لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۱ کلا ۱۶۰ مقاله شامل ۶۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱استفاده از لاستیک های مستعمل اتومبیل به عنوان پیش ماده برای تولید کربن فعال و حذف بنزین از آب به وسیله آن
۲جایگاه محیط زیست از منظر اسلام
۳تاثیر مخازن پلی اتیلنی بر کیفیت میکروبی آب آشامیدنی
۴شبیه سازی جریان خون درشریانهای کرونری با استفاده از بازسازی هندسه براساس داده های سی تی اسکن
۵مدیریت وبرنامه ریزی توسعه گردشگری دراستان چهارمحال و بختیاری باتاکیدبرتوریسم ورزشی
۶Mesenchymal Stem Cell Growth Behavior on 2-D Carbonated Hydroxyapatite Scaffolds Prepared by Three Different Methods
۷ارتباط بین صداواسترس شغلی در دندانپزشکان شیراز 1391
۸ارتباط بین شدت روشنایی و استرس شغلی دردندانپزشکان شیراز 1391
۹طراحی سیستم تهویه صنعتی درصنعت رنگ و ارزیابی اثربخشی آن درکنترل ریسکهای بهداشتی
۱۰بررسی ارتباط بین غلظت ذرات معلق درهوای خارج و هوای داخل بیمارستان حافظ شیراز
۱۱ارزیابی مواجهه با صداهای ترازفشارصوت بالا برعملکرد و میزان خطای انسان درانجام فعالیت های دستی
۱۲بررسی اثرات مواجهه شغلی با صدا برمیزان هورمون کورتیزول سرم و برخی پارامترهای خونی کارگران صنعت فولاد
۱۳بررسی اثرات مواجهه با صدای محیط کاربرسلامت عمومی کارگران صنعت فولاد
۱۴بررسی اثرات مواجهه با صدای محیط کاربرمیزان فشارخون و ضربان قلب کارگران یک صنعت فولاد
۱۵بررسی حوادث شغلی درکارگران صنعت ساختمان سازی شهرخرم آباد
۱۶طراحی،ساخت و بهینه سازی بیراکتور دو فازی همزندار به منظور حذف بخاران بنزن از جریان هوا
۱۷بررسی حساب های ملی سلامت طی سال 1387
۱۸بررسی هزینه های سلامت خانوار درایران سال 1387
۱۹بررسی هزینه های سازمانهای بیمه ای در سال 1387
۲۰بررسی عدالت در مشارکت مالی خانوارها در نظام سلامت در شهرستان شیراز در سال 1390
۲۱بررسی سطح آگاهی اقتصادی مدیران اجرایی و مالی بیمارستانهای آموزشی وخصوصی شیراز در سال 91
۲۲بررسی عوامل موثر بر دوره ی گذار از پوشش ناکامل به پوشش همگانی بیمه سلامت از طریق بیمه اجتماعی سلامت
۲۳بررسی هزینه اثربخشی سیستم ذخیره و انتقال تصاویر پزشکیPACS) با رویکردی بر وضعیت این سیستم در ایران
۲۴بررسی مخاطرات محیطی و انسانی محیط زیست نمونه موردی : تالاب پریشان
۲۵بررسی کیفیت میکروبی آب آبخوری های اتوبوس های برون شهری پایانه شهید کاراندیش شیراز
۲۶بررسی شاخص های بهداشت محیطی هتل ها و هتل آپارتمان ها و میهمان پذیر های شیراز
۲۷بررسی غلظت فلوراید در آب آشامیدنی شهر شیراز90-1389
۲۸مدیریت آب مصرفی با بازیابی پساب سیستم تصفیه آب بخش دیالیزبیمارستان امام رضا(ع) لارستان
۲۹بررسی مشکلات گردشگری دینی در شیراز
۳۰بررسی و مدلسازی حذف آموکسی سیلین از محیط های آبی در فیلترهای مستغرق زیستی باهواده
۳۱مدلسازی فرآیند حذف آترازین از محیط های آبی در فیلترهای مستغرق زیستی باهواده
۳۲شناسایی ویژگی های نیروی انسانی دانش مدار در بیمارستان های عمومی شهر شیراز 1391
۳۳ساخت پلاسمید آدنوویروسی نوترکیب اوی tBid جهت القای هدفمند آپوپتوز در سلولهای سرطان کبد
۳۴همراهی پلی مورفیسم پروموتر ژن رزیستین با دیابت حاملگی
۳۵بررسی کارآیی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف COD از فاضلاب بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
۳۶بررسی غلظت فلزات سنگین در منابع آب آشامیدنی شیراز
۳۷بررسی کیفیت شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی آب ورودی و خروجی به دستگاههای آب شیرین کن با استفاده از فرآیندهای اسمز معکوس و تبخیر ناگهانی چند مرحله ای
۳۸بررسی تاثیر آلودگی محیط زیست خلیج فارس بر نارضایتی مردم در شهرستان بندرعباس (مطالعه موردی: استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس)
۳۹بررسی مقایسه ای دانش و رضایت مندی پزشکان عمومی شرکت کننده قبل و بعد از شرکت در دوره بازآموزی دیابت با دو شیوه آموزش الکترونیکی )نابرخط( و آموزش سنتی
۴۰بررسی خصوصیات مدرس بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی شهر لار
۴۱آشنایی با نرم افزار Team viewer
۴۲ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی بیمارستان نمازی شیراز ازدیدگاه کاربران در سال 89
