لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۵ کلا ۲۶۷ مقاله شامل ۷۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارتباط اشتغال مادران واختلالات رشد در کودکان زیر 2 سال
۲ارتباط نمایه توده بدنی با وضعیت اقتصادی - اجتماعی کودکان
۳تأثیر آگاهی بر عملکرد مادران در تغذیه تکمیلی کودکان 6 -24 ماهه و عوامل مؤثر بر آن
۴Relationship between Helicobacter pylori Infection and Parasitic Infection in Patients in Ilam
۵بررسی تاثیر عصاره گیاه چویل Ferulago angulata علیه باکتری هایStaphylococcus aureus ، Bacillus cereus و Escherchia coli
۶بررسی ریسک های تجارت الکترونیک و ارائه راهکارهایی در راستای بهبود اعتمادمشتریان جهت توسعه تجارت الکترونیک
۷مقایسه ابعاد سرشت و منش شخصیت افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد بههنجاردر چارچوب مدل زیستی روانی کلونینجر
۸Application of Carbon Nanotube and Titanium Dioxide in Cancer Photo Thermal Therapy
۹بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات جهت دستیابی به بنگاههای اقتصادی در سطح جهانی
۱۰بررسی ارتباط عوامل ایجاد مقاومت نسبت به فناوری اطلاعات با علائم مقاومت در کارکنان واحد (رسته) های مورد بررسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1394
۱۱اپیدمیولوژی خودکشی و اقدام به آن در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 1391-1388
۱۲تبیین شیوع موارد خودکشی و اقدام به خودکشی برحسب تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی سلامت در شهرستان لارستان طی سالهای 1390-1394 ایران
۱۳بررسی الگوی فصلی و تاثیر ماه های سال بر خودکشی و اقدام به خودکشی در شهرستان لارستان طی سالهای 1390-1394 ایران
۱۴Students’ motivation for learning: A practical Guideline for trainees and learners.
۱۵Formation of porous scaffold with phase separation by supercritical CO2 method
۱۶In vitro study on solidification of hydatid cyst fluid with chitosan and carboxymethylcellulose blend hydrogel
۱۷بررسی عوامل موثر جهت پذیرش HIS در بیمارستان های شیراز با استفاده از تکنیک های داده کاوی
۱۸بررسی عوامل موثر بر تقاضای عمل جراحی انتخابی چشم در مرکز آموزشی درمانی خلیلی شیراز (یک مطالعه موردی)
۱۹آموزش الکترونیک در آموزش حسابداری
۲۰21st Century Sustainable Development for Technical and Vocational Education and Training in the Asia-Pacific
۲۱An Investigation into Language Shift and Language Maintenance as Two Sociolinguistic Phenomena
۲۲بررسی کارکرد معناسازانه ی اجزای دستوری در حکایت های عارفانه
۲۳رابطه عزت نفس مشروط با انسجام و انعطاف پذیری خانواده
۲۴جایگاه فاوا در سازمان های مراقبت سلامت
۲۵تاثیر دستگاه چهارگاه در کاهش اضطراب
۲۶بررسی تأثیر عصاره آبی گشنیز در سقط جنین موشهای سوری باردار
۲۷بررسی میزان تغییرات کلسیم، ویتامین 3D ، پاراتیروئید و کورتیزول دربیماران تحت درمان با 150 میلیکوری ید رادیواکتیو 131
۲۸بررسی وضعیت و عوامل موثر برعملکرد مادران در زمان تغذیه تکمیلی کودکان 24-6 ماه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بوانات
۲۹بررسی تغییرات تومورمارکرهای سرمی متعاقب دریافت ید رادیو اکتیو در بیماران با سرطان دیفرانسیه تیرویید
۳۰بررسی تغییرات مالون دی آلدهید (MDA) به عنوان استرس اکسیداتیو متعاقب دریافت سطوح متفاوت پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان در موش صحرایی
۳۱حساسیت پرتوی از نگاهی نو : مردان یا زنان : کدامیک به پرتوهای ید رادیواکتیوحساس ترند ؟؟
۳۲بررسی ارتباط رفتار های ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی سالمندان شهر اوز در سال 1393
۳۳Knowledge of Men and Women about Infertility Risk Factors
