لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۷ کلا ۲۹ مقاله شامل ۲۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Development of the Persian Version of the Job Content Questionnaire: Assessment of Job Stress among Hospital Nurses of Shiraz City
۲طراحی و ساخت حسگر لامسه ای برای اندازه گیری نیروی تماسی، بر اساس خاصیت پیزوالکتریک
۳طراحی و ساخت حسگر لامسه خازنی جهت اندازه گیری نیروی تماسی نرمال
۴مقایسه روشهای رادیوتراپی conformal و (intensity-modulated radiotherapy (IMRT در پرتودهی حفره خلفی جمجمه با هدف کاهش دز به حلزون گوش ( cochlea)
۵Comparison of conformal and intensity-modulated radiotherapy of the posterior cranial fossa with the aim of reducing cochlea dose
۶MATERNAL DENTAL RADIOGRAPHY DURING PREGNANCY IS NOT ASSOCIATED WITH TERM LOW BIRTH WEIGHT
۷Comparison of the MCNP4C and BEAMnrc Monte Carlo codes when simulating different electron energies of a Neptun 10pc linear accelerator
۸MATERNAL DENTAL RADIOGRAPHY DURING PREGNANCY IS NOT ASSOCIATED WITH TERM LOW BIRTH WEIGHT
۹آسیب شناسی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف بهبود و توسعه
۱۰مدیریت بازاریابی با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی
۱۱طراحی سیستم مدیریت تجارت و خدمات شهری مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی
۱۲بررسی اثر زمان تماس، وزن رزین، پی اچ و دما در حذف نیترات از آب زیرزمینی به روش تعویض یونی
۱۳بررسی وضعیت رسوب گذاری و خورندگی آب آشامیدنی در منابع تامین و شبکه توزیع شهر شیراز
۱۴پیشگویی مقدار زباله ی تولیدی بیمارستانی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی
۱۵A Novel Drug Delivery System, Based on Carrier Erythrocytes for the Delivery of the Antiepileptic Drug, Sodium Valproate
۱۶Optimization of Nano-Hydrogel prepared by ionotropic gelation method using a Factorial Design study
۱۷Size-based Optimization of P53 gene-loaded Chitosan Nanoparticles
۱۸Preparation and in vitro Characterization of Hydrogel-based Nanoparticles Loaded by sodium valproate.
۱۹Preparation of Chitosan Nanoparticles Loaded By Desferrioxamine
۲۰Preparation, Optimization and in vitro Evaluation of Chitosan-Alginate Hydrogel Nanoparticle for Desferrioxamine Delivery
۲۱ارزیابی اپیدمیولوژیک ژنهای ویرولانسhly, cnf-1, sfa , pap درسویه های اشریشیا کلی جدا شده از کودکان مبتلا به عفونت مجاری ادراری
۲۲بررسی خصوصیات جمعیت شناختی خانمهای مواجه شده با خشونت خانگی طی بارداری
۲۳تعیین ژنوتیپ سوشهای هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به زخم معده یا بدون زخم معده بر اساس الگوی RFLP-PCR ژنهای ureAB, vacA و cagA
۲۴مقایسه ویژگی های قلبی عروقی جانبازان ورزشکار و غیر ورزشکار
۲۵بررسی مقایسه ای تحلیل ریشه دندان های پیشین فک بالا در بیماران با مال اکلوژن بعد عمودی، قبل و پس از درمان ارتودنسی ثابت
۲۶بررسی میزان نیاز به درمان ارتودنسی براساس شاخص زیبایی دندانی در دانش آموزان 18–14 ساله شهر شیراز در سال 1386
۲۷بررسی ابعاد سمفیز در الگوهای رشدی صورت و مال اکلوژن های مختلف در یک نژاد ایرانی
۲۸بررسی قدرت آزمون TNO در تشخیص تنبلی چشم

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.