لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۵ کلا ۱۵۴۳ مقاله شامل ۱۰۱۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۴۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۷۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱پتانسیل تولید بیوگاز در تصفیه خانه های فاضلاب کشور و بررسی عوامل و روش های موثر جهت افزایش تولید آن
۲شبیه سازی و بهینه سازی مصرف انرژی، برج تقطیر بنزن- تولوئن پتروشیمی بوعلی سینا به منظور جایگزینی سینیها با آکنه های ساختار یافته
۳مقایسهی 3 مدل ترمودینامیکی به منظور بهینهسازی مصرف انرژی در برج دیاتانایزر پتروشیمی جم
۴شبیه سازی راکتور تبدیل کاتالیستی اکسیدهای کربن به متان (متاناسیون) پتروشیمی شیراز
۵شبیه سازی و بررسی پارامترهای عملیاتی راکتور ریفرمینگ واحدآمونیاک پتروشیمی رازی به منظور تولید مناسب گاز سنتز
۶مطالعه رفتار الکتروشیمیایی نانو کاتالیست (PdRu/TiO(2 برای اکسیداسیون الکتروشیمیایی متانول
۷Extraction of essential oil from Teucrium polium L.using hydrodistillation method
۸Supercritical Extraction of essential oil from Teucrium Polium L.
۹ساخت الکترود غشایی انتخاب گر یون باریم بر پایه دی آزا-15- کرون-5
۱۰The effect of operating conditions on the selectivity in the Fischer-Tropsch reaction in a fixed-bed reactor
۱۱شبیه سازی پایا واحد آمونیاک پتروشیمی شیراز
۱۲شبیه سازی دینامیک واحد آمونیاک پتروشیمی شیراز
۱۳مروری بر سیستم های حلال متفاوت (منفرد و دوتایی) بر ساختار نانوالیاف پلی کاپرولاکتانی
۱۴مطالعه ی ترمودینامیکی واکنش های تشکیل کمپلکس بین کاتیون نقره نیترات و دی – سیکلوهگزیل- 18 –کرون- 6 در مخلوط های دوجزیی حلال های ناآبی به روش هدایت سنجی
۱۵شبیه سازی پایای واحد آلکیلاسیون با نرم افزار Aspen Plus
۱۶اثر پروموتور بر تبدیل منوکسیدکربن برای کاتالیست آهن- مس- پتاسیم در سنتز فیشر تروپش
۱۷شبیه سازی پایای واحد ایزومریزاسیون با نرم افزار Aspen Plus
۱۸ساخت الکترودغشایی انتخابگرحساس به یون سرب (+)Pb) به صورت مایع تثبیت شده براساس حامل بنزو- 15- کرون -5- اتر
۱۹Magnetically recyclable CuFe2O4 nanoparticles as an efficient and reusable catalyst for the green synthesis of HBIW
۲۰Haplotype analysis of BRCA1 intragenic markers in Iranian patients with familial breast and ovarian cancer
۲۱Happiness in the light of organizational spirituality: Comprehensive approach
۲۲نقش پادگفتمانی استعاره زبانی در ترمیم فرایند ارتباطی در نامه های نیما یوشیج
۲۳نقش جنبش ملی شدن صنعت نفت در اقتصاد ایران و توسعه ملی
۲۴بررسی عددی تاثیر نانوالماس بر کاهش ضریب درگ در سیستم تیلور کوئت قائم
۲۵مطالعه ترمودینامیکی و سینتیکی جذب سطحی متیل بنفش از محلولهای آبی بر روی خاکستر برگ اکالیپتوس
۲۶الگودهی فروسیال
۲۷بررسی تشکیل کمپلکس سرب-کراتینین با روش های ولتامتری
۲۸Kinetic aspects of tetrahydrobenzo[b]pyran formation in the presence of Caffeine as a green catalyst: a mechanistic investigation
۲۹KINETICS OF REACTION BETWEEN DMAD AND MELDRUM’S ACID IN THE PRESENCE OF TRIPHENYLARSINE
۳۰KINETICS OF THE SYNTHESIS REACTION OF DIMETHYL2- (3H-INDOL-2-YL) FUMARATE CATALYZED BY TRIPHENYLARSINE
۳۱ساخت الکترود غشایی انتخابگر یون پتاسیم بر پایه 4-نیتروبنزو -15-کرون-5
۳۲Investigating the Theoretical Studies on Energetic and Vibrational Spectroscopic of Nano Tube B16FeH8N12 and C28FeH8 Structures
۳۳روش نوین ساخت کامپوزیت آلومینیوم با تقویت کننده فاز پیوسته آلومینا با استفاده از روش کپی برداری و ریخته گری تحت فشار
