لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۸۵ مقاله شامل ۷۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۹۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Early Acute Kidney Injury based on Serum Creatinine or Cystatin C in Intensive Care Unit after Major Trauma.
۲Comparing Role of Two Chemotherapy Regimens, CMF and Anthracycline-Based, on Breast Cancer Survival in the Eastern Mediterranean Region and Asia by Multivariate Mixed Effects Models: a Meta-Analysis.
۳A randomised controlled trial of oral zinc sulphate for primary dysmenorrhoea in adolescent females.
۴Frequency of Polyomavirus BK Infection in Kidney Transplant Patients Suspected to Nephropathy.
۵Is
۶Self-efficacy in foot-care and effect of training: A single-blinded randomized controlled clinical trial
۷ Aflatoxin M 1 contamination in industrial and traditional yogurts produced in Iran
۸Explaining the experiences and perceptions of gynecologists and midwives about virginity examination and it’s outcomes: A qualitative study
۹Future role of vitamin C in radiation mitigation and its possible applications in manned deep space missions: Survival study and the measurement of cell viability
۱۰Evaluation of knowledge and diagnostic skills of general physicians and dentists in the city of Shiraz about squamous cell carcinoma
۱۱Composting leachate treatment by an anaerobic migrating blanket reactor
۱۲Normal age-related alterations on distal radius radiography
۱۳Effect of coenzyme Q10 on glycaemic control, oxidative stress and adiponectin in type 2 diabetes
۱۴Comparison of hepatic nuclear factor-4 expression in two and three-dimensional culture of Wharton’s jelly-derived cells exposed to hepatogenic medium
۱۵The influence of fibroblast growth factor 4 on hepatogenic capacity of Wharton’s jelly mesenchymal stromal cells
۱۶The healing effect of adipose-derived mesenchymal stem cells in full-thickness femoral articular cartilage defects of rabbit
۱۷No definite association between human parvovirus b19 infection and behçet disease
۱۸An evaluation of knowledge, attitude and practice of adverse drug reaction reporting in dental practice
۱۹The effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on proliferation and differentiation of neural stem cells
۲۰A comparison of early results and patient satisfaction rate between modified radical cystectomy with mainz II urinary diversion and standard radical cystectomy with continent ileocecal urinary diversion
۲۱A survey of the relationship between serum testosterone level and expressions of androgen, progesterone and estrogen receptors and HER2 in iranian women with breast cancer
۲۲The effects of NDRG2 overexpression on cell proliferation and invasiveness of SW48 colorectal cancer cell line
۲۳Knowledge and practice of people toward their rights in urban family physician program: A population-based study in Shiraz, Southern Iran
۲۴Investigation of FOXP3 genetic variations at positions -2383 C/T and IVS9+459 T/C in southern iranian patients with lung carcinoma
۲۵Langerhans cell histiocytosis followed by Hodgkin lymphoma: A case report
۲۶Estimating the completeness of gastric cancer registration in Ardabil/Iran by a capture-recapture method using population-based cancer registry data
۲۷Respiratory symptoms and lung functional impairments associated with occupational exposure to asphalt fumes
۲۸A review on assessment of medical students and instructors with respect to the intra-ward and clinical education in Iran
۲۹The efficacy of intramuscular calcitonin injection in the management of lumbar spinal stenosis
۳۰Polymorphism of transcription factor-7-like 2 (TCF7L2) gene and new-onset diabetes after liver transplantation
۳۱High-dose oral ibuprofen in treatment of patent ductus arteriosus in full-term neonates
۳۲Effect of Cortical Bone Thickness on Detection of Intraosseous Lesions by Ultrasonography
۳۳The effects of probiotic soymilk fortified with omega-3 on blood glucose, lipid profile, haematological and oxidative stress, and inflammatory parameters in streptozotocin nicotinamide-induced diabetic rats
۳۴Accuracy of software designed for automated localization of the inferior alveolar nerve canal on cone beam CT images
۳۵Evaluation of transesophageal echocardiography in detecting cardiac sources of emboli in ischemic stroke patients
۳۶Resistin - 420 C/G polymorphism and serum resistin level in Iranian patients with gestational diabetes mellitus
۳۷Adherence to the DASH diet and prevalence of the metabolic syndrome among Iranian women
۳۸A novel mutation in aspartoacylase gene; canavan disease
۳۹Prevalence and predictors of domestic-violence towards wives by their psychiatric hospitalized husbands
۴۰Prevalence and predictors of domestic-violence towards wives by their psychiatric hospitalized husbands
۴۱Dietary supplements and pediatric non-alcoholic fatty liver disease: Present and the future
۴۲Expression analysis of Tsga10 during in vitro differentiation of germ cells from mouse embryonic stem cell
۴۳Comparing the efficacy of celecoxib, ibuprofen and acetaminophen codeine in pain relief after impacted lower third molar surgery
۴۴Topical hypericum perforatum improves tissue regeneration in full-thickness excisional wounds in diabetic rat model
۴۵Post publication peer review in Iranian biomedical journals
۴۶Illicit drug abuse in drivers of motor vehicle collisions
۴۷Introducing the urban community health center (UCHC) as a nascent local model: Will it be a linchpin in the health sector reform in Iran?
