لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۸ کلا ۹۲۰ مقاله شامل ۵۰۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۲۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۹۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی الگوی کنشگران اجتماعی در گفتمان مردان خواهان تمکین زوجه بر اساس مدل ون لیوون (2008)؛ رویکرد زبان شناسی حقوقی
۲تحلیل گفتمان انتقادی نامه ی اسکندر به دارا در خمسه نظامی
۳متن پژوهی ادبی بررسی سبک شناسانه ی (ادبی، فکری و زبانی) بحر وصال از ملا محمد خطای شوشتری
۴بررسی عناصر داستانی بحر وصال از داستان معشوق بنارس از خطای شوشتری
۵Identifying and prioritizing new business opportunities in the electronic tourism industry of Chabahar City
۶E-commerce and related factors on the performance of small and medium scale industries
۷بررسی رابطه بین نگرش مذهبی ، نگرانی از تصویر بدنی و تعادل عاطفی دردانشجویان
۸بررسی رابطه بین نگرش مذهبی ، تصویر بدنی و تعادل عاطفی در دانشجویان
۹ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)
۱۰ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست زاهدان
۱۱ارزیابی اقتصادی خسارات زیست محیطی ناشی از خشکی تالاب هامون بر اکوسیستم منطقه سیستان
۱۲تاثیر خصوصیات خاک و فرسایش بادی بر روی سازه های هیدرولیکی رودخانه سیستان
۱۳واکاوی ساختار همدیدی الگوهای گردشی جو زمان رخداد برف در منطقه خشک (مورد: شمال استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی)
۱۴نقش خانواده در تربیت دینی فرزندان از منظر قرآن و روایات
۱۵نقش خانواده در سلامت روان فرزندان از دیدگاه قرآن و روای
۱۶توسعه پایدار بلوچستان و احیای سنتهای بهره برداری بومی ازمنابع آب(مطالعه موردی روستای دزک شهرستان سراوان)
۱۷A New Modi cation of Legendre-Gauss Collocation Method for Solving Fractional Di erential Equations
۱۸Adomian Decomposition Method for Approximated Solutions of Linear Quadratic Fractional Optimal Control Problems
۱۹بررسی تاثیر تمرینات عصبی - عضلانی بر پایداری وضعیتی قدامی- خلفی مردان جوان والیبالیست در فصل مسابقات
۲۰تحلیلی انتقادی بر سیاست شهری آب از منظر ظرفیت نهادی (مورد شناسی: شهر بیرجند)
۲۱سنجش ضریب تمرکز جغرافیایی صنایع کارخانهای و اهمیت تخصصگرایی صنعتی در استانهای ایران
۲۲Correlation of the metabolic syndrome with IL-27 in schizophrenia patients
۲۳تحلیل مناطق بالقوه در معرض مخاطره سیلاب شهری مطالعه موردی: شهر زاهدان
۲۴بررسی و تحلیل تحرکات سیاسی و قومی گروهک های شبه نظامی برامنیت جنوب شرق
۲۵تاثیر موانع مرزی بین ایران و افغانستان بر امنیت منطقه سیستان
۲۶Hydrothermal synthesis of monoclinic - cubic Li2TiO3 hybrid nanocomposite microspheres
۲۷تخصیص بهینه آب و اراضی تحت شرایط عدم حتمیت با استفاده از مدل WFGP (مطالعه موردی: شهرستان همدان)
۲۸قانون وابستگی متقابل؛ بنیانی برای صلح در دین بودا
۲۹بازشناسی شخصیت حدیثی مقاتل بن سلیمان بلخی
۳۰تخصص گرایی، پیچیدگی های اقتصادی و مبادلات تجاری شمال شرق ایران برمبنای داده های قاراچشمه نیشابور
۳۱معرفی نسخه خطی منظومه گل افشان اثر کاهی کابلی
۳۲آسیب شناسی و نقد شیوه پرسشنامه ای لجام گسیخته در گردآوری داده های تحقیقات علوم انسانی طی دو دهه اخیر
۳۳Potential of OM of Iranian peat and swamp and characterization of physico-chemical properties of organic soils
