لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۵ کلا ۲۷۵۱ مقاله شامل ۱۰۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۴۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۵۰۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Adding Intra-Articular Growth Hormone to Platelet Rich Plasma under Ultrasound Guidance in Knee Osteoarthritis: A Comparative Double-Blind Clinical Trial.
۲Comparing the Effect of Adaptive Support Ventilation (ASV) and Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV) on Respiratory Parameters in Neurosurgical ICU Patients.
۳A Comparison of the Sociodemographic and Clinical Characteristics of Patients Referring to a Pain Clinic with Subacute and Chronic Pain.
۴Prominent Cold Nodule in Multinodular Goiter Revealed to Be Thyrolipoma: A Case Report.
۵Jaw Pain as a First Presentation in the Diagnosis of Breast Cancer.
۶Fractionation and identification of the allergic proteins in Aspergillus species.
۷Overexpression of MDR-1 and CDR-2 genes in fluconazole resistance of Candida albicans isolated from patients with vulvovaginal candidiasis.
۸Hirschsprung Disease Diagnosis: Calretinin Marker Role in Determining the Presence or Absence of Ganglion Cells.
۹Is Helicobacter pylori Infection a Risk Factor for Prostatitis? A Case-Control Study in a Referring Tertiary Care Center.
۱۰A Simple, Rapid, and Efficient Method for Isolating Mesenchymal Stem Cells from the Entire Umbilical Cord.
۱۱The Frequency of Alcohol Use in Iranian Urban Population: The Results of a National Network Scale Up Survey.
۱۲Characterization and identification of candiduria due to Candida species in diabetic patients.
۱۳The effect of nanochitosans particles on Candida biofilm formation.
۱۴Why teledermatology should be used in Iran: background, infrastructures and technical consideration.
۱۵Serum sdLDL-C and Cellular SREBP2-dependent Cholesterol Levels; is there a Challenge on Targeting PCSK9?
۱۶Increased blood pressures in veterans with post traumatic stress disorder.
۱۷A Comparison of Efficacy Between Recombinant Activated Factor VII (Aryoseven) and Novoseven in Patients With Hereditary FVIII Deficiency With Inhibitor.
۱۸Intratester and intertester reliability of the movement system impairment-based classification for patients with knee pain.
۱۹Bacteriophages and phage-inspired nanocarriers for targeted delivery of therapeutic cargos.
۲۰Evaluation of anti-Cathepsin L1: a more reliable method for serodiagnosis of human fasciolosis.
۲۱MTHFR rs1801133 polymorphism and susceptibility to colorectal cancer in Iranian population: evidence of a case-control study and meta-analysis.
۲۲Acute Right Heart Failure in a Patient with Right Heart Thrombus and Pulmonary Thromboembolism.
۲۳Evaluation of Time in Therapeutic Range (TTR) in Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation Receiving Treatment with Warfarin in Tehran, Iran: A Cross-Sectional Study.
۲۴Factors Affecting Quality of Emergency Service in Iran's Military Hospitals: A Qualitative Study.
۲۵Diagnostic accuracy of emergency-performed focused assessment with sonography for trauma (FAST) in blunt abdominal trauma.
۲۶Intrinsic kinetics for fixed bed bioreactor in hospital wastewater treatment.
۲۷Carnosine ameliorates cognitive deficits in streptozotocin-induced diabetic rats: Possible involved mechanisms.
۲۸The effect of nitrazepam on depression and curiosity in behavioral tests in mice: The role of potassium channels.
۲۹Scientometric study of academic publications on antioxidative herbal medicines in type 2 diabetes mellitus.
۳۰Antimicrobial resistance of Listeria monocytogenes isolated from seafood and humans in Iran.
۳۱Evaluation of nitric oxide production and proliferation activity of recombinant Bacterioferritin of Helicobacter pylori on macrophages.
۳۲Evaluation of forward head posture in sitting and standing positions.
۳۳MicroRNA-149 is epigenetically silenced tumor-suppressive microRNA, involved in cell proliferation and downregulation of AKT1 and cyclin D1 in human glioblastoma multiforme.
۳۴Is keratoconus more severe in pediatric population?
۳۵The Effect of Slow-Stroke Back Massage on the Anxiety Levels of Iranian Women on the First Postpartum Day.
۳۶The Effect of Cumin cyminum L. Plus Lime Administration on Weight Loss and Metabolic Status in Overweight Subjects: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial.
۳۷Coenzyme Q10 Ameliorates Trimethyltin Chloride Neurotoxicity in Experimental Model of Injury in Dentate Gyrus of Hippocampus: A Histopathological and Behavioral Study.
۳۸Enhanced detection sensitivity of prostate-specific antigen via PSA-conjugated gold nanoparticles based on localized surface plasmon resonance: GNP-coated anti-PSA/LSPR as a novel approach for the identification of prostate anomalies.
۳۹Intravitreal injection of methotrexate in persistent diabetic macular edema: a 6-month follow-up study.
۴۰Evidence for embryonic stem-like signature and epithelial-mesenchymal transition features in the spheroid cells derived from lung adenocarcinoma.
۴۱Effects of Intrathecal Opioids Use in Cesarean Section on Breastfeeding and Newborns' Weight Gaining.
۴۲Prevalence of physical inactivity in Iran: a systematic review.
۴۳Comparison of maternal isocaloric high carbohydrate and high fat diets on osteogenic and adipogenic genes expression in adolescent mice offspring.
۴۴Apoptosis signaling pathways in osteoarthritis and possible protective role of melatonin.
۴۵Ewing sarcoma/primitive neuroectodermal tumor of the kidney: A report of three cases.
۴۶Participating in university entrance exam despite repeated failure: a qualitative study of participants' experiences.