۳۴حل مساله زمان بندی وظایف رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی زنبورعسل
۳۵اصل حیات، بقا و رشد کودک در ایران ونظام بین المللی
۳۶حقوق بنیادین کودک در ایران و اسناد بین المللی
۳۷اثر غلظت سل بر ساختار و خواص نوری لایه های نازک اکسید روی تهیه شده به روش سل ژل
۳۸دینامیک حرارتی الکترون های نانو ذرات فلز محصور در دیالکتریک تحت تابش لیزر پالسی فوق کوتاه: اثر ابعاد و فاصله ذرات
۳۹افزایش سرعت خون بدون تغییر زیاد دما ، در اثر اعمال میدان های الکترومغناطیسی پالسی در پمپ های هیدرو دینامیک مغناطیسی (MHD) برای استفاده در بیومدیکال
۴۰رابطه سبکهای هویت با هویت علمی دانشجویان
۴۱تاثیر خصوصیات شبکه دیجیتالی کلان نگر در انتخاب متغیرهای توصیفی مدل ایمنی ترافیک شهری
۴۲تاثیر اثرات سیمانهای مختلف بر روی رفتار بتنهای غلطکیRCC
۴۳بررسی انواع دیوار سبز و نقش آن در معماری داخلی
۴۴شناخت مولفه های موثر برکیفیت فضای پیاده روی شهری و بررسی استاندارد های آن نمونه موردی: خیابان جانبازان شهر زاهدان
۴۵urban capital as the missing link
۴۶مدلسازی پنج حالت آزمایشی به روش الگوریتم پخش موج اصلاح شده
۴۷بررسی رابطه سرمایه فکری با متغیرهای استراتژی رقابتی پورتر مطالعه موردی:صنعت بازی های رایانه ای
۴۸بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت با بازدهی سهام بر اساس رویکرد تئوری قیمتگذاری آربیتراژ APT
۴۹مروری بر مبانی تئوریک مدل قیمتگذاری آربیتراژ APT
۵۰هوش هیجانی و مدیریت ارتباط با مشتری
۵۱بررسی بهبود و توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM System براساس قابلیت های استفاده از فناوری اطلاعات و محیط کسب و کار الکترونیکی
۵۲بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک مدل مصرف کننده به مصرف کننده C2C
۵۳بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت بحران
۵۴بررسی عوامل موثر در موفقیت کارآفرینانه ی روستاییان
۵۵ارائه یک مدل جامع برپذیرش و توسعه تجارت اجتماعی درایران موردمطالعه: شهرستان زاهدان
۵۶هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری مبنایی نوین برای مزیت رقابتی
۵۷طراحی مدل عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری در سازمان های دولتی ایران
۵۸بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گزار بر موفقیت تجارت سیار در ایران
۵۹تاثیرمدیریت دانش درموفقیت سیستم های ERP
۶۰بررسی رابطه شرایط بازار ومدیریت سود براساس اندازه شرکت های عرضه اولیه سهام دربورس اوراق بهادارتهران
۶۱سنجش رضایت مشتری ازکیفیت خدمات درصنعت بیمه بااستفاده ازمدل سروکوال
۶۲شناسایی واولویت بندی سیاست های حمایتی دولت ازکسب وکارهای کوچک و متوسط دراستان یزد صنایع ریسندگی، بافندگی و کاشی، سرامیک
۶۳بررسی تاثیر رضایت مشتریان بروفاداری به برندبااستفاده ازمدل تلفیقی کانو و گسترش کیفیت عملکرد مطالعه ای درشرکت بیمه کارافرین
۶۴بررسی عوامل موثربررضایت مشتری و تاثیرآن بروفاداری درصنعت کاشی و سرامیک استان یزد
۶۵بررسی تفکر استراتژیک در سازمانهای امروزی
۶۶بررسی کارآفرینی زنان سرپرست خانوار
۶۷مروری بر ریسک های برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات
۶۸شناسایی ریسک های برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات در نیروی برق منطقه ای شهرزاهدان
۶۹طراحی و ساخت فیلتر فرا پهن باند مبتنی بر تشدیدگر حلقه مستطیلی با قابلیت حذف دو باند متداخل
۷۰بررسی اثربخشی سیستم حمل و نقل اتوماتیک(AGV) توسط تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی کارخانه کاشی و سرامیک حافظ)
۷۱تحلیل نحوه مدیریت شهرهای میانی در برنامه ریزی کاربری اراضی (نمونه موردی: منطقه 3 شهر زاهدان)
