لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۶ کلا ۳۶۴ مقاله شامل ۱۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۷۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Eating breakfast and snacks while television viewing are associated with some cardio metabolic risk factors among Iranian children.
۲Impact of FGF23 level on calcium and phosphorus levels in post-renal transplantation.
۳Sensitivity to Antibiotics of Bacteria Exposed to Gamma Radiation Emitted from Hot Soils of the High Background Radiation Areas of Ramsar, Northern Iran.
۴Interleukin-18: a regulator of cancer and autoimmune diseases.
۵Antifungal susceptibility patterns of colonized
۶Tetrahydroquinolinone derivatives as potent P-glycoprotein inhibitors: design, synthesis, biological evaluation and molecular docking analysis.
۷Evaluating the Effectiveness of a Continuing Education Program for Prevention of Occupational Exposure to Needle Stick Injuries in Nursing Staff Based on Kirkpatrick's Model.
۸The Relationship Between Body Mass Index (BMI) and Menstrual Disorders at Different Ages of Menarche and Sex Hormones.
۹The concept of portal system obstruction in Avicenna's canon of medicine.
۱۰The Role of Phlebotomy ( Fasd) and Wet Cupping ( Hijamat) to Manage Dizziness and Vertigo From the Viewpoint of Persian Medicine.
۱۱The Effect of Auriculotherapy on Labor Pain, Length of Active Phase and Episiotomy Rate Among Reproductive Aged Women.
۱۲The Fauna and Active Season of Mosquitoes in West of Fars Province, Southwest of Iran.
۱۳Heparin/Collagen 3D Scaffold Accelerates Hepatocyte Differentiation of Wharton's Jelly-Derived Mesenchymal Stem Cells.
۱۴Differentiation Potential of Breast Milk-Derived Mesenchymal Stem Cells into Hepatocyte-Like Cells.
۱۵Magnetic Resonance Spectroscopy and its Clinical Applications: A Review.
۱۶Synthesis of novel naphtho[1,2-e][1,3]oxazines bearing an arylsulfonamide moiety and their anticancer and antifungal activity evaluations
۱۷Interleukin-18: a regulator of cancer and autoimmune diseases
۱۸Balloon valvuloplasty for pulmonary stenosis in children: Immediate outcome and cardiac remodeling during midterm follow-up
۱۹The Reaction of Placental GRP78 Protein with Sera from Women with Multiple Sclerosis
۲۰Evolution of liver transplantation program in Shiraz, Iran
۲۱Comparison of the in vitro antifibrogenic effects of Silymarin, Silybin A and 18α-Glycyrrhizin on activated hepatic stellate cells
۲۲Molecular cloning, expression, and purification of a recombinant fusion protein
۲۳Consideration of invasive fungal infections in immunocompetent hosts
۲۴The effect of gluten-free diet among celiac patients aged 3-12 years old on BMI during 2006 to 2014 at Nemazee Teaching hospital The effect of gluten-free diet among celiac patients aged 3-12 years old on BMI during 2006 to 2014 at Nemazee Teaching hospital
۲۵Selection and evaluation of specific single chain antibodies against CD90, a marker for mesenchymal and cancer stem cells
۲۶Effects of oleo gum resin of Ferula assa-foetida L. on senescence in human dermal fibroblasts: - Asafoetida reverses senescence in fibroblasts -
۲۷Comments on "Solid Cancer Incidence among the Life Span Study of Atomic Bomb Survivors: 1958-2009" (Radiat Res 2017; 187:513-537)
۲۸Erratum: Effects of myofascial release technique on pain and disability in patients with chronic lumbar disc herniation: A randomized trial (Physikalische Medizin Rehabilitationsmedizin Kurortmedizin (2017) 27 (218-225) DOI: 10.1055/s-0043-115906)
۲۹Impact of bleaching agents on water sorption and solubility of resin luting cements
۳۰Effects of long-term exposure to radiofrequency radiations emitted by mobile Jammers on reproduction parameters in rats
۳۱Skeletal stability following mandibular advancement: Is it influenced by the magnitude of advancement or changes of the mandibular plane angle?