۳۴سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و سنجش از دور (RS) و کاربرد آنها دربرنامه ریزی درسی و مدیریت آموزشی
۳۵مقایسه اثربخشی روشهای موسیقی درمانی و آرامش عضلانی بر کاهش اضطراب بیماران زن مبتلا به سرطان
۳۶بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری در کاهش علایم منفی و مثبت بیماران اسکیزوفرنیا
۳۷The impact of architecture framework based on convergence of religious mentality and spirituality and explanation of the role of holy architecture in improving mental health of society
۳۸تعیین و اولویت بندی معیارهای دخیل در مدیریت پسماند های بیمارستانی با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره گروهی فازی
۳۹بحران و آلودگی آب و راهکارهای مقابله با آن
۴۰اعجاز مدیریتی قرآن با رویکردی به نظام سلامت
۴۱سلامت روان از دیدگاه قرآن
۴۲ارائه الگوریتم مؤثر تبدیل کلمات پارسی به انگلیسی در مقایسه با گوگل
۴۳Developing the UTAUT model and investigating the effective factors on accepting HIS in Shiraz hospitals
۴۴بررسی و مقایسه سلامت عمومی و سلامت روان کارکنان ورزشکارو غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی
۴۵تعیین میزان پروتئین سه گونه ی ریز جلبکی جداسازی شده از محیط بومی ایران به روش بردفورد
۴۶رتبه بندی بخش های مختلف بیمارستان منتخب شیراز بر اساس شاخص های رضایت شغلی با رویکرد تاپسس فازی
۴۷Tuf-gene based PCR detection and selective plate count quantification of Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 in Iranian commercial probiotic yoghurts
۴۸بررسی پارامترهای موثر بر مورفولوژی الیاف کامپوزیت پلیوینیل الکل/کایتوسان تولید شده به روش الکتروریسی
۴۹Preparation of Iron oxide nanoparticle for biomedical application
۵۰Synthesis and characterization of temperature-responsive PVCL-based hydrogel as a nancarrier for drug delivery
۵۱بررسی تاثیر کاشت گیاه سورگوم در حذف پایرن از خاک های آلوده
۵۲Study of Organic Silicon Compounds in Landfill Gas
۵۳بررسی ترکیبات سیلوکسان در گازهای تولیدی لندفیل
۵۴Sero-epidemiology of Brucellosis in migratory nomads of Fars province of Iran
۵۵GEN-Z: THE EMERGENCE OF A NEW TYPE OF LEARNERS - HOW DO TEACHERS HANDLE THEM
۵۶پهنهبندی میزان هدایت الکتریکی در آب آشامیدنی شهر شیراز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و تعیین دقیقترین روش میانیابی
۵۷رسالت و چشم اندازهای جدید آموزش عالی و بررسی سهم زمان در این فرآیند
۵۸مدیریت و ارزیابی ریسک آلودگی صدا در شرکت سیمان لارستان با استفاده از روش ویلیام فاین William Fine
۵۹مروری برمدیریت دانش ، فرایند وراهبردهای آن درسازمان
۶۰بررسی نقش مدیریت درسازمانها کارکردهای مدیریت،سیستمهای اطلاعاتی ومدل تعالی منابع انسانی
۶۱شیوع و ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی با استفاده از روش RULA در کارکنان دفتری یک شرکت عمرانی در سال 1393
۶۲فراوانی اختلالات روانی در بیماران دیابتی شهر یاسوج در سال 1393
۶۳Association between electromagnetic field exposure and abortion in pregnant women living in Tehran
۶۴The study of waiting time to first pregnancy in thesouth of Iran: A parametric frailty model approach
۶۵Predicting Anxiety Based On Parent-Child Relationship among Families with Single and Several Children
۶۶مقایسه تبیین کننده های شناختی-رفتاری ادراک درد در دو گروه از بیماران افسردگی اساسی و اسکیزوفرنی
۶۷بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مکانیسم دفاعی در دانشجویان پیام نور مرکز اوز
۶۸ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه های زیست محیطی شرکت پروفیل حدید لارستان با تکیه بر آلودگی صدا بااستفاده از روش ویلیام فاین و AHP
