لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۱ کلا ۸۳۲ مقاله شامل ۵۳۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۵۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Investigation in difference of sour gas quantity between Inlet of gas pipe line in M.I.S and outlet in Razi Petrochemical by Hysys Simulation
۲شبیه سازی دینامیک و مقایسه ی دو مدل دینامیک برای راکتور شکست کاتالیستی بستر سیالی
۳Dynamic Simulation of Distillation Sequences Columns and Heat-Integration of Them Using Aspen Dynamic & Simulink to Control their Performances
۴شبیه سازی دینامیکی و کنترل واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه شیراز
۵بررسی شرایط بهینه ی عملکرد و پارامترهای موثر برخلوص محصولات درواحد جداسازی میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی
۶استفاده از آکنه های نامنظم برای توزیع یکنواخت تر مایع در برج پرشده با آکنه های ساختاریافته
۷اندازه گیری افت فشار و ماندگی مایع دربرج رطوبت زنی با آکنه های ساختاریافته
۸اندازه گیری ضرایب انتقال جرم فاز گاز در برج رطوبت زنی با آکنه های ساختاریافته
۹بررسی تاثیرات پارامترهای مختلف برجداسازی کافیین از محلول آبی با استفاده از غشای الیاف توخالی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی
۱۰بررسی اثر حجم بستر آند و غلظت نمک طعام برروی عملکرد پیل سوختی میکروبی
۱۱ماندگی گاز سرعت چرخش مایع و ضریب انتقال جرم حجمی جذب اکسیژن درراکتور هواخیز
۱۲مدلسازی برج دیوار میانی
۱۳ساخت پایه متخلخل آلومینایی تیوبی به روش ریخته گری دوغابی
۱۴تحلیل اکسرژی وکاربرد آن درفرایندهای خورشیدی
۱۵بررسی افت فشار و انتقال حرارت درراکتورهای بستر ثابت دراعداد رینولدز پایین با استفاد هاز دینامیک سیالات محاسباتی
۱۶Dielectrophoretic Demulsification of O/W Emulsion
۱۷اثرات زیست محیطی گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی با تاکید بر جامعه میزبان مورد روستاهای کوهستانی استان البرز
۱۸پهنه بندی عرصه های اکوتوریسمی شهرستان تنکابن با استفاده از GIS
۱۹درآمدی بر اقتصاد محیط زیست و مفهوم آثار جانبی با تاکید تاثیر گذاری بر کارایی اقتصادی
۲۰سیاست سازگاری مکانیزاسیون با محیط زیست در راستای توسعه کشاورزی پایدار؛ چالش ها و راهکارها
۲۱فضای سبز شهری و نقش آن در ذخیره سازی و مصرف بهینه انرژی در کلان شهرها
۲۲ارزیابی کیفیت بصری منظر فضاهای سبز شهری با تاکید بر رویکرد زیبایی شناسی صوری: نمونه موردی بوستان کوهستانی فردوسی تهران
۲۳تخمین مکان چاه ها در مخازن نفت به کمک سیستم عصبی
۲۴Development of a turbulent boundary layer in a strong adverse pressure gradient region
۲۵Numerical Studies of Multiphase Flow in Structured Packings
۲۶CFD Studies of Pressure Drop and Increasing Capacity in Structured Packing
۲۷محاسبه برآمدگی موج اطراف یک استوانه بزرگ با استفاده از روش المان مرزی مرتبه بالا
۲۸ارزیابی پایداری توسعه گردشگریخانههایدوم در نواحی روستایی مورد: شهرستان شمیرانات
۲۹بازاریابی الگوهای رفتاری گردشگران کوهدشت
۳۰رتبه بندی ناحیه های گردشگری استان سیستان وبلوچستان با بهره گیری از تکنیک TOPSIS
۳۱تعیین آسایش اقلیمی گردشگری: مورد بندر چابهار
۳۲بررسی کنش های چرخندی فصل زمستان ترازهای مختلف جوی ایران در سال 1369
