لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۸

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۸ کلا ۳۴۹ مقاله شامل ۲۱۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱COMPERING THE EFECT OF USING THE COPPER BLAST FURNACE SLAG AND TAFTAN POZZOLAN ON CONCRETE PROPERTIES
۲BENDING AND SHEARING STRENGTH OF T-FORMED BEAM MADE OF STRUCTURAL LIGHT CONCRETE USING FRP SHEETS
۳بررسی اثر نانو سیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک
۴تاثیر زاویه برخورد امواج لرزه‌ای بر رفتار بعد از کمانش موضعی عرشه پل کابلی ایستا دهانه بزرگ
۵بررسی لرزه‌ای رفتار غیر خطی هندسی پل کابلی ایستا دهانه بزرگ، با عرشه جعبه‌ای، با توجه به زاویه برخورد امواج لرزه‌ای
۶تأثیر ذرات نا نو سیلیس و الیاف فولادی بر خواص فشاری، کششی و خمشی بتن معمولی
۷تحلیل صفحات ایزوتروپ و کامپوزیت با استفاده از روش بدون المان گالرکین
۸بررسی اثرتوف سربیشه بر روی خواص مکانیکی و دوام بتن در شرایط محیطی مهاجم
۹بررسی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی
۱۰بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیک و پودر لاستیک به همراه میکروسیلیس
۱۱بررسی روش طیف ظرفیت در ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش(BRBF )
۱۲تحلیل تراوش به کمک روش Differential Quadrature
۱۳بررسی سطح عملکرد و رفتار لرزه ای سیستم قاب خمشی فولادی ویژه با در نظر گرفتن اثر چشمه اتصال تیر به ستون
۱۴بهینه سازی وزن قاب های ساده بادبندی تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی حاصل از آنالیز مودال طیفی، به روش کلونی مورچگان.
۱۵بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیکل های یخبندان و ذوب یخ
۱۶مقایسه مدلهای DRASTIC و GODS در تعیین آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان
۱۷ARMOURING IN GRADED LOOSED GRAINS RIVER BEDS
۱۸شبیه سازی وضعیت بحران هیدرولوژیک و هیدرولیکی حوضه آبریز سراوان
۱۹تحلیل حساسیت وبهینه سازی ضریب انتقال سیستمهای حمل آب و رسوب در حوضه هیدرولوژیکی آبریز رودخانه سراوان
۲۰بررسی رفتار خمشی و برشی تیرهای T شکل تقویت شده با الیاف CFRP
۲۱نظر سنجی از روستاییان ( دهستان جزینک سیستان) در مورد چالش های توسعه پایدار روستایی
۲۲استفاده از پودر لاستیک های فرسوده به همراه میکروسیلیس در ساخت بتن
۲۳تاثیر خشکسالی های دوره ای بر سامانه های عشایری،عشایر زیردان نیکشهر
۲۴مدلسازی بارش‌های سالانه جنوب شرق ایران با استفاده از مدل وضعیت نهان زنجیره مارکوف (مطالعه موردی: زاهدان)
۲۵اثرات خشکسالی روی مواد موثره گیاه داروئی پر از مبیل بلوچی منطقه بلوچستان ایران
۲۶ارزیابی تاثیر افزایش کارایی سیستم آبرسانی و رشد جمعیت بر میزان عرضه و تقاضای آب (مطالعه موردی: شهر زاهدان)
۲۷بررسی الگوی کشت جایگزینی، راهکاری جهت مقابله با خشکسالی کشاورزی در شهرستان تربت حیدریه
۲۸برنامه‌ریزی خطی بازه‌ای
۲۹تخمین ضرایب مدلهای غیرخطی پیش‌بینی تصادفات بر مبنای تابع حداکثر درستنمایی لگاریتمی و روش بهینه‌سازی گرادیان
۳۰کاربرد نگاشت فازی محدب و مشتق در بهینه‌سازی فازی
۳۱بازنگری یک روش جدید بر اساس پراکندگی وزنها در تحلیل پوششی داده‌ها
