لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۸ کلا ۱۷۴۴ مقاله شامل ۳۴۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳۴۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱An overview of organosulfur compounds from Allium spp.: From processing and preservation to evaluation of their bioavailability, antimicrobial, and anti-inflammatory properties.
۲Design and ergonomic assessment of an infusion set connector tool used in nursing work.
۳Evaluation of a self-nanoemulsifying docetaxel delivery system.
۴Formation of disinfection by-products and fungal contamination data in public swimming pools: A case study in Gonabad, Iran.
۵The effect of prolactin itself and in combination with estrogen on bone mineral density in female rats.
۶Reduced Core Targeted (RCT) biopsy: Combining multiparametric magnetic resonance imaging - transrectal ultrasound fusion targeted biopsy with laterally-directed sextant biopsies - An alternative template for prostate fusion biopsy.
۷Effect of curcumin on memory impairment: A systematic review.
۸New challenges and opportunities of food fermentation processes: Application of conventional and innovative techniques.
۹Ranking Hospitals Based on the Disasters Preparedness Using the TOPSIS Technique in Western Iran.
۱۰Is screening of Staghorn Stones cost-effective?
۱۱The application of plant growth regulators to improve phytoremediation of contaminated soils: A review.
۱۲Indoor air quality-induced respiratory symptoms of a hospital staff in Iran.
۱۳MDA-7/Interleukin 24 (IL-24) in Tumor Gene Therapy: Application of tumor penetrating/homing peptides for improvement of the effects.
۱۴Estimation of Government Health Expenditures in Iran During 2006 to 2011, Using Panel Data.
۱۵The Worth of a Quality-Adjusted Life-Year in Patients with Diabetes: An Investigation Study using a Willingness-to-Pay Method.
۱۶Comparison of Conventional Cytology, Liquid-Based Cytology, and Cell Block in the Evaluation of Peritoneal Fluid in Gynecology Malignancies.
۱۷The First Report about the Laparoscopic Sleeve Gastrectomy-Induced Lactose Intolerance.
۱۸Color Doppler imaging in thyroid eye disease and its correlation to disease activity.
۱۹Lost in music: Neural signature of pleasure and its role in modulating attentional resources.
۲۰Application of amniotic membrane for covering mastoid cavity in canal wall down mastoidectomy.
۲۱Mechanic hands: clinical and capillaroscopy manifestations of patients with connective tissue diseases presented with and without mechanic hands.
۲۲Identification and characterization of a sterically robust phenylalanine ammonia-lyase among 481 natural isoforms through association of in silico and in vitro studies.
۲۳Effects of cerebrolysin on functional outcome of patients with traumatic brain injury: a systematic review and meta-analysis.
۲۴In vitro activity of colistin in combination with various antimicrobials against
۲۵Effects of Continuous Care Model on Depression, Anxiety, and Stress in Iranian Elderly in Shiraz.
۲۶Effects of Self-Management Education on Self-Efficacy and Quality of Life in Patients with Ulcerative Colitis: A Randomized Controlled Clinical Trial.
۲۷Comparing The Effects of Glycyrrhiza glabra Root Extract, A Cyclooxygenase-2 Inhibitor (Celecoxib) and A Gonadotropin-Releasing Hormone Analog (Diphereline) in A Rat Model of Endometriosis.
۲۸Influence of genetic variants of gamma interferon, interleukins 10 and 12 on Visceral Leishmaniasis in an endemic area, Iran.
۲۹The effects of melatonin supplementation on blood pressure in patients with metabolic disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
۳۰The Effect of the Application Sequence of Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate Paste on the Shear Bond Strength of Etch-and-Rinse Resin Cements to Dentin.
۳۱Comparison of artificial neural network and logistic regression models for prediction of outcomes in trauma patients: A systematic review and meta-analysis.
۳۲Modulation of sphingosine-1-phosphate receptor by FTY720 contributes in improvement of hepatic encephalopathy induced by bile duct ligation.
۳۳Toxicity evaluation and management of co-composting pistachio wastes combined with cattle manure and municipal sewage sludge.