۳۳انتقال آب بین حوضه ای، رویکردی پایدار در مدیریت منابع آب
۳۴ارائه مدل آموزشی برای تقویت کنترل داخلی
۳۵امنیت سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری:یک دیدگاه تئوریک
۳۶طراحی و شبیه سازی دی مالتی پلکسربا استفاده از تشدیدگرهای حلقوی دربلورهای فوتونی دو بعدی
۳۷جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده درسیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی
۳۸توسعه یک تابع عملکرد ایمنی برای انواع خیابان های شهری بر مبنای طول قطعه و حجم ترافیک
۳۹تحلیل علل تغییرات انتشار گاز دی اکسیدکربن در بخش حمل و نقل ایران براساس- روش تجزیه طی سالهای 1386_1373
۴۰نقش فن آوری نوین GIS و GPS در برنامه ریزی حمل و نقل هوشمند AVL جاده ای با تاکید بر ارتقا ایمنی و خدمات رسانی شرق ایران (نمونه مورد مطالعه: خراسان رضوی-خراسان جنوبی-سیستان و بلوچستان)
۴۱تعیین الگوی بهینه زراعی با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی
۴۲بررسی اثر نوع الکترود و غلظت نمک طعام بر روی عملکرد پیل سوختی میکروبی
۴۳شبیه سازی پلیمریزاسیون امولسیونی بوتیل آکریلات با استفاده از نرم افزاراسپن پلیمرز پلاس
۴۴بررسی افت فشار و انتقال حرارت در راکتورهای بستر ثابت با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی
۴۵Hazard Evaluation of Catalytic Converters of Sulfur Recovery Unit Using HAZOP Procedures
۴۶شناسایی مدل سرامدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
۴۷بررسی پارامترهای کیفی رودخانه ابن حسام خوسف
۴۸تعیین میزان تأثیر پوشش گیاهی و کیفیت خاک بر بیابان زایی در منطقه سیستان
۴۹بررسی نقش الگوهای پیوند از دور بر روی روزهای گرد و غباری سیستان
۵۰پهنه بندی اقلیمی استان کرمان با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای
۵۱بررسی اهمیت کشاورزی در توسعه پایدار روستایی( نمونه موردی: دهستان ایرندگان شهرستان خاش
۵۲استفاده از سیستم منطق فازی در برآورد بار معلق رسوب رودخانه (مطالعه موردی : رودخانه زاینده‌رود )
۵۳بررسی اصطکاک ناشی از زبری داده‌ها در یک کانال رسوبی
۵۴Implementation of Optical Channel Drop Filter based on 2-D Square Lattice Photonic Crystal Ring Resonator
۵۵بهبود پهنای باند فرامواد مغناطیسی مبتنی بر SRR
۵۶جهت دهی الگوی تشعشعی آنتن های انعکاسی با استفاده از آنتن آرایه ای خطی
۵۷طراحی تقسیم کننده توان 1x10 مبتنی بر بلور فرتونی با استفاده از تزویج بین موجبر و کاواک
۵۸تقسیم کننده توان نوری بر اساس تداخل پند حالته بلور فرتونی
۵۹تقیسم کننده توان نوری بر اساس تداخل چند حالته بلور فرتونی
۶۰طراحی فیلتر فرود و فزون نوری توسط تشدیدگرهای حلقوی مبتنی بر شبکه مثلثی بلورهای فرتونی دو بعدی
۶۱شبیه سازی و مطالعه پارامترهای سلول خورشیدی با ساختار N-a-SiGe/i-a-Si/P-c-Si
۶۲دی مالتی پلکسر 1310/1490/1550 نانومتر با استفاده از ساختارهای بلور فرتونی برای کاربرد در مدارهای مجتمع نوری
۶۳دی مالتی پلکسر طول موج بلور فرتونی با استفاده از ساختار هترو تشدیدگرهای حلقوی
۶۴پیاده سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال تمام نوری مبتنی بر تشدید گر حلقوی بلورفوتونی
۶۵طراحی فیلتر میان گذر بوسیله تشدید گر حلقوی بلور فوتونی دو بعدی
۶۶بررسی خواص فیلتر میان گذر نوری مبتنی بر تشدید گر حلقوی بلور فوتونی