۳۲روشی برای تقریب عدد فازی تابع هدف یک مسئله برنامه‌ریزی خطی با پارامترهای فازی
۳۳کارایی فازی با استفاده از برنامه‌ریزی دوترازه
۳۴حل مسائل بهینه‌سازی با ضرایب فازی بر مبنای استفاده از برش‌های آلفا
۳۵حل مسائل برنامه‌ریزی خطی فازی به کمک روابط فازی
۳۶دوآل برنامه‌ریزی خطی فازی بر اساس a برشها
۳۷روش جدید برای مساله تنظیم کننده درجه دوم خطی زمان پیوسته
۳۸کاربرد محاسبات DNA در حل مسائل بهینه‌سازی
۳۹چارچوبی برای طراحی سیستم‌های مدیریت لجستیک مبتنی بر دانش بلادرنگ با استفاده از سیستم‌های RFID
۴۰استفاده از اعداد فازی و ذوزنقه‌ای در مدل‌های DEA
۴۱الگوریتمی برای حل مساله برنامه‌ریزی کسری قطعه قطعه خطی در شرایط فازی
۴۲ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیرنده در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از کارایی بازه‌ای
۴۳ساختارهای دوری در مسئله برنامه‌ریزی خطی
۴۴دو روند تکراری برای تخمین مقادیر گمشده در روابط ارجحیت فازی
۴۵بررسی تاثیر نوع تابع توزیع احتمال در انتخاب مدل پیش‌بینی تصادفات
۴۶Combination of Tabu Search and LP-metric for Solving a Single Machine Bicriteria Scheduling Problem
۴۷بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیکهای فرسوده به همراه میکروسیلیس
۴۸استفاده از ضایعات لاستیکهای فرسوده در ساخت بتن و بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی لاستیکهای فرسوده
۴۹مطالعات خرد لرزه- سنجی جهت تعیین نوع ساختگاه در محدوده شهر سراوان
۵۰ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش
۵۱استیگانوگرافی نامحسوس اطلاعات محرمانه در تصاویر دیجیتال
۵۲طراحی طبقه ورودی rail - to - rail با ولتاژ تغذیه کم با استفاده از سلول ترکیبی CMOS
۵۳اثر میانقابهای بنایی بر سطح عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح با شکل پذیری متوسط
۵۴کاربرد رهیافت برنامه ریزی خطی برای محاسبه باند احتمال خرابی سیستمهای سازه ای
۵۵تاثیرمیانقاب های بنایی برسطح عملکردقاب های خمشی بتن مسلح
۵۶اثر اتصالات بر رفتار هیسترزیس قاب های خمشی کوتاه با اتصالات دوگانه
۵۷بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیک و پودر لاستیک به همراه نانوسیلیس
۵۸ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی با بادبند برون محور دارای رفتار خمشی- برشی بر اساس سطح عملکرد
۵۹بررسی اثر نانوسیلیس بر بتن حاوی خاکستربادی با حجم بالا
۶۰بررسی رابطه سختی و شکل پذیری در قابهای فولادی
۶۱بهینه سازی تیر جعبه ای فلزی و تاوۀ بتنی در پل ها بوسیله الگوریتم اجتماع مورچگان
۶۲سیستم سازه ای مناسب برای افزایش دهانه پل های نظامی
۶۳مکانیابی اراضی مستعد کاشت نخل خرما در استان فارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
۶۴بررسی ایزوترم و سینیتیک جذب سطحی منگنز(+2) از فاضلاب با استفاده از کربن بلاک مشتق شده از ضایعات کشاورزی
۶۵بررسی خاصیت ضد عفونی کنندگی دود زنیان و ارتباط آن با تیمول موجود در دود آن
۶۶کاربرد اصلاح شیمیایی جاذبهای ارزان قیمت در جذب سطحی کبالت (+2): بررسی ایزوترم و سینیتیک
۶۷کنترل بهینه ی روشنایی معابر با استفاده از منطق فازی
