لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۹ کلا ۶۴۸ مقاله شامل ۳۹۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۵۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مقایسه حساسیت تحریک سیستم تحت بار انفجار به کمک روشهای عددی
۲شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسکینگام
۳مطالعه کاربرد روش ماسکینگام کونژ با پارامتر های ثابت و متغیر در روندیابی سیلاب
۴بررسی اثر ضریب زبری، شیب بستر و عرض رودخانه بر روی روند حرکت موج سیلاب به کمک دو الگوی عددی تفاضل محدود
۵بهبود خواص بتن حاوی پوزولان تفتان با استفاده از نانوسیلیس
۶حل عددی معادلات حاکم بر جریانهای غیر دائمی به کمک الگوی ضمنی پریسمن و الگوی صریح مک کورمک
۷بررسی برخی خواص مکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان بش آقاج ونانو سیلیس
۸مقایسه نتایج حاصل ازحل معادلات سنت- ونانت به کمک سه الگوی عددی
۹تهیه نقشه نفوذپذیری افقی آبخوان بر اساس گرادیان هیدرولیکی (مطالعه موردی)
۱۰بررسی تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی با استفاده از مدل CFX
۱۱ارزیابی احتمالات خرابی سازه ها با توجه به مودهای آن
۱۲بررسی رفتار لرزه‌‌ای پل بتنی موجود به روش طیف ظرفیت
۱۳Performance-based design in earthquake engineering
۱۴رفتار دینامیکی غیر خطی قابهای فولادی مجهز به میراگر فلزی تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل
۱۵Implicit and Explicit numerical Solution of Saint-Venent Equations for Simulating Flood Wave in Natural Rivers
۱۶تعیین توزیع سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال روباز مثلثی
۱۷بهینه سازی دال بتنی و تیر جعبه ای فلزی در پل ها توسط الگوریتم اجتماع مورچگان
۱۸بررسی اثرات پدیده ضربه بر روی کمیت های پاسخ قابهای خمشی فولادی در هنگام زلزله
۱۹رفتار لرزه ای قابهای بلند با اتصالات نیمه گیردار
۲۰سبک سازی عرشه دو عنصری در پلها شامل سیستم مرکب دال بتنی و تیر جعبه ای فلزی بروش اجتماع مورچگان
۲۱بررسی قابلیت اعتماد تیر بتن مسلح تحت اثر خوردگی به روش مونت کارلو
۲۲بررسی و مقایسه عملکرد ارتجاعی قابهای واگرا در آنالیزهای استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی
۲۳نگرشی برطرح و تعیین ورقه هایFRP جهت مقاوم سازی لرزه ای کلی قابهای بتن آرمه، با ملاحظات سبک سازی سازه
۲۴مقایسه روشهای الگوریتم های ژنتیک، سیستم مورچگان و اجتماع ذرات دربهینه سازی سازه های خرپایی تحت بارهای استا تیکی
۲۵مقایسه الگوریتم‌های ژنتیک، سیستم مورچگان و اجتماع ذرات در بهینه سازی وزن تیر
۲۶بررسی آزمایشگاهی سبک‏سازی دال‏های تخت مقاوم‏سازی شده در برابر برش منگنه‏ای با استفاده از کامپوزیت‏های FRP
۲۷بررسی عملکرد لرزه ای لینک های برشی قائم
۲۸بررسی احتمال خرابی تیر فلزی تحت مود پیچشی جانبی با در نظر گرفتن اثر سبک سازی دیوار خارجی
۲۹مشترکات مذاهب اسلامی در ایجاد امنیت پایدار در جهان اسلام
۳۰تعیین روند و پیش بینی تغییرات دما و بارش برازجان
۳۱پیش بینی دمای بیشینه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)
۳۲تعیین فصول اقلیمی زاهدان جهت مدیریت مصرف انرژی با روش تحلیل خوشه ای
۳۳ضرورت تجدید نظر در منابع انرژی و جایگزینی انرژیهای نو (انرژی زمین گرمایی)