۳۴A Class of Hereditarily $ell_p(c_0)$ Banach spaces
۳۵High Order Compact Finite Difference Schemes for Solving Bratu-Type Equations
۳۶Improving LNMF Performance of Facial Expression Recognition via Significant Parts Extraction using Shapley Value
۳۷بررسی پیشرفت تپه های ماسه ای در دشت سیستان و تاثیر آن بر زندگی مردم
۳۸تحلیل فضایی زمانی غلظت گردوغبار در سیستان و بلوچستان با استفاده از سنجش ازدور (مطالعه موردی: گرد و غبار 12 آگوست 2008)
۳۹بررسی پیامدهای زیست محیطی گرد وغبار بر فراوانی و تراکم پرندگان زمستان گذران سیستان
۴۰Analyzing the time series changes trend of the Aerosol Optical Depth (AOD) index of Terra satellite’s MODIS sensor for Jazmorian basin in the southeast of Iran during 2000-2018
۴۱تاثیر گرد و غبار بر ظرفیت برد گردشگری کوه خواجه سیستان
۴۲تحلیل رفتار بلندمدت عمق اپتیکی آئروسل (AOD) در دشت سیستان با استفاده از مدل MERRA-2
۴۳ارزیابی اثرات ریزگردها بر اقتصاد منطقه سیستان
۴۴بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر روی مهاجرت و توسعه روستایی
۴۵برنامه ریزی استراتژیک توسعه توریسم درمانی در محدوده چشمه های آبگرم با استفاده از تکنیک SWOT(مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع بزمان)
۴۶Determinants of Withdrawal Use as a Contraception Method and its Impact on Sexual Satisfaction: Case Study of Shiraz County- Iran
۴۷Theoretical study for evaluation of corrosion inhibition performance of two thiocarbohydrazide inhibitors
۴۸تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر نوآوری محصول شرکت های تولیدی استان سیستان و بلوچستان
۴۹برتری هژمونی نظام جمهوری اسلامی ایران بر هژمونی آمریکا با تاکید بر قدرت نظامی
۵۰اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بررویکرد شناختی رفتاری بر پذیرش اجتماعی، خودانگاره و انگیزش کودکان پیش دبستانی
۵۱تدوین استراتژیهای اثرگذار بر توسعه رقابت پذیری گردشگری در حوزه روستایی(مطالعه موردی: دهستان لادیز)
۵۲آینده نگاری انعطاف پذیری و مدیریت بحران گردشگری با تاکید بر امنیت (موردمطالعه: شهر کرمان)
۵۳ارزیابی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری بیابان به منظور برنامه ریزی و توسعه گردشگری با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره(نمونه موردی: کویر لوت)
۵۴بررسی وضعیت دمایی گندم بریان در بیابان لوت به عنوان مقصد گردشگری ماجراجویانه و جویندگان جهنم دنیا
۵۵بررسی اثرات گردشگری بر فضا و کالبد سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: بخش پاپی شهرستان خرم آباد)
۵۶مسیر یابی و مکان گزینی مسابقات اتومبیل رانی با تاکید بر توریسم ورزشی(مطالعه موردی، استان خراسان جنوبی)
۵۷تدوین یک تقویم اقلیمی گردشگری بیابان لوت(مطالعه موردی: گراغه نصرت آباد لوت جنوبی)
۵۸تبیین ابعاد ژئوپلیتیک گردشگری: قدرت، امنیت وتفاهم
۵۹گردشگری علمی، برندی نو در توسعه پایدار بیابان لوت
۶۰گردشگری بیابان لوت؛ ظرفیتی ژئواکونومیکی برای توسعه محور شرق
۶۱Flexible Perspectives and Management of Tourism Crisis with Emphasis on Security (Case Study: Kerman City)
۶۲Developing effective strategies for the development of tourism competitiveness in rural areas (Case study: Ladiz Village)
۶۳Investigation of Tourism Effects on Space and Physical of Rural Settlements (Case study: PAPI section of Khorramabad township)
