لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۶ کلا ۳۶۴ مقاله شامل ۱۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۷۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ضرورت سنجی احداث تصفیه خانه فاضلاب متمرکز شهر استهبان و اقلیمهای مشابه آن
۲تاثیر سپاسگزاری بر بهبود کیفیت زندگی شرکت کنندگان درکارگاه سپاسگزاری
۳بررسی کار تیمی در تیم های جراحی بیمارستان های منتخب شهر تهران
۴کاهش مواجهه تنفسی اپراتوران جرثقیل با طراحی سیستم کنترلی در ذوب سرچشمه
۵بررسی رابطه استرس شغلی و بار کاری بر رضایت شغلی در کارکنان مس سرچشمه
۶ارزیابی راحتی در انواع کفش های مورد استفاده پرسنل و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۷بهینه سازی شرایط کلونینگ و بیان آنزیم DNA پلیمراز باکتری ترموس آکواتیکوس در وکتور بیانی pET28a
۸تخمین پارامترهای دیفیوژن و پرفیوژن در تصاویرحرکت ناهمدوس درون وکسلی (IVIM) مغزی با کمک الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری TLBO
۹بررسی اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در جمعیت تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال های 93-1390
۱۰Extending a Consensus-Based Fuzzy Ordered Weighting Average (FOWA) Model in New Water Quality Indices
۱۱Evaluation of the relationship between Occupational stress and Mental Health among the nurses of Namazi hospital in Shiraz city
۱۲بررسی خطر بنزن در نوشیدنی های میوه ای
۱۳بررسی هزینه های مرگ مادر
۱۴A Survey of the Pharmacists’ Knowledge, Attitude and Practice toward the Application of Radio Frequency Identification (RFID) in Iranian pharmacies
۱۵ضرورت سنجی احداث تصفیه خانه فاضلاب متمرکز شهر استهبان و اقلیم های مشابه آن
۱۶خود ارزیابی اینترن ها و پزشکان خانواده دانشگاه علوم پزشکی جهرم در زمینه حداقل توانمندی های پزشک عمومی
۱۷تاثیر زوج درمانی شناختی؛ رفتاری در تعارض و بی رمقی زناشویی
۱۸Assessment of Groundwater Quality for Drinking Purposes Using Water Quality Index (WQI) in Shiraz, Iran (2011 to 2015)
۱۹تاثیر محلول آلویه ورا بر شدت استوماتیت و درد ناشی از آن در بیماران مبتلا به لنفوما و لوکمیا تحت شیمی درمانی
۲۰بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و اضطراب در سالمندان بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب
۲۱بررسی استرس شغلی و تاثیر آن بر روی کیفیت خواب پرسنل شاغل در پالایشگاه گاز بید بلند بهبهان
۲۲بررسی اثر تغییر دمای کلسینه کردن بر روی خواص ساختاری نانوذرات اکسید مس تولید شده به روش پیش ماده های پلیمری
۲۳Investigation of cytotoxic effect and biological activity of two novel derivatives of cisplatin on breast cancer cell lines (skbrt-3, mcf-7, mda-mb-231 and mba-mb- 468)
۲۴Cd4+ memory subsets in tumor draining lymph nodes of bladder cancer
۲۵Anovel approach to solid cancer treatment with electric- induced field emission materials
۲۶Topology of opsonization: revealing a pattern of cancerous differential geometry
۲۷Cancer prognostication by geometric-bayesian neoplasm entropy signal motility
۲۸The role of dietary pattern assessment in the predictive ability to human cancer risk.
