لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۶

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۶ کلا ۲۵۱ مقاله شامل ۱۶۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱پهنه بندی استعداد آلودگی آبخوان خاتون آباد با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS
۲استفاده از توابع ماتیو و لیاپانوف در بررسی نواحی پایداری دینامیکی
۳بررسی خواص پودر پوزولان پومیس تفتان به عنوان جایگزین سیمان
۴بررسی نقش تنگ ها در افزایش شکل پذیری ستون های بتن آرمه
۵بررسی اثر سرعت آب و تعدد چرخهی فرآوری مغناطیسی بر بتن حاوی میکروسیلیس
۶مقایسه دو روش بهینه یابی یقین اندیشانه و احتمال اندیشانه در خرپاها
۷بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن نیمه‌سبک لیکا حاوی افزودنی پودر سربارة کوره ذوب آهن اصفهان
۸بررسی ضریب رفتار چلیک های تک لایه فضا کار
۹بررسی تکنولوژی مغناطیسی در صنعت ساختمان و تاثیرات آن در بتن های ساخته شدهبا آب دریای عمان ، شور زاهدان و شیرین
۱۰بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی تو خالی
۱۱برآورد پارامترهای لرزه ای سازهای فضاکار تک لایه
۱۲بررسی ضریب رفتار چلیک های تک لایه فضاکار
۱۳بهینه یابی احتمال اندیشانه سازههای فضاکار با محدودیت لاغری به کمک الگوریتم وراثتی
۱۴نقش احتمال خرابی گره در بهینه سازی سازههای فضاکار بر اساس نظریه قابلیت اعتماد
۱۵بررسی تجربی اثر ضخامت و دمای بازپخت بر خواص اپتیکی لایه های نازک الکتروکرومیک WO3
۱۶بررسی اثر دمای زیرلایه و غلظت ناخالصی بر خواص الکتریکی و اپتیکی لایههای نازک هادی شفاف ZnO:Al
۱۷ارزیابی کمی کاربری اراضی منطقه 2 زنجان با استفاده از GIS
۱۸مطالعه ی عددی انتقال حرارت جابجائی ترکیبی جریان آرام سیال نانو، درون لوله ی افقی، با استفاده از مدل دو فازی مخلوط
۱۹مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی ترکیبی جریان آرام سیال نانو ، درون لوله ی خمیده ی افقی ، با استفاده از مدل دو فازی مخلوط
۲۰مطالعه نظری خواص ساختاری و الکترونی در نانوتیوبهای تکدیواره نیترید بور) BNNTs: تحلیل داده های انرژی NBO AIM و
۲۱جذب سطحی متانول روی نانو کریستالهای زئولیت H-ZSM-5 و زئولیت های مبادله شده با فلز : تحلیل انرژی ، QTAIM , NBO
۲۲ارزیابی گلخانه ای برهمکنش دو نوع ورمی کمپوست و نیتروژن بر برخی خواص شیمیایی خاک زیر کشت ذرت
۲۳ارزیابی گلخانه ای تاثیر دو نوع ورمی کمپوست با یا بدون نیتروژن بر رشد و ترکیب شیمیایی برنج
۲۴بررسی علل لغزش و تحلیل استاتیکی و دینامیکی زمین لغزش روستای رزگ،‌ بیرجند
۲۵دنبالگر مجموعه نقاط دینامیکی رشته تصاویر حاوی حرکات آزاد
۲۶تدارک پویای پهنای باند در شبکه های سرویس متمایز با استفاده از اتوماتاهای یادگیر
۲۷مطـالعه ی عددی اثر نسبت‌حجمی جامد مایع بر روی پارامترهای حرارتی و هیدرودینامیکی، در جریان آرام سیال‌نانو با انتقال حرارت جابجـائی ترکیبی، درون لولهی افقی تحت شار حرارتی ثابت، با نگرش دو فازی
۲۸طراحی بهینه مبدل حرارتی پوسته و لوله با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۲۹مدلسازی عددی انتقال حرارت سیالهای نانو
۳۰مدلسازی عددی انتقال حرارت در سیستم سنگ مسی بدون سیستم آبگرد در مقایسه با سنگ مسی با سیستم آبگرد در کوره انعکاسی مجتمع مس سر چشمه
۳۱مسئله معکوس مرزی در محفظه تابشی دو بعدی با محیط شفاف
۳۲بررسی عددی و غیرخطی نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر یک سکوی دریایی ناشی از برخورد امواج جهت دار
