لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۵

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۵ کلا ۱۵۸ مقاله شامل ۶۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۸۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی شکل پذیری و جذب انرژی قابهای مهاربندی شده هم مرکز با مکانیزم المان حلقه توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی
۲بررسی خواص مکانیکی بتن های سبک الیاف دار حاوی لیکا و پامیس تفتان
۳بررسی اثر میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبکدانه حاوی لیکا و پامیس تفتان
۴مقاوم سازی لرزه ای سکوهای ثابت شابلونی با استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک
۵بهینه سازی سازه های خرپایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم وراثتی
۶بهینه سازی چند هدفی سازه های اسکلتی با استفاده از الگوریتم جدید NEW MOGA و شبکه های عصبی تابع بنیادی شعاعی اصلاح شده تحت بارهای استاتیکی وارتعاش آزاد با متغیرهای پیوسته و گسته
۷بررسی هیدرودینامیکی اثرات غیر خطی نوسان آزاد و گذرای یک استوانه بزرگ شناور در دریا
۸بررسی نموار تنش - کرنش بتن سبک دانه حاوی لیکا و پامیس تفتان
۹بررسی رفتار حلقه مستهلک کننده انرژی بمنظور استفاده در سازه مهاربندی
۱۰افزایش بهره وری از انرژ یهای فسیلی در صنایع پتروشیمی بکمک لوله گرمایی ها
۱۱بررسی تکنولوژی مغناطیسی در صنعت ساختمان وتاثیرات آن در بتن های ساخته شده با آب دریای عمان ،شورزاهدان وشیرین
۱۲ساخت سیمان وبتن بوسیله فناوری نانو
۱۳طراحی محدوده منحنی دانه بندی شن و ماسه زاهدان برای طرح اختلاط بتن با مقاومت مطلوب
۱۴بررسی تاثیر طوفانهای شن در منطقه سیستان و بلوچستان
۱۵Experimental Investigation on Discharge Coefficient for Flow over a Stepped Spillway
۱۶بهسازی اتصالات پایه های قابی شکل بتن آرمه پلها
۱۷بررسی ضریب رفتار چیلک های تک لایه فضاکار
۱۸مدیریت مصرف انرژی در کوره های سوخت فسیلی
۱۹تاثیر شرایط اقلیمی بر تخریب زود هنگام قطعات داغ توربین های گازی کنارک
۲۰انتگراسیون (هم‌آمیختگی) شبکه آبی یک تأسیسات شیمیایی
۲۱شبیه‌سازی سیستم تبرید و خالص‌سازی واحد آمونیاک توسط نرم‌افزار Aspen Plus
۲۲حذف آرسنیک از آب با استفاده از غشاءهای اسمز معکوس
۲۳Energy Integration and Retrofit of Distillation Unit
۲۴هدف‌گذاری برج‌های تقطیر
۲۵برآورد ترمودینامیکی برج‌های تقطیر
۲۶بررسی تأثیر ترکیب خوراک ورودی به سیستم تبرید واحد آمونیاک بر خلوص محصول نهایی
۲۷اثرات زیست محیطی نانو ذرات طبیعی و صنعتی بر سلامتی انسان و محیط زیست
۲۸شبیه‌سازی عددی اثرات حرارتی و سینماتیکی جریان سیال نانو درون لوله‌های خمیده
۲۹مطالعه انتقال حرارت ترکیبی یک جریان آرام سیال نانو (Nanofluid) درون لوله افقی تحت شار حرارتی ثابت برروی دیوارة
۳۰INVERSE GEOMETRY DESIGN OF RADIATIVE ENCLOSURES USING THE GENETIC ALGORITHM
۳۱بررسی راهبردهای مختلف جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در دشت نمونه فیروز آباد
۳۲محاسبه کرنش ناحیه ای سیستم گسل امتدادلغز زاهدان به کمک تحلیل فرکتالی (جنوب شرق ایران)
۳۳بررسی اثر مشخصات هندسی آکنه های ساختار یافته بر روی افت فشار برجهای CFD آکنده بکمک آنالیز
۳۴بررسی تجربی و تئوری افت فشار در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه‌ای جدید برای تخمین مقدار آن