۳۴Trends in Mortality Rates for Gastrointestinal Cancers in Fars Province, Iran (2005-2015).
۳۵Protoscolicidal Effects of the Garlic Chloroformic Extract on the Protoscolices of Hydatid Cyst at a Short Exposure Time, up to Five Minutes.
۳۶Apoptosis, Autophagy, and Necrosis in Murine Embryonic Gonadal Ridges and Neonatal Ovaries: An Animal Model.
۳۷The First Case of a Small Supernumerary Marker Chromosome 18 in a Klinefelter Fetus: A Case Report.
۳۸Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm; A Report of Three Cases.
۳۹Positive correlation between vitamin D receptor gene TaqI variant and gastric cancer predisposition in a sample of Iranian population.
۴۰Evaluation of Serum Calprotectin Level and Disease Activity in Patients with Rheumatoid Arthritis.
۴۱Epidemiology of suicide attempts and deaths: a population-based study in Fars, Iran (2011-16).
۴۲Prevalence and distribution of adhesins and the expression of fibronectin-binding protein (FnbA and FnbB) among Staphylococcus aureus isolates from Shahrekord Hospitals.
۴۳Almond oil for patients with hyperlipidemia: A randomized open-label controlled clinical trial.
۴۴Effect of Zataria multiflora on fatty liver disease.
۴۵Capecitabine-loaded nanoniosomes and evaluation of anticancer efficacy.
۴۶Clinical and economic impacts of clinical pharmacists' interventions in Iran: a systematic review.
۴۷Comparing Gelfoam vs. fat as a sealing material in stapedotomy; A prospective double blind randomized clinical trial.
۴۸The expression and functional roles of miRNAs in embryonic and lineage-specific stem cells.
۴۹Sinoatrial node remodels in chronic sleep-restricted rats.
۵۰The Relationship Between Critical Thinking Skills and Learning Styles and Academic Achievement of Nursing Students.
۵۱Experiences of self-medication among people: a qualitative meta-synthesis.
۵۲Repression of melanoma tumor in vitro and in vivo by photothermal effect of carbon xerogel nanoparticles.
۵۳1Gold Nanoparticles Application in Liver Cancer.
۵۴Respiratory Exposure to Toxic Gases and Metal Fumes Produced by Welding Processes and Pulmonary Function Tests.
۵۵Comments on the Association between Workplace Environment and Metabolic Syndrome.
۵۶Maternal and Fetal Outcomes in Iranian Patients with Systemic Lupus Erythematosus: A Five Year Retrospective Study of 60 Pregnancies.
۵۷Computational approach to suggest a new multi-target-directed ligand as a potential medication for Alzheimer's disease.
۵۸Dramatic presentations in psychogenic nonepileptic seizures.
۵۹Comparison of manipulation and stabilization exercises in patients with sacroiliac joint dysfunction patients: A randomized clinical trial.
۶۰The effect of combined exercise therapy on knee proprioception, pain intensity and quality of life in patients with hypermobility syndrome: A randomized clinical trial.
۶۱Dry needling versus friction massage to treat tension type headache: A randomized clinical trial.
۶۲Leishmania cytochrome b gene sequence polymorphisms in southern Iran: relationships with different cutaneous clinical manifestations.
۶۳A qualitative study of children's quality of life in the context of living with cleft lip and palate.
۶۴A one-day visit of the EEG and EMG/NCV departments during neurology course for medical students of Shiraz University of Medical Sciences.
۶۵Down-Regulation of SIRT1 Expression by mir-23b Contributes to Lipid Accumulation in HepG2 Cells.
۶۶Genetic Polymorphism of HLA-G 14-bp Insertion/Deletion in Pancreas Transplant Recipients and Its Association With Type 1 Diabetes Mellitus.
۶۷Risk stratification for coronary artery disease in multi-ethnic populations: Are there broader considerations for cost efficiency?
۶۸A comparison between adjuvant and delivering functions of calcium phosphate, aluminum hydroxide and chitosan nanoparticles, using a model protein of brucella melitensis Omp31.