۴۸Amnion membrane as a novel barrier in the treatment of intrabony defects: A controlled clinical trial
۴۹Comparison of the Effects of Elaeagnus angustifolia Flower Capsule and Sildenafil Citrate Tablet on Anxiety Resulting From Sexual Dysfunction in Women Referring to the Selected Clinics of Shiraz University of Medical Sciences
۵۰Outcome of ACL reconstruction and concomitant articular injury treatment
۵۱Comparison of temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis and temporal lobe epilepsies due to other etiologies
۵۲The role of prognostic factors on the survival of breast cancer patients: Bayesian approach
۵۳A novel mask for protection of health care providers against toxic N2O gas in the operating rooms and evaporates of131I in nuclear medicine hotlabs of developing countries
۵۴Modelling of formaldehyde dispersion in the industrial park air using GIS
۵۵Determination of Human Error Probabilities in Permit To Work procedure
۵۶Inaccuracy of dilatation and curettage in detection of uterine disease for the women with abnormal uterine bleeding
۵۷Multiple myeloma and abdominal aortic aneurysm on myocardial perfusion raw images
۵۸Effect of food simulating agents on the hardness and bond strength of a silicone soft liner to a denture base acrylic resin
۵۹Practical protocol for management of severe hyponatremia in patients undergoing liver transplant surgery
۶۰Comparison of the effect of alemtuzumab versus standard immune induction on early kidney allograft function in shiraz transplant center
۶۱Is colorectal cancer an unusual malignancy among Iranian children?
۶۲Hypertensive patients and normotensive individuals: Differences in anger inventory
۶۳Changes in serum ghrelin level in relation to meal-time in patients with functional dyspepsia
۶۴Hematologic toxicities in colorectal cancer patients who received FOLFOX4
۶۵Evaluation of p53, PTEN and β-catenin immunoexpressions in primary ovarian epithelial tumors
۶۶Estimation of completeness of cancer registration for patients referred to shiraz selected centers through a two source capture re-capture method, 2009 data
۶۷The effect of micosin vaginal cream and metronidazole vaginal gel on bacterial vaginosis
۶۸Update the sterilizing techniques and the knowledge and performance of family planning staff
۶۹An in vitro model for hepatocyte-like cell differentiation from wharton's jelly derived-mesenchymal stem cells by cell-base aggregates
۷۰The prevalence and risk factors of hepatitis delta virus in HIV/HBV co-infected patients in Shiraz, Iran, 2012
۷۱The effect of nasal midazolam premedication on parents-child separation and recovery time in dental procedures under general anaesthesia
۷۲Different distribution of Helicobacter pylori EPIYA- cagA motifs and dupA genes in the upper gastrointestinal diseases and correlation with clinical outcomes in Iranian patients
۷۳Frequency of KIT mutation in gastrointestinal stromal tumors according to histologic and immunohistochemical findings, the first report from Iran
۷۴Distribution of health resource allocation in the fars province using the scalogram analysis technique in 2011
۷۵Comparison of the effects of reflexology and massage therapy on primary dysmenorrheal
۷۶A bibliometric analysis of hematological research productivity among five Islamic countries during 1996 to 2013 (a 17-years period)
۷۷Trachyspermum ammi hydrosol, An almost pure source of thymol; Analysis of the recovered essential oil from different samples
۷۸Comparison of prophylactic antiemetic effect of ondansetron, dexamethasone and metoclopramide in cesarean delivery under general Anesthesia
۷۹Spatial analysis of common gastrointestinal tract cancers in Counties of Iran
۸۰Isolation and phylogenetic analysis of some lipase producing bacteria from a saline lake
۸۱Comparison of prostate specific antigen and prostate specific antigen density for predicting the degree of gleason score of prostate cancer
۸۲Evaluation of nested PCR in diagnosis of fungal rhinosinusitis
۸۳Detection of blaPER-1 & blaOxa10 among imipenem resistant isolates of Pseudomonas aeruginosa isolated from burn patients hospitalized in Shiraz Burn hospital
۸۴Tracing of helicobacter pylori in patients of otitis media with effusion by polymerase chain reaction
۸۵The relationship between Helicobacter pylori infection and hyperemesis gravidarum in pregnant woman
۸۶Signs, symptoms and complications of Non-Hodgkin's lymphoma according to grade and stage in South Iran
۸۷Frequency of polyomavirus BK infection in kidney transplant patients suspected to nephropathy
۸۸Morphometry indices of the black fat-tailed scorpion Androctonus crassicauda (Scorpiones Buthidae), from Fars Province, Southern Iran
۸۹Frequency of the toxic shock syndrome toxin-1 gene in methicillin-susceptible and -resistant Staphylococcus aureus isolates from teaching hospitals in Shiraz, Iran
۹۰Comparison of anti-mullerian hormone level in non-endometriotic benign ovarian cyst before and after laparoscopic cystectomy
۹۱The Effect of vitamin c on bone mineral/mass density of menopausal women with equilibrated regime: A randomized clinical trial
۹۲Sertraline and curcumin prevent stress-induced morphological changes of dendrites and neurons in the medial prefrontal cortex of rats
۹۳Laparoscopic metroplasty in bicornuate and didelphic uteri: feasibility and outcome
۹۴Inhibitory effects of Cyrtopodion scabrum extract on growth of human breast and colorectal cancer cells
۹۵G22A polymorphism of adenosine deaminase and its association with biochemical characteristics of gestational diabetes mellitus in an Iranian population
۹۶Wharton’s Jelly-derived mesenchymal stem cells can differentiate into hepatocyte-like cells by HepG2 cell line extract
۹۷Comparison of cell viability and embryoid body size of two embryonic stem cell lines after different exposure times to bone morphogenetic protein 4
۹۸The effects of resveratrol in rats with simultaneous type 2 diabetes and renal hypertension: A study of antihypertensive mechanisms
۹۹An unusual case of metastatatic renal cell carcinoma presenting as melena and duodenal ulcer, 16 years after nephrectomy; a case report and review of the literature
۱۰۰Effect of burn sites (upper and lower body parts) and gender on extensive burns’ mortality

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.