لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۱ کلا ۱۶۰ مقاله شامل ۶۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Sensitization to food allergens in Iranian children with mild to moderate persistent asthma.
۲Association between spasticity and the level of motor function with quality of life in community dwelling iranian young adults with spastic cerebral palsy
۳Congenital hypothyroidism: A review of the risk factors
۴Food health and safety Symbol in Iran
۵Diffuse normolipemic plane xanthomas in a healthy male infant
۶Blood flow parameters of the central retinal and internal carotid arteries in asymmetric diabetic retinopathy
۷Effects of the hydro-ethanol extract of Myrtus communis L. on blood glucose level and histopathologica changes in alloxan-induced diabetic rats
۸Orbital mucormycosis in an immunocompetent individual
۹Intraventricular hemorrhage in premature infants and its association with pneumothorax
۱۰Psychiatric problems and suicidal behaviour in incarcerated adolescents in the Islamic Republic of Iran Problèmes psychiatriques et comportement suicidaire des adolescents incarcérés en république islamique D'Iran
۱۱Nasopharyngeal carcinoma with skull base erosion cytologic findings
۱۲The perioperative effect of ascorbic acid on inflammatory response in coronary artery bypass graft surgery; A randomized controlled trial coronary artery bypass graft surgery
۱۳Assessment of scientific thinking in basic science in the Iranian second national Olympiad
۱۴The association between household food insecurity and childhood obesity among Iranian school-aged children in Farokhshahr
۱۵Synthesis, characterization and anti-listeria monocytogenes effect of amino acid coated magnetite nanoparticles
۱۶An applicable pattern for energy optimization in Iranian hospitals
۱۷Financial perspective of private pharmacies in Tehran (Iran); Is it a lucrative business?
۱۸The involvement of nitric oxide in the anti-seizure effect of acute atorvastatin treatment in mice
۱۹Differential expression pattern of the human endoderm-specific transcription factor Sox17 in various tissues and cells
۲۰Diagnosis delay in smear positive tuberculosis patients
۲۱Effects of salbutamol on growth performance and carcass characteristics of Japanese quail (Coturnix japonica)
۲۲Using TOSCE (Team Objective Structured Clinical Examination) in the second national medical sciences olympiad in Iran
۲۳Echocardiographic changes after treatment with anthracyclines in children
۲۴Anti-fertility effects of different fractions of Anethum graveolens L. extracts on female rats
۲۵Stereological survey of the ameliorative effects of sulforap hane and quercnetn on renal tiss ue in unilateral ureteral obstruction in rats
۲۶Consumption's pattern and knowledge of athletes about energy drink in South of Iran (Shiraz)
۲۷ Hepatoprotective effect of pomegranate (Punica granatum) fruit juice and seed extracts against CCL 4 -induced toxicity
۲۸Assessment of antimicrobial activity of onion extract (Allium cepa) on Streptococcus mutans and Streptococcus sanguinis; in vitro study
۲۹Evaluation of tissue expression and salivary levels of HER2/neu in patients with head and neck squamous cell carcinoma
۳۰Patient safety culture status in teaching hospitals: A case of shiraz university of medical sciences
۳۱Efficacy of excisional surgery, curettage and combined curettage and electrodessication in treatment of basal cell carcinoma
۳۲HER2/neu expression in head and neck squamous cell carcinoma patients is not Significantly Elevated
۳۳Assessing the effect of pineapple extract alone and in combination with vancomycin on streptococcus sanguis
۳۴Serum Levels of G-CSF and IL-7 in Iranian breast cancer patients
۳۵Expression of Ki67 and CD105 as proliferation and angiogenesis markers in salivary gland tumors
۳۶Serum level of MMP-3 in patients with oral squamous cell carcinoma - lack of association with clinico-pathological features
۳۷What is your diagnosis?