۳۴ایجاد پایگاه جامع اطلاعات روستایی با استفاده از GIS
۳۵سونامی و احتمال وقوع آن درایران
۳۶بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی روانی زنان روستایی کشورهای اسلامی، نمونه موردی کشور
۳۷بررسی نقش روستاشهرها در توسعه روستاهای پیرامونی (مطالعه موردی: روستاشهر چرام از شهرستان کهگیلویه)
۳۸بررسی علل شکل گیری گردوغبارهای عربی و گسترش آن بر ایران
۳۹بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در شهرهای مذهبی مورد شناسی: کلان‌شهر قم
۴۰ارزیابی کمی و کیفی و کارکردهای زیست محیطی جنگل های استان ایلام با استفاده از GIS مورد مطالعاتی: شهرستان ایلام
۴۱نقش اکوتوریسمی سواحل دریای عمان در توسعه استان سیستان و بلوچستان
۴۲تحلیلی بر عوامل موثر بر مهاجرت‌های روستا- شهری در جهان اسلام نمونه موردی: شهرستان مرودشت
۴۳جهانی شدن و پیامدهای آن در ساختارهای شهری جهان اسلام
۴۴تاثیر فرآیند جهانی شدن بر زنان مسلمان
۴۵تحلیل آماری روزهای گرد و غباری در منطقه سیستان طی دوره‌ (2005 – 1976)
۴۶بررسی میزان رضایت گردشگران از تسهیلات و خدمات سیاحتی و اقامتی گردشگری شهر بانه
۴۷اثر تغییرات سطح دریاچه هامون بر اقلیم محلی سیستان
۴۸پیش بینی بارش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور مدیریت سیل، مورد: شهرستان ایرانشهر
۴۹بررسی عوامل موثر بر تغییرات جهانی وسعت جنگل‌های مانگرو
۵۰چشمه ها و چاهک های انتشار گاز گلخانه ای متان و نقش آن در پدیده گرمایش جهانی
۵۱جهانی شدن و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای اسلامی
۵۲نقش مبانی همگرایانه ی اسلامی در تولد جغرافیا نگاری مسلمین
۵۳نقش عوامل اقتصادی- ژئوپولیتیکی خلیج فارس بر روند جمعیت پذیری منطقه (موردشناسی: شهر بوشهر)
۵۴مطالعه تطبیقی اشتراکات فرهنگی میان بلوچستان ایران و پاکستان در دوران اسلامی: مطالعه موردی، مساجد منطقه و ریشه یابی برخی از عناصر وابسته به آنها
۵۵تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار
۵۶جهانی شدن و تاثیرات آن بر شهرهای جهان اسلام، موردشناسی: کلانشهر مذهبی مشهد
۵۷توانمندی‌های صنعت گردشگری فرهنگی و طبیعت گرا در مناطق کویری جهان اسلام (مطالعه موردی: شهرستان بشرویه)
۵۸آسیب‌شناسی تعاونیهای تولید روستایی در ایران
۵۹رودخانه شیله و تأثیر آن بر استقرارهای انسانی منطقه
۶۰بررسی تغییرات روند دمای ماهانه ی شهر زاهدان
۶۱نقش تمدن سیستان بر گردشگری فرهنگی در جنوب شرق ایران
۶۲نقش گردشگری در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو OIC
۶۳آپارتمان نشینی در شهرهای اسلامی و مشکلات فرهنگی ناشی از آن، مطالعه موردی: شهر زاهدان
۶۴بررسی تاثیر جهانی شدن بر اقتصاد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با تاکید بر ایران
۶۵جهانی شدن و همگرایی منطقه ای کشورهای حوزه خلیج فارس
۶۶نقش گردشگری ‌در تحول ‌اقتصادی- اجتماعی ‌استان سیستان‌ و بلوچستان
۶۷مطالعه و معرفی جاذبه‌ها و قابلیتهای اکوتوریسمی منطقه بزمان
۶۸بررسی تأثیر نوسانات بارش بر میزان تولید و سطح کشاورزی در جنوب شرقی ایران طی سالهای 1386-1379
۶۹تعییین رابطه خشکسالی با تغییرات میزان تولید مرتع در استان سیستان و بلوچستان طی دوره آماری 1386-1370