۷۲ارائه استراتژی توسعه گردشگری بر اساس تحلیل SWOT (مطالعه موردی دشت سیستان)
۷۳بررسی نقش صنایع کوچک در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان های شهرستان جیرفت)
۷۴ارزیاتی میزان تحقق پذیری معیارهای کاربری اراضی در طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی روستای کشکوئیه دهستان دشت آب)
۷۵تحلیل پتانسیل های اکوتوریسم مناطق بیابانی (مطالعه موردی: شهرستان یزد)
۷۶بررسی نقش کارآفرینی زنان روستایی در توسعه کشاورزی نواحی روستایی (مورد شهرستان جیرفت)
۷۷بررسی وضعیت مدیریت پسماند روستایی (مطالعه موردی:شهرستان جیرفت، دهستان اسفندقه)
۷۸بررسی روابط متقابل شهر و روستا و نقش آن در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان جیرفت)
۷۹بررسی تغییرات کاربری اراضی بعد از اجرای طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی روستای کوشک آباد شهرستان مشهد)
۸۰سنجش تحقق پذیزی ابعاد اجتماعی- اقتصادی اجرای طرح هادی درسکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی روستای فقیرلشکری ، دهستان ادیمی ، شهرستان نیمروز ،استان سیستان وبلوچستان)
۸۱نقش بیمه محصولات کشاورزی برتوسعه اقتصادی در نواحی روستایی (مورد روستای کشکوئیه ،دهستان دشتاب شهرستان بافت استان کرمان)
۸۲بررسی نقش ICT در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی دهستان دشتاب شهرستان بافت استان کرمان )
۸۳بررسی میزان رضایتمندی روستائیان از وضعیت مسکن در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی روستای کشکوئیه، دهستان دشتاب، شهرستان بافت، استان کرمان)
۸۴ارزیابی نقش طرح های هادی روستایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی (مطالعه موردی دهستان دولت آباد ،شهرستان جیرفت )
۸۵طرح های هادی روستایی و نقش آنها در توسعه کالبدی (مطالعه موردی :روستای کشکوئیه دهستان دشتاب شهرستان بافت)
۸۶ارزیابی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستایی (مطالعه موردی: روستای قلعه نو، دشت سیستان)
۸۷روابط متقابل بین مناطق شهری و روستایی و تأثیرگذاری بر روند توسعه روستایی در منطقه شمال شرقی رومانی
۸۸بررسی نقش شهرهای کوچک و میانی درتوسعه نواحی روستایی (مورد: شهر ایرانشهر)
۸۹بررسی نقش گردشگری در توسعه صنایع دستی (مطالعه موردی شهرستان سراوان )
۹۰ارزیابی هویت تاریخی منطقه سیستان با توجه به نقش آنها در توسعه توریسم (با استفاده از مدل AHP)
۹۱برنامه ریزی توسعه گردشگری پایدار شهری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR مطالعه موردی: گرگان
۹۲مذیریت پسمانذهای در نواحی روستایی (مطالعه موردی دهستان دشتاب شهرستان تافت استان کرمان )
۹۳بررسی اثر طول تشدیدگرمیکروالکترومکانیکی بر تغییر فرکانس آن با دما
۹۴مطالعه و مقایسه هدایت الکتریکی امرالدین نمکی و بازی و نانو کامپوزیتهای آنها با نانولوله کربنی چند دیواره
۹۵تعیین دبی کل مقاطع مرکب پیچانرود با استفاده از روشهای تجربی
۹۶تعیین رابطه دبی- اشل رودخانه های مرکب پیچان رود به روش مدل درخت تصمیم M5
۹۷ارزیابی دقت نتایج روابط تجربی و مدل درخت تصمیم M5 در تعیین دبی جریان در مقاطع مرکب پیچانرود
۹۸بررسی عددی تاثیر پدیده اثر سطح ثابت و متحرک بر روی راندمان آیرودینامیکی سری ایرفویل ناکا 4412 در جریان مغشوش
۹۹بررسی اثر انسداد بر جریان و انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی حول یک استوانه مربعی گرویده محبوس در یک کانال دو بعدی
۱۰۰On the Mechanical Performance of Multiscale Grid-Stiffened Composites Subjected to Transverse Quasi-Static Loading

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵۴۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.