۳۳New simple model for obtaining effective wall thickness of single - walled carbon nanotube
۳۴هیدروژن منبع سوختی جدید
۳۵طراحی رآکتور ناپیوسته با استفاده از داده های آزمایشگاهی در فرآیند تولید اتیل استات
۳۶Heat Exchanger Network Design and Retrofit by impact of Cost and Economic
۳۷تحلیل سیستم تبرید واحد آمونیاک با روش ترکیبی پینچ و اکسرژی
۳۸تعیین افت فشار خشک در آکنه های ساختار یافته با کمک آنالیز CFD
۳۹Determination of Pressure Drop in Wire Mesh Mist Eliminator by CFD
۴۰مقایسه مقاوم سازی قاب خمشی متوسط با دیوار برشی فولادی نازک یا بادبند ضربدری به روش طیف ظرفیت
۴۱مقاوم سازی ساختمانهای با اتصال خورجینی توسط بادبند زانویی
۴۲مدلسازی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFTRP تحت خمش
۴۳تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی
۴۴بررسی آسیب پذیری زلزله ای ساختمان های دارای پیش آمدگی با تیرهای کانتیلور
۴۵نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP در بهبود عملکرد لرزه ای
۴۶بررسی عملکردی دیوار برشی فولادی نازک در قابهای ساختمانی ساده و مقایسه آن با بادبندهای ضربدری و شورون به روش طیف ظرفیت
۴۷بررسی معایب تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با کامپوزیت FRP و راهکارهای پیشنهادی
۴۸بررسی تاثیر میزان آرماتورگذاری بر شکل پذیری و ضریب رفتار دیوار برشی بتنی دارای بازشو
۴۹ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه به روش طیف ظرفیت
۵۰ارزیابی خطر لرزهای برای شهر چابهار به روش احتمالاتی
۵۱بررسی اثرات احداث سد گلوگاه بر روی آبخوان دشت شورو بوسیله مدل ریاضی آبهای زیرزمینی
۵۲شبیه سازی و مدیریت آبخوان جلگهی چاه هاشم با استفاده از مدل ریاضی آبهای زیرزمینی
۵۳بررسی تأثیرات احداث سد دودر بر روی آبخوان دشت لادیز با استفاده از مدل ریاضی
۵۴مقایسه و بررسی فعالیت لرزه خیزی در مکران شرقی و غربی و رابطه آن با گسل های آشکار منطقه
۵۵ارزیابی و تهیه نقشه حسیاسیت پذیری آبخوان دشت یزد اردکان نسبت به آلودگی با استفاده از مدل دراستیک ( DRASTIC )
۵۶شناسایی گسلهای پنهان با کمک داده هوا مغناطیس با فیلتر مشتق افقی 45°
۵۷بررسی تأثیرات احداث سد دودر بر روی آبخوان دشت لادیز با استفاده از مدل ریاضی
۵۸مدیریت آبخوان جلگه چاههاشم با استفاده از مدل Visual MODFLOW 4.2
۵۹بررسی اثرات احداث سد گلوگاه بر روی ابخوان شور و با مدل ریاضی آبهای زیر زمینی
۶۰بررسی اثر p-delta بر قاب بادبندی واگرا هنگام وقوع زلزله
۶۱Dynamic Analysis of stiffened thin plates using the element free Galerkin method
۶۲تحلیل و بهینه سازی صفحات کامپوزیت با استفاده از روش بدون شبکه EFG و روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک
۶۳بررسی اثر میراگرهای TADAS در رفتار لرزه ای سازه های فولادی
۶۴بررسی تاثیر میزان آرماتورگذاری بر شکل پذیری وضریب رفتار دیوار برشی بتنی دارای بازشو
۶۵تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله
۶۶بررسی رفتار سازه های فضاکار به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی
۶۷طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده
۶۸شواهد ساختاری مبنی بر تغییر رژیم فشارشی به برشی-فشارشی در منطقه نصرت آباد(جنوب خاوری ایران)
۶۹شناسایی خطواره های موجود در دشت زابل با استفاده از داده های ماهواره ای
