effect of high-dose folic acid on endothelial dysfunction in pre-eclamptic patients: A randomized clinical trial.
۵۵The effect of combined conventional and modified ultrafiltration on mechanical ventilation and hemodynamic changes in congenital heart surgery.
۵۶Association between sleep quality and postpartum depression.
۵۷A randomized controlled trial on the effects of jujube fruit on the concentrations of some toxic trace elements in human milk.
۵۸The structural model of pain, cognitive strategies, and negative emotions in functional gastrointestinal disorders.
۵۹Genetic associations of the visfatin G-948T polymorphism with obesity-related metabolic traits in an Iranian population.
۶۰Translation and validation of the Farsi version of Rome III diagnostic questionnaire for the adult functional gastrointestinal disorders.
۶۱A comparison of the effect of certain inorganic salts on suppression acute skin irritation by human biometric assay: A randomized, double-blind clinical trial.
۶۲Cognitive rehabilitation in patients with nonamnestic mild cognitive impairment.
۶۳Anti-inflammatory Effect of Amitriptyline on Ulcerative Colitis in Normal and Reserpine-Induced Depressed Rats.
۶۴The Effect of Protocatechuic Acid on Blood Pressure and Oxidative Stress in Glucocorticoid-induced Hypertension in Rat.
۶۵Triterpene Constituents of Euphorbia Erythradenia Bioss. and their Anti-HIV Activity.
۶۶First report of Tasmanian sheep strain (G2) genotype isolated from Iranian goat using the high resolution melting (HRM) analysis.
۶۷Comparison of short head-up tilt test with conventional protocol after omission of nonmedicated phase in children and young adults.
۶۸Do serum prolactin levels correlate with antibodies against desmoglein in pemphigus vulgaris?
۶۹A case of the long time presence of a large foreign body in esophagus without complication.
۷۰Immediate outcomes of eptifibatide therapy during intracoronary stent implantation.
۷۱An intratesticular arteriovenous malformation identified incidentally during ultrasound evaluation of scrotal trauma.
۷۲Prevalence of 22q11.2 microdeletion syndrome in Iranian patients with cleft palate.
۷۳Ultrasound guided platelet-rich plasma injection for the treatment of rotator cuff tendinopathy.
۷۴Genotoxicity evaluation of hydroalcoholic and aqueous extracts of Dorema aucheri by the comet assay.
۷۵A randomized controlled trial comparing the effect of intravenous, subcutaneous, and intranasal fentanyl for pain management in patients undergoing cesarean section.
۷۶Tangibility of platelet-rich fibrin matrix for nasolabial folds.
۷۷Cognitive emotion regulation strategies in patients with functional dyspepsia and healthy controls - A comparative study.
۷۸Association of anxiety, depression, and psychological distress in people with and without functional dyspepsia.
۷۹Short-term result of collagen crosslinking in pellucid marginal degeneration.
۸۰Dosimetry and evaluating the effect of treatment parameters on the leakage of multi leaf collimators in ONCOR linear accelerators.
۸۱Comparison of high dose and low dose folic acid supplementation on prevalence, onset and severity of preeclampsia.
۸۲Investigation of changes in brain natriuretic peptide serum levels and its diagnostic value in patients with mild and moderate head trauma, in patients referred to emergency department of Alzahra Hospital, Isfahan, 2013-2014.
۸۳Evaluating the effectiveness of peer-based intervention in managing type I diabetes mellitus among children and adolescents: A systematic review.
۸۴The Persian developmental sentence scoring as a clinical measure of morphosyntax in children.
۸۵Dexterity and two-point discrimination of the hand in school-aged children with dysgraphia.
۸۶Regional disparity in hygienic behaviors of Iranian children and adolescents: The CASPIAN-IV study.
۸۷The relationship of serum vitamin D and Zinc in a nationally representative sample of Iranian children and adolescents: The CASPIAN-III study.
۸۸The effect of Citrus Aurantifolia (Lemon) peels on cardiometabolic risk factors and markers of endothelial function in adolescents with excess weight: A triple-masked randomized controlled trial.
۸۹Resistance of Shigella strains to extended-spectrum cephalosporins in Isfahan province.
۹۰national survey on the pattern of breastfeeding in Iranian infants: The IrMIDHS study.
۹۱Trends in health burden of untreated water and insanitary environments in Iran, 1990-2010: Findings from the global burden of disease study 2010.
۹۲The association of socioeconomic status of family and living region with self-rated health and life satisfaction in children and adolescents: The CASPIAN-IV study.
۹۳Level of physical activity and screen time among Iranian children and adolescents at the national and provincial level: The CASPIAN-IV study.
۹۴Role of Meticulous Observation: Successful Pregnancy in a 30-Year-Old Woman with Severe Pulmonary Hypertension.
۹۵Anthropometric Indicators Associated with Dyspnea and Spirometric Parameters in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
۹۶Association of Serum Uric Acid Level with the Severity of Brain Injury and Patient's Outcome in Severe Traumatic Brain Injury.
۹۷Effects of aqueous extract of alfalfa on hyperglycemia and dyslipidemia in alloxan-induced diabetic Wistar rats.
۹۸The Predictive Value of Pulse Oximeters for Pulse Improvement after Angiography in Infants and Children.
۹۹Is Metabolic Syndrome Considered to Be a Risk Factor for Gastroesophageal Reflux Disease (Non-Erosive or Erosive Esophagitis)?: A Systematic Review of the Evidence.
۱۰۰Acute Kidney Injury Risk Factors For ICU Patients Following Cardiac Surgery: The Application of Joint Modeling.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۴۱۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.