لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۵

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۵ کلا ۱۴ مقاله شامل ۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث جاده ای پنج سال گذشته در شهرستان لارستان
۲دیدی کلی بر مدیریت بحران و راهکار و عملکرد آن در زلزله
۳تشخیص و جداسازی باکتری های تجزیه کنندة علف کش آترازین در برخی از خاکهای آهکی مزارع ذرت استان فارس
۴مطالعه موردی پیرامون رفتار های جذبی و واجذبی آترازین در خاک یک مزرعه ذرت در استان فارس
۵بررسی میزان آمادگی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شرایط بحرانی در سال 1384
۶The morbidity census among Bam earthquake rescued victims admitted to Shiraz major hospitals
۷Acute renal failure in Bam earthquake victims, Epidemiology, Laboratory findings and management of patients transported to Shiraz Hosptials
۸Assessment of adiposity by triceps skinfold thickness (TST) in school children of Shiraz, Iran
۹چالش‌های علم آمار آزمایشی در ایران و آینده‌نگری در مورد آن
۱۰فرهنگ دینی حمایت ازسلامت وبهداشت
۱۱خیر و نیکی در مثنوی مولانا
۱۲مبانی خیر اندیشی در اسلام
۱۳نقش دولت هادر توسعه وتقویت موسسات خیریه سلامت
۱۴نقش دولت و سازمانهای زیرمجموعه در توسعه و تقویت مؤسسات خیریه سلامت

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.