۳۲Acute poisoning via consumption of "natural max slimming" capsule with complications (hyperpigmentation and lower extremity Edema)
۳۳A cross-sectional study of complementary and alternative medicine use in patients with coagulation disorders in Southern Iran
۳۴A comparison of socioeconomic level among hemodialysis patients and normal controls in the fars province, Iran
۳۵Staphylokinase enzyme: An overview of structure, function and Engineered forms
۳۶Evaluation of parental awareness regarding their child's oral hygiene
۳۷The PERSIAN Cohort: Providing the Evidence Needed for Healthcare Reform
۳۸Apoptosis-inducing effect of the hexane extracts from three native Iranian euphorbia plants
۳۹Effect of age, gender and hearing loss on the degree of discomfort due to tinnitus
۴۰The PERSIAN cohort: Providing the evidence needed for healthcare reform
۴۱Prognostic factors of breast cancer survival in the islamic republic of Iran: An additive empirical bayesian approach Facteurs pronostiques du taux de survie du cancer du sein dans le sud de la République islamique d’Iran : Approche empirique bayésienne de type additif
۴۲Outcome determinants of patients with traumatic pelvic fractures: A cohort study in a level i trauma center in southern Iran
۴۳Synthesis and Evaluation of Some Dibromoquinazoline-sulphonamide Hybrids and some Schiff´s Base Analogs for their Cytotoxic Activity
۴۴Effect of topical linum usitatissimum on full thickness excisional skin wounds
۴۵Health Sector Reform, Emotional Exhaustion, and Nursing Burnout: A Retrospective Panel Study in Iran
۴۶The role of Islamic civilization in medical sciences advancement
۴۷The prevalence of pregnancy-related acute renal failure in Asia: A systematic review
۴۸Caustic ingestion in children in south of Iran. Retrospective study from Shiraz - Iran
۴۹Sulfasalazine induces mitochondrial dysfunction and renal injury
۵۰Chemokine and chemokine receptor patterns in patients with benign and malignant salivary gland tumors: A distinct role for CCR7
۵۱Measurement invariance of the Depression Anxiety Stress Scales-21 across medical student genders
۵۲Social accounting matrix and the effects of economic reform on health price index and household expenditures: Evidence from Iran
۵۳Assessment of clinical teachers’ professionalism in Iran: From residents and fellowships’ perspective
۵۴Polymorphisms of IFNL3 and response to interferon-based treatments in patients with hepatitis D infection: Systematic review and meta-analysis
۵۵Comparison of the effect of omega-3 supplements and fresh fish on lipid profile: A randomized, open-labeled trial
۵۶Almost complete lack of human cytomegalovirus and human papillomaviruses genome in benign and malignant breast lesions in Shiraz, Southwest of Iran
۵۷T helper cell subsets and related cytokines in infertile women undergoing in vitro fertilization before and after seminal plasma exposure
۵۸DRD3 Ser9Gly polymorphism and its influence on risperidone response in autistic children
۵۹Demographic changes of hepatitis B virus infection in Iran for the last two decades
۶۰Impact of FGF23 level on calcium and phosphorus levels in post-renal transplantation
۶۱Decomposing Gender Disparity in Total Physical Activity among Iranian Adults
۶۲Decomposing Gender Disparity in Total Physical Activity among Iranian Adults
۶۳Psychometric characteristics of script concordance test (SCT) and its correlation with routine multiple choice question (MCQ) in internal medicine department
۶۴Polyethylene terephthalate/acryl butadiene styrene copolymer incorporated with oak shell, potassium sorbate and egg shell nanoparticles for food packaging applications: Control of bacteria growth, physical and mechanical properties
۶۵Clinical and immunological efficacy of aspirin desensitization in nasal polyp patients with aspirin-exacerbated respiratory disease
۶۶Clinical and immunological efficacy of aspirin desensitization in nasal polyp patients with aspirin-exacerbated respiratory disease
۶۷Knee injury and osteoarthritis outcome score in patients with isolated meniscus injury; validity and reliability
۶۸Efficacy of N-acetylcysteine augmentation on obsessive compulsive disorder: A multicenter randomized double blind placebo controlled clinical trial
