لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۳ کلا ۲۵۴ مقاله شامل ۶۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۴۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Association of high LDH and low glucose levels in pleural space with HER2 expression in non-small cell lung cancer.
۲Heterogeneity of the internal transcribed spacer region in Leishmania tropica isolates from southern Iran.
۳Human-Induced Radioresistance as a Possible Mechanism for Producing Biological Weapons: A Feasible Bridge between Radiore-sistance and Resistance to Antibiotics and Genotoxic Agents.
۴Novel 9-(alkylthio)-Acenaphtho[1,2-e]-1,2,4-triazine derivatives: synthesis, cytotoxic activity and molecular docking studies on B-cell lymphoma 2 (Bcl-2).
۵Successful percutaneous intervention of proximal left anterior descending artery in a case of single coronary artery trunk.
۶Spontaneous Fracture of the Humerus 18 Months after a High Voltage Electrical Injury: A Case Report.
۷Factors influencing nurses’ acceptance of hospital information systems in Iran: application of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
۸Does gum chewing increase the prevalence of temporomandibular disorders in individuals with gum chewing habits?
۹Aripiprazole versus risperidone for treating children and adolescents with tic disorder: A randomized double blind clinical trial
۱۰Pulmonary embolism with abdominal pain and ST elevation: A case report
۱۱Orofacial pathologic lesions in children and adolescents: A clinicopathological study in southern Iran
۱۲Patterns of uveitis at a tertiary referral center in Southern Iran
۱۳Curcumin and sertraline prevent the reduction of the number of neurons and glial cells and the volume of rats' medial prefrontal cortex induced by stress
۱۴Polymorphism of costimulatory molecules (CTLA4, ICOS, PD.1 and CD28) and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Iranian patients
۱۵The management of dental waste in dental offices and clinics in Shiraz, southern Iran
۱۶Novel paint design based on nanopowder to protection against X and gamma rays
۱۷Incidental intrathecal injection of meglumine diatrizoate
۱۸Safety and efficacy of misoprostol versus oxytocin for the prevention of postpartum hemorrhage
۱۹Content of toxic and essential metals in recrystallized and washed table salt in Shiraz, Iran
۲۰Establishment, culture, and characterization of guinea pig fetal fibroblast cell
۲۱ Removal of penicillin G from aqueous phase by Fe +3 -TiO 2 /UV-A process
۲۲ Removal of penicillin G from aqueous phase by Fe +3 -TiO 2 /UV-A process
۲۳Angiotensin converting enzyme activity in alopecia areata
۲۴Roles of oxidative stress in the development and progression of breast cancer
۲۵The quality assessment of family physician service in rural regions, Northeast of Iran in 2012
۲۶Determination of mercury, lead, arsenic, cadmium and chromium in salt and water of Maharloo Lake, Iran, in different seasons
۲۷Determination of mercury, lead, arsenic, cadmium and chromium in salt and water of Maharloo Lake, Iran, in different seasons
۲۸Echocardiographic findings of Iranian military parachutists, in comparison to normal population
۲۹The mental health status and associated factors affecting underprivileged Iranian women
۳۰A clinical comparative study of cadiax compact II and intraoral records using wax and addition silicone
۳۱Protective effect of magnesium and selenium on cadmium toxicity in the isolated perfused rat liver system
۳۲Phenol removal from aqueous solution using date pit ash as adsorbent
۳۳Early versus late surgical decompression for traumatic thoracic/thoracolumbar (T1-L1) spinal cord injured patients: Primary results of a randomized controlled trial at one year follow-up
۳۴Study of phonological awareness of preschool and school aged children with cochlear implant and normal hearing
۳۵Triclabendazole (anthelmintic drug) effects on the excretory-secretory proteome of Fasciola hepatica in two dimension electrophoresis gel
۳۶Kidney donor and recipient perioperative evaluation
۳۷Catastrophic health expenditures and coping strategies in households with cancer patients in Shiraz Namazi Hospital
۳۸Hepatitis C virus; its implication for endodontists
۳۹The use of topical Citrullus colocynthis in treatment of painful diabetic neuropathy: A pilot interventional study
۴۰The financial cost of preventive and curative programs for breast cancer: A case study of women in Shiraz-Iran
۴۱Prevalence and determinants of under-nutrition among children under six: A cross-sectional survey in Fars province, Iran
۴۲Prevalence of breastfeeding-associated hypernatremia among hospitalized hyperbilirubinemic neonates
۴۳Simultaneous middle third clavicle fracture and type 3 acromioclavicular joint dislocation; a case report
۴۴ Effect of production and storage of probiotic yogurt on aflatoxin M 1 residue
۴۵Increased IL-17A in atrial fibrillation correlates with neutrophil to lymphocyte ratio
۴۶The effect of listening to the quran on serum cortisol levels and anxiety in primiparous women during the first stage of labor
۴۷Determining the frequency and causes of maternal mortality in Hormozgan province, Iran during 2005-2011
۴۸Oral abnormalities in an Iranian newborn population
۴۹Elevated PD-1 expression and decreased telomerase activity in memory T cells of patients with symptomatic Herpes Zoster infection
۵۰Combination of vitamin E and folic acid ameliorate oxidative stress and apoptosis in diabetic rat uterus
۵۱The effect of a new impregnated gauze containing bentonite and halloysite minerals on blood coagulation and wound healing
