لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۷۴۷ مقاله شامل ۵۸۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱۰۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Antifungal Activity of Xylitol against Candida albicans: An in vitro Study.
۲Association of eating while television viewing and overweight/obesity among children and adolescents: a systematic review and meta-analysis of observational studies.
۳The effect of self-care education on emotional intelligence and HbA1c level in patients with type 2 diabetes mellitus: A randomized controlled clinical trial
۴MiR-21: A key player in glioblastoma pathogenesis
۵Design, synthesis, cytotoxicity evaluation and docking studies of 1,2,4-triazine derivatives bearing different arylidene-hydrazinyl moieties as potential mTOR inhibitors
۶Women with hereditary breast cancer predispositions should avoid using their smartphones, tablets and laptops at night
۷High glucose induces inflammatory responses in HepG2 cells via the oxidative stress-mediated activation of NF-κB, and MAPK pathways in HepG2 cells
۸Sealing effectiveness of fissure sealant bonded with universal adhesive systems on saliva-contaminated and noncontaminated enamel
۹Direct red 81 adsorption on iron filings from aqueous solutions; kinetic and isotherm studies
۱۰Oral administration effects of β-d-mannuronic acid (M2000) on Th17 and regulatory T cells in patients with ankylosing spondylitis.
۱۱Prognostic significance of adjuvant radiation therapy in adenocarcinoma of the cecum.
۱۲Individual, physical, and organizational risk factors for musculoskeletal disorders among municipality solid waste collectors in Shiraz, Iran.
۱۳Scoping literature review on the basic health benefit package and its determinant criteria.
۱۴Selective Amygdalohippocampectomy for Mesial Temporal Sclerosis: Special Considerations in Geniuses.
۱۵Bacterial components as naturally inspired nano-carriers for drug/gene delivery and immunization: Set the bugs to work?
۱۶Enhancing the apoptotic effect of IL-24/mda-7 on the human hepatic stellate cell through RGD peptide modification.
۱۷Identification of antibody reactive proteins in pancreatic cancer using 2D immunoblotting and mass spectrometry.
۱۸Cancers of the brain and CNS: Global patterns and trends in incidence
۱۹“Triple M” effect: A proposed mechanism to explain increased dental amalgam microleakage after exposure to radiofrequency electromagnetic radiation
۲۰Data on hepatitis B, C signs, and HIV-aids among middle-aged and older IDUs in Southwest Iran.
۲۱Effect of Acupressure on Preoperative Cesarean Section Anxiety.
۲۲Corrigendum to "BTEX in indoor air of beauty salons: Risk assessment, levels and factors influencing their concentrations"[Ecotoxicol. Environ. Saf. 159 (2018) 102-108].
۲۳Correlations between core muscle geometry, pain intensity, functional disability and postural balance in patients with nonspecific mechanical low back pain.
۲۴Association between CTLA-4 + 49A > G and - 318C > T single-nucleotide polymorphisms and susceptibility to thyroid neoplasm.
۲۵Development and validation of a multidimensional health literacy questionnaire for multiple sclerosis patients.
۲۶The Effects of Vitamin D Supplementation on Markers Related to Endothelial Function Among Patients with Metabolic Syndrome and Related Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials.
۲۷Acute Boldine Treatment Induces Anti-convulsant Effects in Mice through its Antioxidant Activity.
۲۸
۲۹Effect of Different Water-to-Powder Ratios on the Compressive Strength of Calcium-enriched Mixture Cement.
۳۰Nutritional Status in Patients with Gastrointestinal Cancer in Comparison To Other Cancers In Shiraz, Southern Iran: a Case-Control Study.
۳۱The Impact of Verapamil Gel on Efficiency of Tissue Expander Device in Plastic and Reconstructive Surgery.
۳۲Biochemical Methods in Production of Three-Dimensional Scaffolds from Human Skin: A Window in Aesthetic Surgery.
