لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۲ کلا ۱۲۶۹ مقاله شامل ۹۸۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۲۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی هیدرودینامیک برج حبابکار با و بدون اجسام غوطه ور با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
۲بررسی انتشار ناگهانی آمونیاک از مخازن ذخیره و آنالیز پیامد های احتمالی به هنگام نشتی و بحران
۳بررسی حرارتی برج حبابکار با خنک کننده خارجی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
۴شبیه سازی برج تقطیر BTX پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهرو ارائه مدل ترمودینامیکی مناسب جهت ایجاد شرایط بهینه
۵تاثیر آکنه های ساختاریافته بر افزایش راندمان برج های جداساز
۶بهینه سازی طراحی برج تقطیر برای بهبود اطمینان پذیری در عملیات و تعمیر و نگه داری
۷بررسی برجهای تقطیر با دیواره میانی
۸بررسی انواع کوره مورد استفاده در صنعت شیشه
۹بررسی راندمان اکسرژی یک آب شیرین کن خورشیدی پلکانی آبشاری
۱۰کاربرد تحلیل اکسرژی دربهبود عملکردآب شیرین کن خورشیدی نوع پلکانی آبشاری
۱۱Barriers and Crucial factors affecting Iranian consumer mind during online shopping
۱۲بهینه سازی سلسله مراتبی تجربیات فردی سیستم های یادگیری الکترونیکی توسط مدل های تکاملی
۱۳بررسی و طراحی یک سیستم های آموزش هوشمند عاطفی
۱۴استفاده از آنتولوژی در سیستم های آموزش هوشمند
۱۵حل عددی معادله فرارفت پاشندگی کسری موج با مرتبه دو>y> یک
۱۶روش اولین انتگرال برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری در مکانیک سیالات
۱۷مروری بر روشهای انتخاب نقاط اولیه در الگوریتم k-means
۱۸بدست آوردن دبی دریچه تحتانی سد (مطالعه موضوعی سد البرز) به روش عددی با استفاده از نرم افزار فلوئنت
۱۹تولید مسیر آموزشی با ترکیب تکنیکهای برنامه ریزی خطی و طرح ریزی خودکار
۲۰بررسی جایگاه شهرهای کوچک درنظام سلسله مراتبی شهری نمونه موردی شهرروانسر
۲۱بررسی کارایی ارسال هماهنگ چند نقطه ای در سیستم های LTE-A
۲۲طراحی یک فیلتر حذف کننده چندکاناله با استفاده از تشدیدگرهای حلقوی ومیکروکاواک ها
۲۳Study of a High Sensitivity Transverse Comb-Drive As Small Force Sensor
۲۴بررسی الگوهای معماری سکونتگاهی سازگار با اقلیم گرم و خشک و بیابانی
۲۵پهنه بندی آگروکلیمایی کشت پسته در شهرستان رشتخوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
۲۶بررسی نقش سیستم های کم فشار بریده شده در شکل گیری گردو غبارهای فراگیر جنوب غرب ایران
۲۷بررسی تأثیر آب و هوا بر تابع تقاضای توریسم با استفاده از مدل ARDL (مورد: استان کرمان)
۲۸تحلیل آماری پدیده گردوغبار در جنوب شرق ایران طی دوره (2005-1991) مطالعه موردی مرکز و جنوب بلوچستان
۲۹تحلیل بارش و بررسی دوره های مرطوب کوتاه مدت ایرانشهر با استفاده از مدل زنجیره مارکف
۳۰بررسی رابطه شاخص نوسان اطلس شمالی با دمای استان گلستان
۳۱پایش و ارزیابی خشکسالی های استان کرمان با شاخص های خشکسالی هواشناسی
۳۲نقش سامانه موسمی در تشدید بیماری مالاریا در جنوب استان سیستان و بلوچستان موردکاوی: ایرانشهر
۳۳ارزیابی اقلیم گردشگری جزایر ایران در خلیج فارس مطالعه موردی: جزیره سیری
۳۴تحلیل سینوپتیک بارش های تابستانه جنوب شرق ایران مطالعه موردی: شهرستان ایرانشهر
۳۵تحلیل آماری پدیده شرجی در استان خوزستان
۳۶تابش زمستانی خورشید و شهرسازی در پیرانشهر
۳۷رد پای اقلیم بر پایداری معماری و شهر ( نمونه موردی: طبس)
۳۸تحلیل تغییرات اقلیم کیش به روش مند- کندال
۳۹بررسی مقایسه ای تأثیر جمعیت بر سازمان یابی فضایی نقاط شهری با تأکید برعملکرد جزیره گرمایی نمونه موردی:استان تهران والبرز