۳۵سینتیک واکنش هیدروژناسیون برش C5 در فاز مایع
۳۶بررسی هیدرودینامیک بستر سیال با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی CFD
۳۷بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های تبرید با استفاده از تحلیل ترکیبی پینچ و اکسرژی
۳۸تحلیل ترمودینامیکی سیست مهای جداسازی
۳۹بررسی پخش ناگهانی گاز در محیط های مانع دار به کمک آنالیز CFD
۴۰مدل جدید جهت محاسبه افت فشار در برجهای آکنده حاوی آکن ههای ساختاری بر اساس الگوهای جریان
۴۱شبیه سازی توزیع کننده مایع شیاری درون برجهای پرشده توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی
۴۲جداسازی عناصر نادر از لیچینگ اسید سولفوریکی حاوی اورانیوم و بررسی عوامل مؤثر بر آن
۴۳تأثیر غلظت و نسبت فازها بر جداسازی عناصر نادر از لیچینگ اسید سولفوریکی حاوی اورانیوم
۴۴بررسی عوامل مؤثر بر جداسازی لانتانیم از لیچینگ اسید سولفوریکی حاوی اورانیوم
۴۵استخراج با حلال اورانیوم از محلول لیچینگ اسید سولفوریکی
۴۶ارزیابی و بهینه سازی اقتصادی فرایند تولید MTBE
۴۷مدل های خطی درکمینه سازی مصرف آب و تولید پساب در یک واحد صنعتی شیمیایی
۴۸تأثی ردهی رسوب در انتگراسیون فرآیندها
۴۹بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی شهر زاهدان به فلزات سنگین جیوه، سرب و کبالت و منشأ احتمالی آن
۵۰تعیین غلظت آرسنیک، آنتیموان و کادمیوم در آبهای زیرزمینی شهر زاهدان و تعیین کانونها و علل آلودگی
۵۱Selection of Drilling Muds Using Well Hydraulic Calculations
۵۲تهیه و مطالعه ساختار ملکولی کمپلکس m - اکسوبس اکتااتیل اکسوپورفیناتو آهن (III) هگزافلوروآرسنات
۵۳تهیه و مطالعه ساختار ملکولی کمپلکس دو هسته ای جدید آهن (III) [(OEOPFe)2O] (SbF62
۵۴سنتزو ساختار بلوری کمپلکس جدید دو هسته ای m- اکسوبیس [اکتا اتیل اکسوپورفیرین) آهن (III)] تترا فلوئوروبورات
۵۵Crystal Structure of cis,cis-p-2,3,5,6-Tetra-2-pyridylpyrazine k3, N1, N2,N6: k3 N3, N4, N5- bis [dishloro (dimethylsulfoxide-kS) ruthenium (II)] dihydrate acetone disolvate , [{Ru (DMSO) Cl2}2 (m-tppz].2Me2CO.2H2O
۵۶Synthesis, Characterizations and crystal Structure of mononuclear Zinc(I1) Complex with 2,3,5,6-tetra(2-pyridy1)Pyrazine
۵۷بازیابی پایگاه داده ویدئویی با به کارگیری ویژگی های نقطه ای قابها
۵۸شبیه سازی فرآیند نفوذ سموم شیمیایی در خاک به کمک اتوماتای یادگیر سلولی
۵۹دسته بندی بسته ها با استفاده از درختهای شش بیتی
۶۰تکنیک های کنسل سازی نویز با ANC (ACTIVE NOISE CANCELLATION )
۶۱Optimal PID Tuning for Second Order plus Dead Time Processes
۶۲بررسی و ارزیابی آسیب پذیری ذاتی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل دراستیک
۶۳بررسی چگونگی تشکیل چاله ریزشی اختیار آباد کرمان
۶۴بررسی اثر اعمال سیاستهای مختلف بهره برداری از آبخوان ابرفتی دشت سرچاهان شرقی بر دبی پایه رودخانه اعظم
۶۵شبیه سازی فرآیند انتقال حرارت در مجاری مات کوره انعکاسی مجتمع مسسرچشمه
۶۶ارزیابی عملکرد فرآیند اسمز معکوس در حذف آرسنیک از آب
۶۷دولت الکترونیک؛ الگوی انتقالی
۶۸بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی)
۶۹بررسی نقش و رنگ در قالی سیستان
۷۰برهمکنش های فوق ریز در بلور USb2

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.