۳۳End-stage Renal Disease in the Middle East: a Systematic Review and Meta-analysis.
۳۴A systematic review of variables used to assess clinically acceptable alignment of unilateral transtibial amputees in the literature.
۳۵Comparison of ischemia/reperfusion-induced acute kidney injury by clamping renal arteries, veins, or pedicles in anaesthetised rats.
۳۶Hydatid cyst of the neck mimicking a branchial cleft cyst.
۳۷Design, synthesis, and in silico studies of novel eugenyloxy propanol azole derivatives having potent antinociceptive activity and evaluation of their β-adrenoceptor blocking property.
۳۸The effect of blood flow restriction along with low-intensity exercise on cardiac structure and function in aging rat: Role of angiogenesis.
۳۹The comparison of pinch strength among female typists and female non-typists.
۴۰An ultrasonographic investigation of deep neck flexor muscles cross-sectional area in forward and normal head posture.
۴۱Occupational stress among medical residents in educational hospitals.
۴۲Comparison of the effect of foot orthoses on Star Excursion Balance Test performance in patients with chronic ankle instability.
۴۳How Do Hospitalized Adolescents Feel Safe? A Qualitative Study.
۴۴CEPO-Fc (an EPO derivative) protects hippocampus against Aβ-induced memory deterioration: A behavioral and molecular study in a rat model of Aβ toxicity.
۴۵Preparation and in vitro evaluation of novel cross-linked chondroitin sulphate nanoparticles by aluminium ions for encapsulation of green tea flavonoids.
۴۶The effects of empathy skills training on nursing students' empathy and attitudes toward elderly people.
۴۷Mesenchymal stem cells, immune cells and tumor cells cross talk: A sinister triangle in the tumor microenvironment.
۴۸Assessment of cytotoxicity of choline chloride-based natural deep eutectic solvents against human HEK-293 cells: A QSAR analysis.
۴۹The effect of kidney transplantation on speckled tracking echocardiography findings in patients on hemodialysis.
۵۰Cryotherapy versus CO
۵۱Seroprevalence and risk factors of Toxocara infection among children in a rural community in Fars province, southern Iran.
۵۲Growth curves and their associated weight and height factors in children from birth to 4 years old in West Azerbaijan Province, northwest Iran.
۵۳Concentration and type of bioaerosols before and after conventional disinfection and sterilization procedures inside hospital operating rooms.
۵۴Assessment of oxytocin level, glucose metabolism components and cutoff values for oxytocin and anti-mullerian hormone in infertile PCOS women.
۵۵Effects of pentoxifylline on the histological and ultra-structural features of vitrified mouse ovarian tissue: An experimental study.
۵۶Willingness-to-Pay for One Quality-Adjusted Life-Year: A Population-Based Study from Iran.
۵۷Influence of Fat Mass- and Obesity-Associated Genotype, Body Mass Index, and Dietary Intake on Effects of Iroquois-related Homeobox 3 Gene on Body Weight.
۵۸Design, Synthesis, Biological Evaluation and Molecular Modeling Study of Novel Indolizine-1-Carbonitrile Derivatives as Potential Anti-Microbial Agents.
۵۹The Synergistic Effects of Celecoxib and Sodium Valproate on Apoptosis and Invasiveness Behavior of Papillary Thyroid Cancer Cell Line
۶۰Intravitreal Injection of Bevacizumab: Review of our previous Experience.
۶۱Effect of vitamins B
۶۲The association of diameter and depth of internal jugular and subclavian veins with hand dominancy.
۶۳Right Atrial Myxoma and Chronic Transudative Ascites: A Rare and Challenging Clinical Presentation.
۶۴Moving Into Action: The Master Key to Patient Education.
۶۵Health Concerns of Various Nanoparticles: A Review of Their in Vitro and in Vivo Toxicity.
۶۶A systematic review of human pathogens carried by the housefly (Musca domestica L.).