۴۰ارزیابی تاثیرات نوسانات آب و هوایی و آسیبپذیری خشکسالی در میان کشاورزان گندمکار شهرستان مشهد
۴۱شرایط اقلیم گردشگری خرم آباد
۴۲تعیین شرایط زیست اقلیمی برجهای سال شهر چابهار
۴۳آسایش دمایی شهرستان زابل و کاربرد آن در برنامه ریزی توریسم
۴۴مدل سازی و پیش بینی بیشینه رطوبت نسبی زاهدان
۴۵مقایسه گسترش مکانی اقلیم های خشک و نیمه خشک در سیستان و بلوچستان طی دوره 1389-1370
۴۶پهنهبندی اقلیمی استان چهارمحال وبختیاری با استفاده از تحلیلهای چند متغیره ی آماری
۴۷پایش و تحلیل خشکسالی استان خراسان رضوی با استفاده از شاخص های خشکسالی (RAI-SPI)
۴۸تحلیل روند وقوع پدیده اقلیمی گرد و غبار در جنوب ایران در 40 سال اخیر
۴۹بادگیر نماد هنر بومی در استفاده بهینه از انرژی باد
۵۰مروری بر تاثیر عملکرد فومهای فلزی بر بهینه سازی انتقال حرارت
۵۱مدلسازی هندسی کانال انتشار چند ورودی چند خروجی با وجود پراکنده کننده ثابت بین ایستگاه پایه و ایستگاه کاربر
۵۲تخمین بیشترین درستی مدل گام گاما درکانالهای مخابرات نوری فضای آزاد
۵۳سنتزنانوکریستال اورتوفریت استرنسیم استخلاف شده با نیکل به روش همرسوبی همراه با ماوراء صوت
۵۴The mutual relationship between H-bonding and cation-π interactions: the estimation of individual binding energies in the Cation∙∙∙Adenine-Thymine ternary complex
۵۵Kinetics study and a mechanistic investigation of reaction between 4-methyl benzaldehyde 1, aniline 2, and trialkyl phosphite 3, in the presence of catalysts such as succinic acid and meso-2,3-dibromo succinic acid
۵۶مطالعه ی آلودگی های پایدار منطقه ی ا ستراتژیک خلیج فارس از طریق اندازه گیری برخی فلزات سنگین در ماهی گل خورک Periophthalmus waltoni
۵۷Kinetic and a mechanistic investigation of the reaction between ٤-nitrobenzaldehyde ٢,malononitrile ٣ and dimedone ١ compounds using sodium acetate as a catalyst
۵۸تشخیص نوع خوردگیE-2109 واحدآمونیاک پتروشیمی کرمانشاه وارایه راه حل مناسب آن
۵۹ارزیابی وشناسایی مخاطرات فرآیندی واحدهای زباله سوز پتروشیمی مبین واحدعسلویه با استفاده ازتکنیک Hazop
۶۰اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه کاتالیزوراتوموبیل توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع - مایع پخشی در سرنگ
۶۱Theoretical investigation in derivative isoquinolin from the reaction between acetylenic ester in the presence of phenol
۶۲Theoretical study of Intramolecular Proton Transfer IPT in reaction between ophenylenediamine with 2,6-pyridin dicarboxylic acid: Topological AIM and population NBO analysis of the intramolecular hydrogen bonding interaction
۶۳Application of narrow-bore tube / dispersive liquid–liquid microextraction for extraction of BTEX from juice samples before their GC/FID determination
۶۴A FACILE SYNTHESIS OF NOVEL PHOSPHONATO ESTERS FROM THE REACTION BETWEEN TRIPHENYL OR TRIALKYL PHOSPHITE AND ACETYLENEDICARBOXYLIC ACID IN THE PRESENCE OF AROMATIC N-H COMPOUNDS
۶۵Dynamic 1H NMR along with Theoretical Study around the Carbon-Carbon Double in the New stable Phosphorus ylide containing 2-Mercaptobenzimidazole
۶۶بررسی عملکردحرارتی وعملکرداکسرژی آب شیرین کن پلکانی آبشاری ادغام شده با مخزن حرارتی
۶۷تهیه نانوکامپوزیت جدیدی از پلیمریزاسیون درجای پلی ارتو-تولوئیدین بر روی سیلیکا ساپورت سولفوریک اسیدSiO2.H2SO4در حضور کلرید آهن شش آبهFeCl36H2O به عنوان اکسیدان به روش بدون قالب