۶۹استفاده مجدد از فاضلاب به عنوان منبع غیرمتعارف آب برای مصارف غیرشرب شهری
۷۰بررسی کیفیت اب چاه های شرب شهر شیراز با استفاده از شاخص NSFWQI
۷۱بررسی اثر آموزش بر افزایش تمایل شهروندان به استفاده از فاضلاب تصفیه شده مطالعه موردی بر روی شهر شیراز
۷۲Diagnostic Accuracy of White Blood Cell Count in Appendicitis Using Age-Sex Adjusted Receiver Operating Characteristic Approach
۷۳Blood Products Use in Bimaxillary Orthognathic Surgeries: A Retrospective Study
۷۴The Effect of Intravenous Infusion of Magnesium Sulfate During Bimaxillary Orthognathic Surgery on Post-operative Pain: A Clinical Trial
۷۵Asymptomatic Giant Left Atrium: Do Atrial Size Changes After Successful Valve Replacement 7-Years Follow-up Case Report
۷۶Evaluation of Pre- and Post-operative Hemoglobin in Patients with Maxillofacial Injuries
۷۷Hypertension after Bilateral Nephron Sparing Surgery for Bilateral Wilms
۷۸Investigation of Relationship between Level of Awareness around Health, Safety and Environment Management System and Its Effects on Safety Climate and Risk Perception by Employees in an Iran Oil Refinery, 2015
۷۹پیش بینی میزان تولید پسماند شهری با استفاده از روش سری زمانی (تکنیک ARMA) و مدل سازی پویایی سیستم (نرم افزار Vensim)
۸۰Exploration of Social Accountability Indicators
۸۱The Effectiveness of Life Skills Training on Improving Emotional Intelligence
۸۲Clinical Residents’ Viewpoints on their Knowledge and Practical Capabilities: The Effect of an EBM Course on Focus
۸۳بررسی تواناییهای نیمکره راست و چپ مغز دانش آموزان تیزهوش با و بدون اختلال یادگیری
۸۴Earned Value management in Public Health: A new horizon In Vaccination planning
۸۵بررسی و تحلیل ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و بهبود بهرهوری سازمانی
۸۶بررسی تغییرات نیروهای داخل مفاصل پایین تنه درحین راه رفتن با کفش پاشنه بلند
۸۷Early Non-invasive Determination of Fetal Sex Using Cell-free DNA
۸۸ارزیابی ریسک کمر درد ناشی از جابجایی بیمار با استفاد از شاخص MAPO در پرسنل پرستاری یکی از بیمارستان های تهران و ارایه راهکارهای کنترلی
۸۹اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی های فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان
۹۰Genomic Medicine Potentials For Cancer Therapy
۹۱بررسی تاثیر به کارگیری استراتژی ارتباطیTeach Back بر ارتقاء ابعاد نگرشی بیماران دیابتی نوع 2
۹۲فربهی ولاغری (چاقی ولاغری) از دیدگاه حکیم اسمعیل جرجانی
۹۳Modeling and Performance of Waste Tires as Media in Fixed Bed Sequence Batch Reactor
۹۴Improving Physical Activity for Hypertensive Patients: A Trans- theoretical model-based Intervention
۹۵Overweight, Obesity, and Its Associated Factors in Adult Women Referring to Health Centers in Shiraz in 2013-2014
۹۶Reduction of Aflatoxin M1 during Production of Kashk, a Traditional Iranian Dairy Product
۹۷Assessment of Heavy Metals Residue in Edible Vegetables Distributed in Shiraz, Iran
۹۸Lack of Data about Red Meat Allergy in Iran
۹۹مقایسه سرعت انقباض بالا و پایین فعالیت اکسنتریک حاد آسیب زای عضله اکستنسور زانو بر اقتصاد دویدن و پاسخ های متابولیکی در دختران تمرین کرده
۱۰۰Evaluation of Toxicity of Nirouchlor Corporation Wastewater on Poecilia reticulata

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۶۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.