۲۹Study of the burden of premature mortality of colorectal cancer in golestan province from 2011 – 2015: a population-based study
۳۰رضایت بیماران از خدمات بالینی دانشجویان پرستاری عرصه
۳۱پدافندغیرعامل و محیط زیست
۳۲ویژگیها، تشخیص و روشهای درمان ساس تختخواب به عنوان یک مشکل بهداشتی رو به رشد در مکان های عمومی
۳۳وضعیت ایمنی آزمایشگاههای تشخیصی طبی بیمارستانهای دولتی شهر بندرعباس، 1395
۳۴In Silico comparison of Several Prokaryotic and Eukaryotic Signal Peptides for Secretory Production of Recombinant Human Endostatin in E. coli
۳۵In silico genome wide analysis of aquaporins in Musa acuminata
۳۶An improved model of class C GPCR family member sweet taste receptor : construction and dynamics
۳۷In silico analysis of drug resistance in HIV-reverse transcriptase inhibitors
۳۸Topology of personalized opsonization: revealing a pattern of cancerous differential geometry
۳۹Methodology of paradigm shift towards personalized medicine
۴۰A novel approach to personalized cancer treatment with electricinduced field emission materials
۴۱Clinical proteomics in cancer: a focus on personalized medicine
۴۲تاثیر فعالیت هوازی در آب و خشکی برروی بتا اندورفین پلاسما و آستانه ادراک درد دختران والیبالیست
۴۳Association of leptin and insulin resistance in PCOS: A case-controlled study
۴۴Protective effects of curcumin co-treatment in rats with establishing chronic variable stress on testis and reproductive hormones
۴۵Triage by cervical length sonographic measurements for targeted therapy in threatened preterm labor: A double blind randomized clinical trial
۴۶سنجش و مقایسه سطح آگاهی و نگرش پزشکان عمومی زن و مرد شهر شیراز در باره آندروپوز درسال 1395
۴۷تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر فشار اکسایشی و توان آنتی اکسیدانی در رت های نر نژاد ویستار
۴۸اثر آموزش مهارت های حل مسیله و مدیریت خشم بر کاهش اضطراب و افسردگی در زندانیان
۴۹تاثیر مصاحبه انگیزشی بر رفتارهای خوردن، مصرف مکمل ها، فعالیت فیزیکی و مصرف مایعات در افراد تحت عمل جراحی چاقی
۵۰پیش بینی وسواس کودکان بر اساس تفکر قطعی نگر، کمال گرایی و وسواسی بودن مادران
۵۱نشاط و نشاط آوران و تاثیر آنها درایجاد آرامش از منظر قرآن مجید و احادیث شریف
۵۲Frequency of Y chromosome microdeletions among infertile men undergoing Assisted Reproductive Techniques in the south of Iran
۵۳Growth kinetics, characterization, and plasticity of human menstrual blood Stem Cells
۵۴Teratogenic plants in pregnancy
۵۵Association of sexual function and psychological symptoms (depression, anxiety and stress) with women s recurrent vulvovaginal candidiasis
۵۶Genotyping of palindromic structures and exact partial deletion amplicons of the AZFc to realize the spermatogenesis defects
۵۷The importance of reproductive health
۵۸Male factors: Do they have a role in recurrent pregnancy loss or In Vitro fertilization failure
۵۹A narrative review of effect of medicine on quality and quantity of sperm
۶۰Comparison between reactive oxygen species levels and antioxidant capacity of follicular fluid from polycystic ovary syndrome and healthy women undergoing assisted reproductive techniques
۶۱Up-expression of ATP synthase beta subunit and hypoxia up-regulated protein 1 precursor in rat testicular tissue after continuous 900-MHz radiofrequency electromagnetic field exposure: A proteomic approach
۶۲The relationship between insulin resistance and serum oxytocin level among infertile PCOS women
۶۳A review of anembryonic gestation
۶۴Serum of spayed female dog and superovulation response in rat and mice
۶۵اقتصاد دانش محور و نقش دانشگاه و فرایندهای اساسی نظام علم در آن