۷۰ارزیابی پتانسیل حساسیت پذیری آبخوان دشت یزد اردکان نسبت به آلودگی در محیط GIS
۷۱شبیه سازی آبخوان لادیز به کمک مدل عددی MODFLOW
۷۲شبیه سازی آبخوان شورو با استفاده از مدل ریاضی آبهای زیرزمینی
۷۳کانی شناسی خاک رس کلپورگان سراوان
۷۴حل مساله کوله پشتی چندبعدی با استفاده از اتوماتاهای یادگیر
۷۵تدارک پویای پهنای باند در شبکه های سرویس متمایز با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی
۷۶یک مدل قیمت گذاری پویا و متمایز در شبکه های سرویس متمایز
۷۷تاثیر توام پساب شهری و سوپرجاذب در رشد گونه قره داغ (Nitraria schoberi)
۷۸Kinetic Evolution of Emulsion Polymerisation of Butyl Acrylate
۷۹Prediction of liquid-liquid equilibria of (n-hexane+methanol+water) ternary system in the temperature range of 278.15-328.15 K by Artificial neural networks (ANNs)
۸۰Cost Estimation and Optimization of the Topping Unit Products in Khangiran Gas Refinery in the Steady State Condition
۸۱Heat Integration and Retrofit of Distillation Unit
۸۲New approach for the determination of Lennard-Jones' parameters and some transport properties of nitrogen and methane using P-V-T data
۸۳Experimental &Theoretical Investigation of Pressure Drop across Tube Bundle of a THPHE and Introducing a New Correlation
۸۴An experimental & theoretical investigation on thermal performance of a gas-liquid thermosyphon heat pipe heat exchanger in a semi-industrial plant
۸۵CFD Simulation of Liquid Hold-Up in Structured Packed Columns
۸۶Determination of Pressure Drop in Wire Mesh Mist Eliminator by CFD
۸۷Investigation of liquid – liquid equilibria for ternary systems using different thermodynamical models
۸۸Effects of geometrical characteristics on Dry Pressure Drop of the Packed Columns using CFD Analysis
۸۹Study Parameters Affecting Size Distribution of Beads Produced from Electro-Spray of High Viscous Liquids
۹۰CALCULATION OF EQUILIBRIUM FLAME TEMPERATURE AND COMPOSITION FOR GASEOUS FUELS COMBUSTION USING THE MINIMISATION OF GIBB`S FREE ENERGY METHOD
۹۱Hydrodynamics of Bubbling Fluidized Bed by Computational Fluid Dynamics
۹۲THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF THE SOLAR PARABOLIC COOKERS AND COMPARISON WITH ENERGY ANALYSIS
۹۳CFD Simulation of Notched-Trough Liquid Distributor in Packed Columns
۹۴Heat Exchanger Network Retrofit by Pinch Technology on Reformer Area of Aromatics Plant
۹۵Energy Cost Minimization and Data Reconciliation
۹۶بررسی تاثیر سیاست های حمایتی دولت در مزیت نسبی به روش ماتریس PAM " مطالعه موردی محصولات منتخب زراعی استان سیستان و بلوچستان "
۹۷تحلیل کارایی و آثار تسهیلات اعطا شده به بخش شیلات استان سیستان و بلوچستان
۹۸وابستگی مدل سینتیکی واکنش هیدروژناسیون کربن مونوکسید توسط کاتالیست کبالت به دما
۹۹برسی تجربی اثر ضخامت و دمای بازپخت و اعمال ولتاژ بر خواص اپتیکی لایه های نازک الکتروکرومیک WO3-SnO2:F
۱۰۰عوامل محیطی اثرگذار بر کارآفرینی و ارائه مدلی برای آن

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۵۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.