۶۴Explanation of Tourism Geopoltic dimensions: Power, security and Understanding
۶۵Compilation of a Lut desert climate climate calendar Case study: Nosrat Abad (South Lut)
۶۶Scientific Tourism, a new Brand in the Sustainable Development of the Lut Desert
۶۷Investigation of Gandom Beyan Temperature in the Lut desert as the Goal of Adventure Tourism and the Seekers of the Hell of the World
۶۸فراموشی سازمانی هدفمند
۶۹نقش نگهداری و تعمیرات در صنعت و اثرات بهینه ی آن بر تولید
۷۰تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی در سازمان تامین اجتماعی
۷۱بهینه سازی فرآیند حذف رنگ راکتیو قرمز 120 با استفاده از روش پاسخ سطح
۷۲بررسی روش های برآورد جهت در سیستم موقعیت یاب داخلی در محیط ناشناخته
۷۳تشخیص امضا توسط یک الگوریتم داده کاوی قوی و ارایه یک دسته ویژگی
۷۴تبیین نقش اعتماد، نگرش و پاسخ رفتاری کاربران نسبت به تبلیغات اینترنتی در مشترکین همراه اول خراسان جنوبی
۷۵تحلیل میانگین درازمدت تابش بلند زمینی ایران با داده های سنجش از دور
۷۶بررسی اثرات زیست محیطی آلودگی منابع آب کوهسرخ با نگاهی بر جنبه های توسعه پایدار
۷۷بررسی نقشه باغی در فرش ایران
۷۸ارتباط نمودهای معنوی و باورهای مخاطب در معماری اسلامی ایران
۷۹بررسی، مطالعه و تاریخ گذاری نسبی ظروف سنگی محوطه بی بی دوست دشت سیستان
۸۰بررسی مستند و آسیب نگاری آرایه ها و تزیینات گچبری محراب کوچک مسجد جامع فرومد جهت ارایه ی طرح مرمتی نقوش تخریب
۸۱بررسی ساخت غشا عملگر کامپوزیت پلیمری یونی-فلزی
۸۲تحلیل سینماتیک معکوس ربات توان بخشی آموزش راه رفتن با شبکه عصبی فازی
۸۳شناسایی و کنترل تطبیقی بهینه به روش پارامترهای متغیر برای عملگر کامپوزیتی فلزی پلیمری یونی
۸۴تاثیر زاویه محفظه بر روی میزان ناسلت دیوار گرم و سرد یک محفظه تحت تابش-جابجایی و مغناطیس
۸۵مقایسه تاثیر دو پره مثلثی با یک پره مستطیلی با سطح یکسان نصب شده بر روی دیوار گرم یک محفظه بسته، بر روی میزان انتقال حرارت از محفظه
۸۶محاسبه بار حرارتی یک دفتر کار حقیقی و طراحی رادیاتور خورشیدی برای آن
۸۷بررسی ساختاری داستان ملک محمد و طلسم دختر شاپور شاه و حکایت نورالدین و شمس الدین
۸۸بررسی قصه های بازنویسی شده از منابع کهن در قصه های گلستان و ملستان و مقایسه با مآخذ
۸۹بررسی نظریه یونگ در آسوکه های سیستان
۹۰تصویر و تحلیل واژه طفل در غزل های کلیم همدانی
۹۱دنیای مدرن و عصرارتباطات، حیات قصه ها
۹۲پرورش خلاقیت کودکان 6 ساله با استفاده از آموزش نقاشی خلاق
۹۳بررسی اثر ساپورت ها و پروموتور های مختلف روی عملکرد کاتالیست آهن- کبالت-منگنز در فرایند فیشر تروپش
۹۴سنتز کاتالیست سه فلزی آهن -کبالت- نیکل تهیه شده به روش همرسوبی در تبدیل گاز سنتزی به هیدروکربن
۹۵سنتز نانو کاتالیست آهن- کبالت- سریم بر پایه سیلیکا به روش تلقیح مرطوب برای فرایند فیشر تروپش
۹۶بررسی تطبیقی جایگاه مفهوم دیو و دیوپرستی در ایران و هند باستان
۹۷بازیافت متانول از گازهای ارسالی به فلر با استفاده از برج شستشو با آب در پتروشیمی زاگرس
۹۸پیشرفت های اقتصادی و فرهنگی زمینه ساز
۹۹بررسی مولفه های مناسب سازی در فضاهای شهری
۱۰۰مدلسازی اثر صفحات مستغرق تخت و شکسته، بر کنترل فرسایش ساحل خارجی آبگیر رودخانه با استفاده ازنرم افزار FLOW-3D (مطالعه موردی: آبگیر شهید اسکندری، رودخانه مارون)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.