۶۷The Mutual Impact of Smoking and Low Cholesterol on All-Cause, Non-Cardiovascular, and Cardiovascular Mortalities in Males.
۶۸Derivative of Stevioside; CPUK02; Restores ESR1 Gene Methylation in MDA-MB 231
۶۹In the shadow of perceived threat: The live experience of Iranian patients candidate for undergoing coronary angiography.
۷۰Serum uric acid and albumin are affected by different variables in Parkinson's disease.
۷۱Treatments of uremic pruritus: A systematic review.
۷۲Mitochondrial dysfunction and oxidative stress are involved in the mechanism of methotrexate-induced renal injury and electrolytes imbalance.
۷۳Incorporation of nanofibrillated chitosan into electrospun PCL nanofibers makes scaffolds with enhanced mechanical and biological properties.
۷۴Investigate of AQP gene expression in the liver of mice after ischemia-reperfusion.
۷۵Preconditioned neurons with NaB and nicorandil, a favorable source for stroke cell therapy.
۷۶Comments regarding: "Occupational exposure to high-frequency electromagnetic fields and brain tumor risk in the INTEROCC study: An individualized assessment approach".
۷۷Neuroprotective effects of heat shock protein70.
۷۸Antidepressant effects of aqueous extract of saffron and its effects on CREB, P-CREB, BDNF, and VGF proteins in rat cerebellum.
۷۹Taurine prevents mitochondrial membrane permeabilization and swelling upon interaction with manganese: Implication in the treatment of cirrhosis-associated central nervous system complications.
۸۰A computer-based approach for data analyzing in hospital's health-care waste management sector by developing an index using consensus-based fuzzy multi-criteria group decision-making models.
۸۱Impact of oral clefts on the oral health-related quality of life of preschool children and their parents.
۸۲Severe Allergic Bronchopulmonary Mycosis and Long-Term Follow-Up.
۸۳Preparation and Characterization of Simvastatin Nanocapsules: Encapsulation of Hydrophobic Drugs in Calcium Alginate.
۸۴Preparation of meglumine antimonate loaded albumin nanoparticles and evaluation of its anti-leishmanial activity: an in vitro assay.
۸۵Olive oil lessened fatty liver severity independent of cardiometabolic correction in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A randomized clinical trial.
۸۶Physicochemical properties of fish oil in water multilayer emulsions prepared by a mixture of whey protein isolate and water-soluble fraction of Farsi gum.
۸۷The effect of silver nanoparticles on the reproductive system of adult male rats: A morphological, histological and DNA integrity study.
۸۸Immunoinformatics-aided design of a potential multi-epitope peptide vaccine against Leishmania infantum.
۸۹Double-blind randomized placebo-controlled trial on efficacy and safety of Lactuca sativa L. seeds on pregnancy-related insomnia.
۹۰The occurrence of nosocomial pathogens on cell phones of healthcare workers in an Iranian tertiary care hospital.
۹۱Production of Infant Scale Evaluation (PRISE) in Persian normal hearing children: A validation study.
۹۲Factors influencing decision making for healthcare services outsourcing: A review and Delphi study.
۹۳Experimental Evaluation of the Effect of Zinc Salt on Inhibition of
۹۴Assessing the Accuracy of Caries Diagnosis in Bitewing Radiographs Using Different Reproduction Media.
۹۵Postoperative Pain Management after Impacted Third Molar Surgery with Preoperative Oral Lamotrigine, a Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Trial.
۹۶The Effect of Sintering Program on the Compressive Strength of Zirconia Copings.
۹۷Prevalence of Anaerobic Bacteria (P.gingivalis) as Major Microbial Agent in the Incidence Periodontal Diseases by Meta-analysis.
۹۸Clinical and radiological characteristics and predictors of outcome of cerebral venous sinus thrombosis, a hospital-based study.
۹۹Ex Vivo Mercury Release from Dental Amalgam.
۱۰۰Isolation and molecular identification of Aeromonas wound infection in Iranian burn patients.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷۴۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.