۳۸Unwanted pregnancies among rural women in south of Iran: A model based approach
۳۹The prevalence of pediculus capitis among the middle schoolchildren in Fars province, southern Iran
۴۰The prevalence of iodine deficiency disorder in two different populations in northern province of iran: A comparison using different indicators recommended by WHO
۴۱Preparation and pharmaceuticals evaluation of nicotine muccoadhesive tablet for smoking cessation
۴۲Evaluation of the cadiax compact® ii accuracy in recording preadjusted condylar inclinations on fully adjustable articulator
۴۳Serum homocystein level in patients with scleroderma
۴۴Iranian stem cell research trends: Bibliometric analysis as a tool for mapping trends from 1995 to 2010
۴۵Effect of aqueous extract of walnut septum on blood glucose and pancreatic structure in streptozotocin-induced diabetic mouse
۴۶Selective mutation searching of exon 28 in the VWF gene in type 3 Von Willebrand disease patients from southwest Iran
۴۷Comparison of intravitreal injection of bevacizumab and triamcinolone acetonide in the treatment of uveitic macular edema
۴۸In vitro antioxidant properties evaluation of 10 Iranian medicinal plants by different methods
۴۹Risk factors of leukemia relapse among iranian under-15 year's children (2004-2009)
۵۰Consumption's pattern and knowledge of athletes about energy drink in South of Iran (shiraz)
۵۱A randomized clinical trial of fibromyalgia treatment with acupuncture compared with fluoxetine
۵۲Is zinc an essential factor in maternal health status and fetal and neonatal growth?
۵۳Comparison of Dot-Elisa with IFA Test for Diagnosis of Human Toxoplasmosis and Seroepidemiological Evaluation of the Disease
۵۴Cochlear implantation after kidney transplantation
۵۵En-bloc transplantation: An eligible technique for unilateral dual kidney transplantation
۵۶Evaluation of the immunomodulatory effect of curdlan on maturation and function of mouse spleen-derived dendritic cells
۵۷Strong association of CTLA-4 variation (CT60A/G) and CTLA-4 haplotypes with predisposition of iranians to head and neck cancer
۵۸Nutritional evaluation in chronic obstructive pulmonary disease patients
۵۹Case study natural latex sensitization and respiratory function among workers in latex glove factories: A pilot study
۶۰The healing effect of soybean and avocado mixture on knee cartilage defects in a dog animal model
۶۱Medication errors in an internal intensive care unit of a large teaching hospital: A direct observation study
۶۲Research priorities in medical education in the Eastern Mediterranean Region Priorités de la recherche sur l'enseignement médical dans la Région de la Méditerranée orientale
۶۳The relationship between Iranian EFL learners' creativity and their lexical reception and production knowledge
۶۴The effect of trigger point management by positional release therapy on tension type headache
۶۵The relationship between managers' leadership styles and emergency medical technicians' job satisfaction
۶۶Seroprevalence of Human Fasciolosis in a New-Emerging focus of Fasciolosis in Yasuj District, Southwest of Iran
۶۷Human bone marrow-derived mesenchymal stem cell: A source for cell-based therapy
۶۸Helicopter emergency medical service in Fars province: The referral trauma center of south of Iran
۶۹Avicenna and cataracts: A new analysis of contributions to diagnosis and treatment from the canon
۷۰The relationship between heart rate as an indicator of work hardness and results of dynamometry
۷۱Quality of life in hemophilia Complicated by inhibitors
۷۲Short term effect of calcium hydroxide, mineral trioxide aggregate and calcium-enriched mixture cement on the strength of bovine root dentin
۷۳Short term effect of calcium hydroxide, mineral trioxide aggregate and calcium-enriched mixture cement on the strength of bovine root dentin
۷۴Effect of posttraumatic serum thyroid Hormone Levels on Severity and mortality of patients with severe traumatic brain injury
۷۵Comparison of pap smear quality with anatomical spatula method and the common method (Spatula?Cytobrush): A single blind clinical trial
۷۶The effects of unripe grape juice on lipid profile improvement
۷۷Conjunctival mass as an initial presentation of mantle cell lymphoma: A case report
۷۸Frequency of genital involvement in women with oral lichen planus in southern Iran

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.