۶۹First molecular identification and subtype distribution of Blastocystis sp. isolated from hooded crows (Corvus cornix) and pigeons (Columba livia) in Tehran Province, Iran.
۷۰New approach for cancer immunotherapy based on the cancer stem cell antigens properties.
۷۱Giant hamartoma of lung presented with massive hemoptysis: A rare case report and review of the literature.
۷۲Stereological Comparison of Imbibed Fibrinogen Gauze versus Simple Gauze in External Packing of Grade IV Liver Injury in Rats.
۷۳Macular Branch Retinal Vein Occlusion as a Rare Complication of Periocular Scorpion Bite: A Case Report and Literature Review.
۷۴Ultrasonography Application for Detection and Management of Pneumothorax following Pleural Catheter Insertion; A Case Report.
۷۵A Novel Recessive Mutation of Interferon-γ Receptor 1 in a Patient with Mycobacterium tuberculosis in Bone Marrow Aspirate.
۷۶Heterogeneity in risk factors for ductal and lobular breast carcinomas: a case-control study.
۷۷The effect of vitamin D and E vaginal suppositories on tamoxifen-induced vaginal atrophy in women with breast cancer.
۷۸An Evaluation of the Effect of Vision on Standing Stability in the Early Stage of Parkinson's Disease.
۷۹Using CRISIS model for designing master in medical education at Shiraz University of Medical Sciences.
۸۰Dimethyl fumarate up-regulates expression of major neurotrophic factors in the epidermal neural crest stem cells.
۸۱Modeling traumatic injury in organotypic spinal cord slice culture obtained from adult rat.
۸۲Generation and characterization of a specific single-chain antibody against DSPP as a prostate cancer biomarker: Involvement of bioinformatics-based design of novel epitopes.
۸۳Applications of graphene oxide in case of nanomedicines and nanocarriers for biomolecules: review study.
۸۴Physicochemical Properties and Health Benefits of Pistachio Nuts.
۸۵The effects of coenzyme Q10 supplementation on biomarkers of inflammation and oxidative stress in among coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
۸۶The effect of land use configurations on concentration, spatial distribution, and ecological risk of heavy metals in coastal sediments of northern part along the Persian Gulf.
۸۷Evaluation of the effect of different surface conditioning methods on shear bond strength of metal brackets bonded to aged composite restorations.
۸۸Targeting cholesterol metabolism in glioblastoma: a new therapeutic approach in cancer therapy.
۸۹Plant-derived medicines for neuropathies: a comprehensive review of clinical evidence.
۹۰Increasing of the interferon-γ gene expression during polyomavirus BK infection in kidney transplant patients.
۹۱Comparison between Echinococcus granulosus sensu stricto (G1) and E. canadensis (G6) mitochondrial genes (cox1 and nad1) and their related protein models using experimental and bioinformatics analysis.
۹۲Comparison of Bolton ratio in normal occlusion and different malocclusion groups in Iranian population.
۹۳Effect of different surface treatment on the shear bond strength of metal brackets to bleached and desensitized enamel.
۹۴Natural history of patients with psychogenic nonepileptic seizures.
۹۵Effect of Natural Honey on Glycemic Control and Anthropometric Measures of Patients with Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Crossover Trial.
۹۶Comparing the Efficacy of Intralesional Triamcinolone Acetonide With Verapamil in Treatment of Keloids: A Randomized Controlled Trial.
۹۷A novel similarity search approach for high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) fingerprinting of medicinal plants.
۹۸Aryl hydrocarbon-estrogen alpha receptor-dependent expression of miR-206, miR-27b, and miR-133a suppress cell proliferation and migration in MCF-7 cells.
۹۹Comments on Ahmad, I.M. et al. Healthcare Workers Occupationally Exposed to Ionizing Radiation Exhibit Altered Levels of Inflammatory Cytokines and Redox Parameters.
۱۰۰Amylase and Xylanase from Edible Fungus

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷۴۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.