۴۷Lithium attenuated the behavioral despair induced by acute neurogenic stress through blockade of opioid receptors in mice.
۴۸WNT5A-ROR2 is induced by inflammatory mediators and is involved in the migration of human ovarian cancer cell line SKOV-3.
۴۹Pelargonidin improves memory deficit in amyloid β25-35 rat model of Alzheimer's disease by inhibition of glial activation, cholinesterase, and oxidative stress.
۵۰Topographic comparison of MMN to simple versus pattern regularity violations: The effect of timing.
۵۱Arsenic trioxide induces cell cycle arrest and alters DNA methylation patterns of cell cycle regulatory genes in colorectal cancer cells.
۵۲The effects of synbiotic supplementation on markers of insulin metabolism and lipid profiles in gestational diabetes: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial.
۵۳Hospital/clinical ethics committees' notion: an overview.
۵۴Comparison of Optimal Cardiovascular Risk Factor Management in Patients with Type 2 Diabetes Who Attended Urban Medical Health Center with those Attended a Tertiary Care Center: Experiences from Tehran, Iran.
۵۵The effect of serum vitamin D normalization in preventing recurrences of benign paroxysmal positional vertigo: A case-control study.
۵۶Factors influencing the adoption of health information technologies: a systematic review.
۵۷The association between serum 25-hydroxyvitamin D level and recurrent falls in the elderly population: a cohort study.
۵۸Elevated IL-17A and IL-22 regulate expression of inducible CD38 and Zap-70 in chronic lymphocytic leukemia.
۵۹The role of phthalate esters in autism development: A systematic review.
۶۰Does the hyperextension maneuver prevent knee extension loss after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction?
۶۱Cancer Patients' Informational Needs: Qualitative Content Analysis.
۶۲Bone Marrow Stem Cells and Ear Framework Reconstruction.
۶۳Methamphetamine-induced psychosis is associated with DNA hypomethylation and increased expression of AKT1 and key dopaminergic genes.
۶۴The Effect of Liaison Nurse Service on Patient Outcomes after Discharging From ICU: a Randomized Controlled Trial.
۶۵Dental pain and its determinants in an adult population in Tehran, Iran, Urban HEART-2.
۶۶Sexual Risk Behaviors Constructed in Iranian Women's Life with Substance Use Disorders: A New Implication of Human Ecological Theory.
۶۷Evaluation of Coronary Arteries in Non-Ischemic Cardiomyopathies: A Case Report.
۶۸Effects of the Health Belief Model (HBM)-Based Educational Program on the Nutritional Knowledge and Behaviors of CABG Patients.
۶۹MicroRNAs as biomarkers associated with bladder cancer.
۷۰Work-related stress and quality of life among Iranian blue-collar workers with self-reported low back pain.
۷۱The effect of magnification lenses on reducing musculoskeletal discomfort among dentists.
۷۲The effect of a multifaceted ergonomic intervention program on reducing musculoskeletal disorders in dentists.
۷۳The effect of work- related stress on development of neck and shoulder complaints among nurses in one tertiary hospital in Iran.
۷۴The role of work- related physical and psychological factors on prevalence of neck/shoulder complaints among nurses: A multicentric study.
۷۵Factors associated with the severity of fatal accidents in construction workers.
۷۶Evaluation of occupational allergic contact dermatitis and its related factors in Iran.
۷۷Ergonomic risk factors and musculoskeletal symptoms in surgeons with three types of surgery: Open, laparoscopic, and microsurgery.
۷۸The effect of foot hyperpronation on spine alignment in standing position.
۷۹The relationship between hospital managers' leadership style and effectiveness with passing managerial training courses.
۸۰Online survey software as a data collection tool for medical education: A case study on lesson plan assessment.
۸۱Evaluation of the learning management system using students' perceptions.
۸۲systematized review of telemedicine applications in treating burn patients.
۸۳Virtual in-service training from the librarians' point of view in libraries of medical sciences universities in Tehran.
۸۴Factors influencing the adoption of E-learning in Tabriz University of Medical Sciences.
۸۵The effect of an android-based application on the knowledge of the caregivers of children with cerebral palsy.
۸۶Assessment of nutritional status in patients with Parkinson's disease and its relationship with severity of the disease.
۸۷The association between fear of falling and quality of life for balance impairments based on hip and ankle strategies in the drug On- and Off-phase of patients with idiopathic Parkinson' disease.
۸۸Acellular pertussis vaccine efficacy: An updated systematic review and meta -analysis.
۸۹A transseptal puncture hazard that was close!
۹۰The seroprevalence of Mycoplasma pneumoniae IgM and IgG antibodies in patients with ischemic stroke.
۹۱Relationship between metabolic syndrome and angiographic severity of coronary artery disease.
۹۲Association of insulin-like growth factor-I with the severity and outcomes of acute ischemic stroke.
۹۳Cyclic AMP-Induced p53 Destabilization is Independent of CREB in Pre-B Acute Lymphoblastic Leukemia Cells.
۹۴Measuring Efficiency of Knowledge Production in Health Research Centers Using Data Envelopment Analysis (DEA): A Case Study in Iran.
۹۵Full-ring Intrastromal Corneal Implantation for Correcting High Myopia in Patients with Severe Keratoconus.
۹۶Tricuspid Valve Repair for Infective Endocarditis with Periannular Involvement: Complete Valve Reconstruction.
۹۷The genetic background of Southern Iranian couples before marriage.
۹۸The effect of combined conventional and modified ultrafiltration on mechanical ventilation and hemodynamic changes in congenital heart surgery.
۹۹Effects of early versus delayed excision and grafting on the return of the burned hand function.
۱۰۰Do symbiotic and Vitamin E supplementation have favorite effects in nonalcoholic fatty liver disease? A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۷۵۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.