۶۹Triage by cervical length sonographic measurements for targeted therapy in threatened preterm labor: A double blind randomized clinical trial
۷۰Physicochemical characterization of astragalus campylorhynchus gum exudate and its modification to tragacanth utilizable in pharmacy
۷۱Investigation of breastfeeding training based on BASNEF model on the intensity of postpartum blues Étude de l’impact d’une formation sur l’allaitement reposant sur le modèle BASNEF en matière d’intensité du baby blues
۷۲The overall 5-year survival rate of breast cancer among Iranian women: A systematic review and meta-Analysis of published studies
۷۳Caffeine neuroprotective mechanism against β-amyloid neurotoxicity in SHSY5Y cell line: Involvement of adenosine, ryanodine, and Nmethyl- D-aspartate receptors
۷۴Effects of NDRG2 overexpression on metastatic behaviors of HCT116 colorectal cancer cell line
۷۵Role of essential oil of Mentha spicata (spearmint) in addressing reverse hormonal and folliculogenesis disturbances in a polycystic ovarian syndrome in a rat model
۷۶Studying the relationship between university students' anxiety and depression with religious orientation, quality of sleep and emotional cognitive adjustment
۷۷The impact of thymidylate synthase and methylenetetrahydrofolate reductase genotypes on sensitivity to 5-fluorouracil treatment in colorectal cancer cells
۷۸Necessity of rethinking about the preventive strategies of addiction
۷۹The effect of self-management training on self-efficacy of cirrhotic patients referring to transplantation center of Nemazee hospital: A randomized controlled clinical trial
۸۰A comparison of breast cancer survival among young, middle-aged, and elderly patients in southern Iran using Cox and empirical Bayesian additive hazard models
۸۱A primary pleural hydatid cyst in an unusual location
۸۲The efficacy and duration of treatment with propranolol in children with cyclic vomiting syndrome in southern Iran
۸۳PAX-5 positive anaplastic large cell lymphoma presenting by dysphagia; A case report
۸۴Therapeutic enzymes: Applications and approaches to pharmacological improvement
۸۵A study of the efficacy of fathers’ attachment training on paternal-fetal attachment and parental anxiety
۸۶Hepatogenic differentiation capacity of human wharton's jelly mesenchymal stem cell in a co-culturing system with endothelial cells in matrigel/collagen scaffold in the presence of fetal liver extract
۸۷Physicochemical and immunomodulatory properties of gum exudates obtained from Astragalus myriacanthus and some of its isolated carbohydrate biopolymers
۸۸Tetrahydroquinolinone derivatives as potent P-glycoprotein inhibitors: Design, synthesis, biological evaluation and molecular docking analysis
۸۹The effect of musculoskeletal problems on fatigue and productivity of office personnel: A cross-sectional study
۹۰Compressive strength of mineral trioxide aggregate and calcium-enriched mixture cement mixed with propylene glycol
۹۱Physical and chemical properties of CEM cement mixed with propylene glycol
۹۲The effects of different ionic liquid coatings and the length of alkyl chain on antimicrobial and cytotoxic properties of silver nanoparticles
۹۳Interactive multimedia training in osteoporosis prevention of female high school students: An interventional study
۹۴Peripheral neuropathy in multiple sclerosis: An electrophysiologic study in Iranian patients
۹۵Effect of low-level laser therapy on fracture healing in rabbits effect of low-level laser therapy on fracture healing in rabbits
۹۶Epidemiology of panton-valentine leukocidin harbouring Staphylococcus aureus in cutaneous infections from Iran: A systematic review and meta-analysis
۹۷Nanoparticles of chitosan loaded ciprofloxacin: Fabrication and antimicrobial activity
۹۸Evaluating adherence of health-care team to standard guideline of colistin use at intensive care units of a referral hospital in Shiraz, Southwest of Iran
۹۹Assessment of hospitalization and mortality of scleroderma in-patients: A thirteen-year study
۱۰۰A classic case of maple syrup urine disease and a novel mutation in the BCKDHA gene

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۶۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.