۴۳ارزشیابی عملکرد سیستم اطلاعات آزمایشگاه بیمارستانهای دولتی شیرازسال 1390
۴۴حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب با استفاده از سنگ پامیس اصلاح شده توسط اسید کلریدریک به عنوان جاذب
۴۵بررسی کارآیی فرآیند الکتروکواگو لاسیون در حذف نیترات از محلولهای آبی
۴۶بررسی کارآیی تصفیه خانه فاضلاب شهری شیراز در حذف روغن، چربی و گریس
۴۷مروری بر ابعاد و علل آلودگی نفتی دریای خزر
۴۸بررسی الگوی مدیریت صحیح استفاده مجدد از پساب تصفیه شده برای بویلرها در کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز
۴۹بررسی الگو، ساز و کار تشکیل و اثرات ریزگرد
۵۰بررسی غلظت فلزات سنگین در سبزیجات پرورشی در اراضی زراعی حومه شهر شیراز در سال 1391 با استفاده از روش ولتامتری
۵۱ارزیابی مدیریت پسماند رادیواکتیو در پزشکی هسته ای بیمارستان نمازی شیراز و روش هائی جهت ارتقاء آن
۵۲Control of red deer (Cervus elaphus) stag domination in rutseason by estrus synchronization
۵۳اHPV DNA testing، در غربالگری سرطان دهانه رحم جایگاه ندارد
۵۴اندازه گیری سطح سرمی InhibinA و InhibinB در بیماران مبتلا به مول هیداتیفرم درمقایسه با افراد سالم و ارتباط این دو هورمون با نتیجه بیماری
۵۵تأثیر آموزش تن آرامی به مادران باردار بر کیفیت زندگی و شدت اندوه بعد از زایمان
۵۶Evaluation the frequency of factor V Leiden mutation in pregnant women with preeclampsia syndrome in an Iranian population
۵۷Effects of L-carnitine and L-acetyl-carnitine on testicular sperm motility and chromatin quality
۵۸Expression of pluripotency markers in human granulosa cells after embryonic stem cell extract exposure and epigenetic modification
۵۹Effect of combined density gradient centrifugation on X- and Y- sperm separation and chromatin integrity
۶۰مقایسه عملکرد بیمارستا نهای آموزشی منتخب دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و شیراز با استفاده از نمودار Pabon Lasso
۶۱مطالعه و بررسی خلافت در قرآن ( به سبک تفسیر تنزیلی)
۶۲عوامل مرتبط با بقا 10 ساله مبتلایان به سرطان پستان با مدل شبکه های عصبی مصنوعی
۶۳Th17 Lymphocytes in Tumor Draining Lymph Nodes (TDLNs) of Patients with Breast Cancer
۶۴بررسی دقت سونوگرافی در ارزیابی متاستاز به غدد لنفاوی آگزیلا در بیماران مبتلا به سرطان پستان درجه 1 و 2
۶۵Pregnancy after breast cancer
۶۶مروری بر نقش احتمالی میکروارگانیسم های پروبیوتیک در سرطان سینه
۶۷سرطان پستان مردان، تجزیه و تحلیل 58 مورد در شیراز، جنوب ایران
۶۸ارتباط عوامل آنتروپومتریک و سرطا ن پستان و تغییر شیوه زندگی
۶۹Breast cancer , obesity and lifestyle
۷۰Effects of the BASNEF Model-Based Educational Programs on Blood Sugar Control, (Type 2 Diabetes)
۷۱تاثیر هشت هفته تمرینات شدید غیر هوازی و مصرف مکمل امگا-3 بر فاکتورهای التهابی در موش های نر
۷۲Parasites-associated cholecystitis
۷۳Cutaneous mucormycosis in a child with juvenile chronic myeloid leukemia: A case report
۷۴Placental mesenchymal dysplasia with placental mass complicated by hydropsfetalis: a case report
۷۵Bilateral nodular hyperplasia of the Bartholin s gland: A case report
۷۶بررسی ارتباط میزان مس و روی در سرطان کولورکتال
۷۷مقایسه دو روش فتومتری و اسپکتروفتومتری جذب اتمی در اندازه گیری میزان منیزیم سرم
۷۸مقایسه میزان تحلیل استخوان آلوئول و تعداد دندان های باقیمانده در زنان یائسه با و بدون توده استخوانی نرمال
۷۹بررسی اثر درجه تقارب تراش دندان و ضخامت کوپینگ بر مقاومت به شکست روکش های تمام سرامیک
۸۰تعیین میزان بقا لوسمی حاد کودکان بر اساس وضعیت عود بیماری در بیمارستان شهید فقیهی شیراز طی سال های 1383 تا 1388
۸۱ارتباط بین حافظه کاری و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
۸۲بررسی روند بروز سرطان های دستگاه تناسلی زنان در استان فارس بر اساس داده های ثبت سرطان طی سال های 1382 تا 1387

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.