۶۶مطالعه تاثیر غلظت پساب نیروگاه در عملکرد میکروجلبک جهت حذف آلاینده سولفات
۶۷Comparative Study of Persian Medicine Herbs’ Genomics versus Human Gene Mapping Chemistry
۶۸Risk Factors for Breast Cancer in Low Socioeconomic Women; a Screening Population-based Study
۶۹Effect of peer-lead instruction on life quality of mastectomy patients referred to the Clinics affiliated to Shiraz University of Medical Sciences- 2017
۷۰Reactivation of Hepatitis B Virus in Breast Cancer Patients on Chemotherapy
۷۱A novel self-nanoemulsifying formulation for sunitinib: evaluation of anticancer efficacy
۷۲Exsanguinating Hemorrhage during Open Biopsy in a Primary Breast Angiosarcoma: A Case Report
۷۳Association between mir-143 rs4705342 polymorphism and risk of recurrence in breast cancer patients
۷۴Association between mir-146a rs2910164 gene polymorphism and breast cancer recurrence
۷۵بررسی و مقایسه دو نوع تمرین میدانی و از راه دور (تله اکسرسایز) بر روی تعادل پویا سالمندان مرد
۷۶بررسی اثر شدت فعالیت هوازی بر تغییرات فولیکل های تخمدانی در رت های ماده مبتلا به pcos القایی
۷۷MicroRNA Therapeutics in Multiple Sclerosis: New Era of Myelin Repair Drugs
۷۸اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی و مرگ ناشی از آن در جنوب ایران، 95-1390
۷۹اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی در سنین بالای 65 سال در جنوب ایران طی سال های 1390-1395
۸۰اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی در کودکان 14-10 سال در جنوب ایران، 95-1390
۸۱خشونت برعلیه سالمندان: یک مطالعه مقطعی جمعیت محور در شیراز
۸۲Yaser Sarikhani2, Seyyed Taghi Heydari1, Nasrin Asadi3, Maryam Kazemi1, Ahmad Kalateh
۸۳Prevalence of Substance Abuse among Pregnant Women in Shiraz, Iran
۸۴بررسی اثر بخشی آموزش بر مبنای آموزه های مذهبی از طریق رسانه های اجتماعی بر شادکامی دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1394
۸۵بررسی رابطه سلامت معنوی و ناامیدی با خودکار آمدی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۸۶مطالعه همبستگی ناامیدی با گرایش به رفتار پرخطر جنسی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 1394
۸۷مسمومیت با سرب در مصرف کنندگان خوراکی تریاک، گزارش موردی
۸۸فاکتورهای محافظتی در برابر اقدام به خودکشی در نوجوانان: یک مطالعه کیفی
۸۹Non-Job Related HIV Risk Factors Among Medial Universities Students: A Cross Sectional Study in Shiraz, Southern Iran
۹۰کیفیت زندگی سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دولتی تحت پوشش نظام مراقبت های ادغام یافته سالمندی، شهر شیراز
۹۱Extramarital Sexual Relationship In Before and After Marriage Married Women: A Cross Sectional Study in Shiraz, Iran
۹۲خشونت بر علیه پرستاران در بیمارستان های دولتی: یک مطالعه توصیفی- تحلیلی در شهر شیراز
۹۳فراوانی خشونت های اعمال شده ازسوی پزشکان و کارمندان بیمارستان بر علیه پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهرشیراز
۹۴بررسی نقش آموزش در رضایتمندی جنسی در زنان شرکت کننده در کارگاه بهداشت جنسی شهرستان سپیدان از سال 94-96
۹۵بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در سلامت روان زنان روستایی شرکت کننده در کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی شهرستان سپیدان در سال 1395
۹۶بررسی شیوع و علل خشونت در زنان نابارور
۹۷بررسی آلاینده های هوا ناشی از سوزاندن کاه وکلش گندم (مطالعه موردی : شهرستان مرودشت استان فارس )
۹۸تشخیص بیماری آسم با استفاده از تکنیک داده کاوی
۹۹اثربخشی هیپنوتراپی در کاهش علایم درد بیماران مبتلا به اختلال جسمانی سازی
۱۰۰Treatment of 44 Cases With Lumbar Spine Stenosis and Degenerative Instability: Outcomes of Surgical Intervention

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۶۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.