۶۷استفاده از کاواک های غیر خطی برای طراحی و شبیه سازی گیت منطقی AND
۶۸طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال دوبیتی با استفاده از موجبرهای متقاطع
۶۹مطالعه چگونگی افزایش بازده سلول های خورشیدی سیلیکونی با غیر فعال سازی لایه ی پشتی سلول
۷۰A 1 × 2 Optical Power Splitter Based On Photonic Crystal Ring Resonators
۷۱ارائه یک مدل معماری برای یادگیری همه جا حاضر زمینه آگاه
۷۲تجارت الکترونیک و راه های تأمین امنیت آن
۷۳بررسی خواص مکانیکی بتن پس از آتش سوزی
۷۴تحلیل غیر خطی ستون های بتن آرمه تحت اثر خوردگی
۷۵تحلیلی بر اجرای ماده 50 قانون شهرداری ها (انتخاب شهردار)در شهرهای میانی،نمونه موردی:شهر میانی نور آباد دلفان)
۷۶ارزیابی وضعیت آسیب پذیری لرزه ای ناشی از شبکه معابر شهری (نمونه موردی:شهر تبریز)
۷۷صحت سنجی روش ماسکینگام کونژ با استفاده از روش موج دینامیکی داده های سیلاب های مشاهداتی و آزمایشات عددی گسترده
۷۸آنالیز جامع پارامترهای موثربرحرکت موج سیلاب با استفاده از حل عددی کامل معادلات حاکم برجریانهای غیردائمی
۷۹تحلیل قابلیت اعتماد لوله های انتقال گاز برمبنای روش گرادیان مزدوج غیرخطی
۸۰ارزیابی روشهای عددی مبتنی بربردار گرادیان جهت تخمین ضرایب مدلهای پیش بینی تصادفات
۸۱توسعه مدلی برای پیش بینی تصادفات خیابانهای شهری برمبنای آنالیز رگرسیون خطی تعمیم یافته
۸۲STUDY ON SLIT STEEL SHEAR WALL
۸۳پیش بینی میزان نفوذ یون کلر موجوددربتن حاوی نانو ولاستونیت با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی ANFIS
۸۴مقاومت پیوستگی وصله درتیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP
۸۵Structural Reliability Assessment Using a Hybrid Algorithm of Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization Algorithm
۸۶Reliability Assessment of the Urumia Lake Bridge Considering the Failure due to the Fatigue damage
۸۷مقایسه تأثیر ضرایب زبری در خطوط انتقال آب تر روی فشار ناشی از ضربه قوچ با کمک شبکه های عصبی
۸۸آنالیز احتمالاتیعملکرد قابهایفولادیبا مهاربند هم محور بر اساسپارامترهایبار ومقاومت
۸۹بررسی ویژگیهای بتن حاوی پوزولان بش آقاج، میکروسیلیس و نانو سیلیس در محیط فاضلاب شهری
۹۰بررسی روند تغییرات غلظت هوای جریان عبوری از هواده شوت به روش CFD
۹۱مقایسه و برآورد رواناب سالانه با استفاده از روشهای تجربی و شبکه عصبی
۹۲مدیریت بهینه منابع آب با بهره جویی از مفاهیم کاربردی آب مجازی
۹۳مدلسازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی با استفاده از GIS
۹۴بررسی خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی)مطالعه موردی(
۹۵بررسی شاخص های خشکسالی RDI و SPI در یک مطالعه موردی
۹۶کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات دربهینه سازی مخازن بتنی نگهدارنده سیالات توسط غلاف تقویتی پیرامونی
۹۷بررسی تأثیر نانو سیلیس بر روی خواص مکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان چکنه
۹۸بررسی احتمال خرابی صفحات کامپوزیت الیافی تحت نیروهای فشاری
۹۹بررسی رفتار دینامیکی سکوی جکت SP17 واقع در خلیج فارس تحت اثر تئوری موج خطی و غیر خطی
۱۰۰بهره گیری از پدیده خرابی پیش رونده در فناوری تخریب کنترل شده سازه های فولادی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸۳۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.