۷۰تحلیل تأثیر شبکه های اجتماعی در کارکرد فضایی خدمات روستایی، مطالعه موردی: دهستان شیروان شهرستان بروجرد
۷۱بررسی تطبیقی آداب و سنن مراسم ازدواج در کشورهای اسلامی ایران، شبه قاره، سوریه و لبنان
۷۲اسلام، جهانی شدن و چالشهای پیش رو
۷۳ایجاد و توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه الکترونیکی راهبردی نوین در کاهش شکاف‌های توسعه در جهان اسلام
۷۴تأثیر موقعیت جغرافیایی شبه جزیره عربستان بر توسعه و گسترش اسلام
۷۵ارتباط درون تمدنی و تحقق توسعه ی پایدار در کشورهای اسلامی
۷۶مدلسازی غلظت آلاینده های سنگین و برآورد رسوب در سد پیشین زاهدان
۷۷علل شکل گیری اسکان غیررسمی در شهرها و راهکارهای ساماندهی آن نمونه؛ شاطرآباد کرمانشاه
۷۸کاربرد نانوسیلیس با هدف بهبود مقاومت فشاری بتن حاوی پودر پوزولان بش آقاج
۷۹بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی نانوسیلیس و پوزولان تفتان
۸۰نقش آبخوانداری در روند تغییرات رویشی پایههای اکالیپتوس(مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی آبخوان آب باریک بم)
۸۱تحلیل منطقهای سیلاب در حوزه آبریز کشفرود با استفاده از روش گشتاورهای خطی
۸۲بررسی شماهای مختلف روش ماسکینگام کونژ در رودخانه کارون
۸۳بررسی و دسته بندی انواع سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و ارائه چارچوبی برای اجزاء تشکیل دهنده آن
۸۴نقش بانکداری الکترونیک در افزایش رضایت مشتریان بانک ها
۸۵پهنهبندی منابع آب زیرزمینی بخش شمالی تاقدیس بیرک با استفاده از GIS وrs (جنوب شرق ایران)
۸۶هیدروشیمی منابع آبی منطقه کارستی شتری با نگاهی ویژه به چاهها و قنوات (ایران مرکزی)
۸۷ارتباط حرکتی بین گسل سفیدآبه و گسل زاهدان با استفاده از فرکتال
۸۸شناسایی رگههای مسدار به روش ژئوفیزیکی IP و RS در معدن مس ماهور دهسلم، غرب نهبندان (شرق ایران)
۸۹رابطه متقابل تجارت سیار و بانکداری سیار
۹۰مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و روش منحنی سنجهرسوب جهت برآورد باررسوب در رودخانه شاپور
۹۱THERMAL ANALYSIS OF INTEGRATED SOLAR COMBINED CYCLE SYSTEM
۹۲عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش و روش ارزیابی رضایت حاصل از بکارگیری آن
۹۳بررسی اثربخشی اجرای سیستم مدیریت یکپارچه و تعیین متغیرهای اثر بخشی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل عاملی ( مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زاهدان)
۹۴الگوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا(EFQM )وتغییرات انجام شده در نسخه 2010
۹۵سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و رویکردهای ایجاد یکپارچگی استانداردهای سیستمهای مدیریت ISO18001 , ISO 14001 , ISO9001
۹۶درک عدالت و ابعاد آن در سازمان : نیاز مدیران امروز
۹۷توانمندسازی روانشناختی رویکردی نوین در مدیریت منابع انسانی
۹۸بررسی الگویی روشمند در مدیریت بحران مطالعه موردی در شرکت نفت زاهدان
۹۹راهبردها و سیاستهای تحقق امنیت غذائی ونقش آن در توسعه پایدار
۱۰۰مدلسازی انتقال رسوبات آلاینده با استفاده از نرم‌افزارهای MIKE و ANPM، مطالعه موردی ساحل انزلی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۴۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.