لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۰ کلا ۱۱۴ مقاله شامل ۱۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱عوامل موثر بر سوانح رانندگی درون شهری شهر شیراز مقایسه با آمار کشوری
۲بررسی آگاهی و عملکرد مردم شهریزد در مورد مدیریت مواد زائدجامد شهری
۳Synthesis and Characterization of PEGylated Magnetite Nanoparticles for Drug Delivery Applications
۴اثر آنتی میکروبی پوشش های نانو نقره در کاهش بار میکروبی فراورده های آردی
۵نانو تکنولوژی و کاربرد آن در صنایع غذایی
۶بررسی عوامل موثر بر کیفیت پیشنهادهای ارائه شده در نظام پیشنهادها توسط کارکنان شاغل در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۷افقهای جدید در تصویربرداری دیجیتال پزشکی
۸تاثیر 12 هفته تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیب دو نوع تمرین بر میزان قند خون و عوامل خطرساز بیماری قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع 2
۹تأثیر یک دوره تمرین با شدت متوسط بر غلظت لپتین در موش های چاق نژاد اسپراگوداولی
۱۰ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در مشاغل خدمات شهری و فضای سزس
۱۱روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست توانایی فردی Checklist Individual strength در جمعیت کاری ایران
۱۲بررسی وضعیت کنترل عفونت در آرایشگاه های مردانه شهر شیراز
۱۳تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی در کارخانه لاستیک سازی در سال 1388
۱۴بررسی آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس و ارتباط آن با عوامل شغلی و محیطی
۱۵ارائه مدلی جهت شناسایی منبع صوتی غالب در بخش کشاورزی صنعت نیشکر
۱۶سنتز به روش شیمیایی و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی فریت کبالت- روی مورد استفاده در هایپرترمیا
۱۷Analytical Study on the Turbaulent shear-induced hemolysis and platelet activation downstream of mechanical heart valves
۱۸بررسی رابطه کولیک )دل درد شکمی( شیرخواران و افسردگی، اضطراب و استرس مادران
۱۹تاثیر اندیشه دوباره بر صلاحیت های بالینی دانشجویان پرستاری
۲۰بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز
۲۱بررسی و مقایسه خودکارآمدی عمومی در دانشجویان حضوری وغیرحضوری استان کرمان
۲۲آشنایی با نرم افزار adobe audition 3.0
۲۳بررسی و مقایسه مکاتب یادگیری در طراحی دروس الکترونیکی
۲۴آشنایی با نرم افزار Wave Pad
۲۵ارزشیابی اساتید بالینی بیمارستان شهید فقیهی شیراز بر اساس مدل شناختی استاد- شاگردی در دی ماه 1389
۲۶ردیابی مولکولی انتروتوکسین های D,C,B, A استافیلوکوکوس اورئوس درسویه های با لینی جداشده از بیماران سوختگی بیمارستان مطهری تهران
۲۷میزان شیوع آریتمی های قلبی سگ های شیراز
۲۸بیوتیک بتالاکتام جایگزین سفوتاکسیم در روش انتقال ژن مبتنی بر انتخاب بهترین آنتی آگروباکتریوم
۲۹بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و عوامل دموگرافیک در زنان
۳۰بررسی سندرم متابولیک در مادران زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
۳۱بررسی کمیت و کیفیت پسماند مطب های دندانپزشکی
۳۲The pregnancy outcome in patients with minor β-thalassemia
۳۳Effects of sera taken from women with recurrent spontaneous abortion on sperm motility and apoptosis
۳۴Maturation capacity, morphology and morphometric assessment of human immature oocytes after vitrification and in-vitro maturation
۳۵گزارش یک مورد نادر وروسیفرم گزانتوما روی حاشیه کناری زبان
۳۶بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی زناشویی مبتنی برآموزه های اسلام برسازگاری زناشویی زوجین
۳۷کودتای سقیفه در تاریخ !
۳۸بررسی مقایسه ای مقاومت به شکست دو نوع کوپینگ سرامیکی آلومینا

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۱۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.