۵۲Comparison of learning organization indicators in 2 universities in shiraz as viewed by the personnel
۵۳Tissue expression, serum and salivary levels of vascular endothelial growth factor in patients with HNSCC
۵۴Effectiveness of treadmill training on balance control in elderly people: A randomized controlled clinical trial
۵۵Healing effect of pistacia atlantica fruit oil extract in acetic acid-induced colitis in rats
۵۶The effects of low and high dose oral calcium and phosphor supplementation on nephrocalcinosis diagnosed by sonography in premature and low birth weight neonates
۵۷Adenoid cystic carcinoma of bartholin’s gland clinically mimics endometriosis, A case report
۵۸Psychometric characteristics of the Persian (Farsi) version of attachment style questionnaire
۵۹Incidence of potential drug-drug interaction and related factors in hospitalized neurological patients in two Iranian teaching hospitals
۶۰The impact of Peplau's therapeutic communication model on anxiety and depression in patients candidate for coronary artery bypass
۶۱Knowledge, attitude, and practices related to cutaneous leishmaniasis in an endemic focus of cutaneous leishmaniasis, southern Iran
۶۲Toxocara cati larvae in the eye of a child: A case report
۶۳Entomological study of sand flies (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) in Asalouyeh, the heartland of an Iranian petrochemical industry
۶۴Laboratory based diagnosis of leishmaniasis in rodents as the reservoir hosts in Southern Iran, 2012
۶۵Clinical significance of serum vascular endothelial growth factor and complement 3a levels in patients with colorectal cancer in Southern Iran
۶۶Effect of selenium supplement on quality of life in hemodialysis patients
۶۷Epidemiology of autoimmune bullous diseases and therapeutic modalities during a 10 year period in Iran
۶۸Correlation of radiographic features and treatments with the frequency of recurrence in odontogenic keratocysts of the Mandible
۶۹Gender differences in depression scores of Iranian and German medical students
۷۰Survey of emergency exit indices in selected hospitals of Shiraz Medical University
۷۱Success rate and patients' satisfaction following intradetrusor dysport injection in patients with detrusor overactivity: a comparative study of idiopathic and neurogenic types of detrusor overactivity.
۷۲Micromorphology analysis and bond strength of two adhesives to Er,Cr: YSGG laser-prepared vs. bur-prepared fluorosed enamel
۷۳Cardio-metabolic risk factors in Iranian children where we are and the other?
۷۴Prevalence of celiac disease in children with idiopathic dilated cardiomyopathy
۷۵Adverse drug reactions reporting: Pharmacists' knowledge, attitude and practice in Shiraz, Iran
۷۶Congenital hypothyroidism: Etiology and growth-development outcome
۷۷Elephantiasis nostras verrucosa of lower limb: A case report
۷۸The effect of acidic pH on microleakage of mineral trioxide aggregate and calcium-enriched mixture apical plugs
۷۹Triple blockade of HER2 by a cocktail of anti-HER2 scFv antibodies induces high antiproliferative effects in breast cancer cells
۸۰Effect of acidic environment on the push-out bond strength of calcium-enriched mixture cement
۸۱The effects of exposure to pesticides on the fecundity status of farm workers resident in a rural region of Fars province, southern Iran
۸۲Hepatoprotective effect of Satureja Khuzestanica essential oil and vitamin E in experimental hyperthyroid rats: Evidence for role of antioxidant effect
۸۳Assessment of white lies in medical treatment with an emphasis on reliability index
۸۴Expression of chemokines and chemokine receptors in brain tumor tissue derived cells
۸۵Evaluation of ANA-related serologic autoantibodies in polycystic ovary syndrome
۸۶Application of human amniotic membrane in canine penile tunica albuginea defect: First step toward an innovating new method for treatment of peyronie's disease
۸۷Distribution and protective role of HLAB40 in Iranian patients with Kawasaki disease; a report from southern Iran
۸۸Percutaneous nephrolithotomy: Is distilled water as safe as saline for irrigation?
۸۹Isolation and evaluation of specific human recombinant antibodies from a phage display library against HER3 cancer signaling antigen
۹۰Role of magnetic resonance imaging in detection of subtle masses in women with breast cancer
۹۱Clinicopathological significance of CD105 expression in squamous cell carcinoma of the oral cavity
۹۲Prevalence of oral and craniofacial manifestations of hematological dyscrasias at Shiraz Nemazee Hospital
۹۳Study the relationship between antioxidant potential and phenolic contents of Juniperus Excelsa fruit
۹۴Comparison of fumaric acid 5% cream versus triamcinolone 0.1% cream in the treatment of hand eczema
۹۵Epidemiology of hemoglobinopathies and thalassemias in individuals referred to the haematology research centre, Shiraz university of medical sciences, Shiraz, Iran from 2006 to 2011
۹۶Morphometric characteristics of craniofacial features in patients with schizophrenia
۹۷Treatment results and prognostic indicators in thymic epithelial tumors: A clinicopathological analysis of 45 patients
۹۸Delayed BMP4 exposure increases germ cell differentiation in mouse embryonic stem cells
۹۹Operationalizing cognitive science and technologies' research and development; the "Brain and Cognition Study Group (BCSG)" initiative from Shiraz, Iran
۱۰۰Non-linear adaptive phenomena which decrease the risk of infection after pre-exposure to radiofrequency radiation

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۵۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.