۶۸الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیک برای استقرار شهر الکترونیک مطالعه موردی: شهر شیراز
۶۹بررسی رابطه سطح آمادگی الکترونیکی در پذیرش فناوری توسط شرکتهای کوچک و متوسط
۷۰طراحی و استقرار شهر الکترونیک: رویکرد بهینه کاوی
۷۱نقش سیستم های RFID در ایجاد شهرهای الکترونیکی
۷۲زیرساختهای استقرار شهر الکترونیک؛ تعیین اولویت زیرساختها در حوزه های موردمطالعه
۷۳نگرشی به نوآوری و کارآفرینی سازمانی
۷۴شبیه سازی افت فشار خشک در برج های تقطیر با سینی مخروطی چرخان(SCC) توسط دینامیک سیالات محاسباتی
۷۵ساخت، مطالعه و بررسی اپتیکی و الکترواپتیکی لایه های نازک الکتروکرومیک V2O5
۷۶بررسی مایکرو کاواک استوانه ای برای محبوس سازی نور
۷۷اسپکتروسکپی مایکروفوتولومینسانس ساختار مایکروکاواک استوانه ای برای بررسی مدهای فوتونیکی محبوس شده
۷۸دینامیک طیفی پاسخ غیرخطی نوری درنانوترکیبات فلز - دی الکتریک، تحت تحریک لیزر پالسی دوره فوق کوتاه
۷۹Earliest Times of Events in Fuzzy Critical Path Analysis
۸۰مدیریت دانش و خلق ارزش افزوده برای بنگاههای اقتصادی
۸۱سازمان های کارآفرین و نهادینه شدن نوآوری
۸۲اثر عوامل هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک آبخوان دشت خاش بر انتقال آلودگی های ناشی از فعالیت آتش فشان تفتان
۸۳ژئوشیمی ارسنیک و گوگرد در آبخوان دشت خاش
۸۴هیدروژئولوژی و ژئومومتری چشمه های آبگرم محلات
۸۵تهیه نقشه خطواره ها به عنوان نمایانگر آب زیرزمینی در تاقدیس بیرگ با استفاده از داده های ماهواره ای و RS
۸۶تحلیل حساسیت پارامتر های روندیابی سیلاب در حوضه آبریز کش فرود
۸۷بررسی پارامترهای آماری و آزمایشگاهی رسوبات در حوزه آبریز سرباز
۸۸تعیین رابطه تجربی بین میزان نفوذپذیری و ضریب خمیدگی دانه بندی خاک در محیطی کاملاً غیر یکنواخت (مطالعه موردی)
۸۹مدیریت آبخوان جلگه چاه هاشم با استفاده از مدل MODFLOW4.2
۹۰شکست هیدرولیکی و تزریق پذیری مصالح آبرفتی درشت دانه در ساختگاه سدها
۹۱COMPARING THE EFFECT OF USING THE COPPER BLAST FURNACE SLAG AND TAFTAN POZZOLAN ON CONCRETE PROPERTIES TO THE AGE OF 6 MONTHS
۹۲THE STUDY OF BENDING STRENTH OF CONCRETE CONTAINING COPPER SLAG AND POZZOLAN TO THE AGE OF 6 MONTHS
۹۳THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL USE OF COPPER SLAG AND POZZOLANIN CONCRETE
۹۴THE STUDY OF COMPARISON IN USE OF COPPER SLAG AND TAFTAN POZZOLAN IN CONCRETE WITH A VIEW TO THE HYDRATION TEMRATURE
۹۵THE STUDY OF TENSILE OF CONCRETE CONTAINING COPPER SLAG AND TAFTAN POZZOLAN TO THE AGE 6 MONTHS
۹۶رفتار لرزه ای قابهای کوتاه با اتصالات نیمه گیردار
۹۷بررسی آزمایشگاهی تقویت دالهای تخت در برابر برش منگنه ای با استفاده از کامپوزیت های FRP
۹۸Investigation of Nano-SiO2 Effects on High-Volume Fly Ash Concrete
۹۹بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیک و میکروسیلیس، بتن حاوی خرده لاستیک و نانوسیلیس و بتن حاوی خرده لاستیک و مخلوط میکروسیلیس و نانوسیلیس
۱۰۰بررسی خواص مکانیکی بتن خودتراکم (SCC) حاوی خرده شیشه و پودر شیشه

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۴۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.