۶۸Synthesis and Characterization of New NanoComposite of Poly[aniline-co- o-toluidine ]/Silica Supported Sulfuric acid Under Solvent Free Condition With out Any Template
۶۹بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر افزایش انتقال حرارت در جریان همرفتی توأم از نانوسیال جاری بر استوانه عمودی
۷۰One-pot four-component domino reaction for the synthesis of substituted dihydro-2-oxypyrrole catalyzed by ZrCl4
۷۱ارزیابی و بررسی تزریق پذیری پی سنگ ساختگاه سدمخزنی ماشکیدعلیا دراستان سیستان و بلوچستان
۷۲ارزیابی رفتار دینامیکی دیواره میخگذاری شده در زلزله های حوزه نزدیک و دور از از گسل به روش اجزاء محدود_مطالعه موردی سیستم سازه نگهبان پروژه یاس تهران
۷۳تاثیر ایجاد موانع در بالادست رودخانه بر آبشستگی پایه پل ماشکید شهرستان سراوان با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 4.0
۷۴بررسی عوامل موثر در تعیین حد بستر و حریم رودخانه کاجو با توجه به پارامترهای ریخت شناسی
۷۵مدل سازی عددی جریان و استهلاک انرژی در بلوک های میانی حوضچه های آرامش
۷۶اثرات زیست محیطی ساختمانی بر محیط زیست در طول عمر مصالح با رویکرد معماری پایدار
۷۷بررسی مقاومت ویژه الکتریکی و امواج فراصوت در بتن خود تراکم حاوی پومیس و زئولیت
۷۸بررسی عملکرد گیاه شاهی و جذب فلزات سنگین در خاکهای آلوده تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی
۷۹اندازه گیری و بررسی فشار در کف پله های سرریز پلکانی درمدل سد سیاه بیشه
۸۰چگونگی تزریق درزهای انقباضی درسدهای بتنی
۸۱کنترل دما و روشهای بهینه درسرمایش بتن
۸۲بررسی عددی تاثیر زبری روی سرعت جریان در خم 90 درجه با نرم افزار FLUENT
۸۳مطالعه و قیاس نتایج حاصل از مدل های موج سینماتیکی و ماسکینگام کونژ در روندیابی جریان سیلاب
۸۴مدل سازی و بررسی اثرات دیواره ی بافل بر راندمان حوضچه های ته نشینی دایروی
۸۵برآورد شاخص وضعیت روسازی به کمک نرم افزار MicroPaver و ارائه راهکارهای ترمیم مطالعه موردی، خیابان ولیعصر تهران
۸۶بررسی الگوی جریان و تنش برشی اطراف پایه طوقدار در مقایسه با پایه پل ساده
۸۷تاثیرسختی فونداسیون سدبتنی دوقوسی برپاسخ دینامیکی بدنه سد
۸۸مقایسه مهاربندهای همگرای ویژه با استفاده از تحلیل پوش آور
۸۹آنالیز احتمالاتی عملکرد قاب های فولادی با مهاربند برون محور بر اساس پارامترهای تصادفی بار مرده وزنده
۹۰بررسی میزان جذب واسکازین وتأثیر آن بر مقاومت فشاری در بتن معمولی و حاوی پوزولان طبیعی زئولیت
۹۱بررسی اثرات اجرای کمربند خرپایی در ساختمان های بلند و مقایسه سیستم های باد بندی آنها
۹۲بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریز نیلوفری با کمک Ansys-Fluent مطالعه موردی
۹۳Investigating the Cross-Section and Structural Geometry Effects on Response of Flat Scissor-Type Structures in Deployed Configuration
۹۴بهینهسازی بر اساس قید قابلیت اعتماد شاهتیر پل
۹۵برآورد تنش برشی مرزی در کانالهای ذوزنقه ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
۹۶ارزیابی روش های الکتروشیمیایی در پایش خوردگی میلگرد در سازه های بتن مسلح
۹۷بررسی خواص مهندسی بتن خودتراکم حاوی بازدارنده های خوردگی کلسیم نیتریت و مهاجر عمل آوری شده درمحیط شهرستان زاهدان
۹۸بررسی خواص مهندسی بتن معمولی حاوی بازدارنده های خوردگی کلسیم نیتریت و مهاجر عمل اوری شده درمحیط شهرستان زاهدان
۹۹بررسی شرایط انعطافپذیری و صلبیت سقفهای تیرچهای در سازههای بتنی با دیوار برشی بتنی و اثر آن بر طرح لرزهای سازها
۱۰۰بررسی خیز تیرهای بتن آرمه ی تقویت شده با ورق های FRP

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۶۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.