لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۶ کلا ۱۴۰۵ مقاله شامل ۷۴۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۷۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴۸۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A Multitasking Electrical Impedance Tomography System Using Titanium Alloy Electrode.
۲The effect of green synthesis silver nanoparticles (AgNPs) from Pulicaria undulata on the amyloid formation in α-lactalbumin and the chaperon action of α-casein.
۳Removing 2,4-dichlorophenol from aqueous environments by heterogeneous catalytic ozonation using synthesized MgO nanoparticles.
۴Spectroscopic studies of the interaction between alprazolam and apo-human serum transferrin as a drug carrier protein.
۵Fabrication and Characterization of Electrospun Bi-Hybrid PU/PET Scaffolds for Small-Diameter Vascular Grafts Applications.
۶The hepatoprotective effects of aquatic extract of Levisticum officinale against paraquat hepatocyte toxicity.
۷Poly (dopamine quinone-chromium (III) complex) microspheres as new modifier for simultaneous determination of phenolic compounds.
۸Structural effects on kinetics and a mechanistic investigation of the reaction between DMAD and N-H heterocyclic compound in the presence of triphenylarsine: spectrophotometry approach.
۹Kinetic, isotherm and thermodynamic studies with linear and non-linear fitting for cadmium(II) removal by black carbon of pine cone.
۱۰Biophysical and computational comparison on the binding affinity of three important nutrients to β-lactoglobulin: folic acid, ascorbic acid and vitamin K3.
۱۱New zinc(II) N4 tetradentate Schiff base complex: A potential cytotoxic metallodrug and simple precursor for the preparation of ZnO nanoparticles.
۱۲The induction of salt stress tolerance by propyl gallate treatment in green microalga Dunaliella bardawil, through enhancing ascorbate pool and antioxidant enzymes activity.
۱۳On a new generalized symmetric vector equilibrium problem.
۱۴Water Quality Planning in Rivers: Assimilative Capacity and Dilution Flow.
۱۵Extensions of interpolation between the arithmetic-geometric mean inequality for matrices.
۱۶A thermostable alkaliphilic protein-disulfide isomerase from Bacillus subtilis DR8806: cloning, expression, biochemical characterization and molecular dynamics simulation.
۱۷Theoretical investigation of the π+-π+ stacking interactions in substituted pyridinium ion.
۱۸Engineered electrospun polycaprolactone (PCL)/octacalcium phosphate (OCP) scaffold for bone tissue engineering.
۱۹MiR-221/222 promote chemoresistance to cisplatin in ovarian cancer cells by targeting PTEN/PI3K/AKT signaling pathway.
۲۰Hydrogen Bond versus Halogen Bond in Cation-Cation Complexes: Effect of the Solvent.
۲۱Intermolecular hydrogen bonds between 1,4-benzoquinones and HF molecule: Synergetic effects, reduction potentials and electron affinities.
۲۲Palladium(II) complexes of biorelevant ligands. Synthesis, structures, cytotoxicity and rich DNA/HSA interaction studies.
۲۳Molecular Mechanisms and Biological Functions of siRNA.
۲۴Binding forces between a novel Schiff base palladium(II) complex and two carrier proteins: human serum albumi and β-lactoglobulin.
۲۵The enhancement of differentiating adipose derived mesenchymal stem cells toward hepatocyte like cells using gelatin cryogel scaffold.
۲۶Investigation on the interaction of newly designed potential antibacterial Zn(II) complexes with CT-DNA and HSA.
۲۷Modeling the kinetics of cobalt Fischer-Tropsch catalyst deactivation trends through an innovative modified Weibull distribution.
۲۸CO2 capture from air by Chlorella vulgaris microalgae in an airlift photobioreactor.
۲۹Therapeutic Effects of Aqueous Extracts of Cerasus Avium Stem on Ethylene Glycol- Induced Kidney Calculi in Rats.
۳۰Nanocomposites: Synthesis, characterization and its application to removal azo dyes using ultrasonic assisted method: Modeling and optimization.
۳۱The potential inhibitory effect of β-casein on the aggregation and deposition of Aβ1-42 fibrils in Alzheimer's disease: insight from in-vitro and in-silico studies.
۳۲Influences of temperature, power ultrasound and reaction time on the morphological properties of two new mercury(II) coordination supramolecular compounds.
۳۳Ultrasound irradiation effect on morphology and size of two new potassium coordination supramolecule compounds.
۳۴Survey of temperature, reaction time and ultrasound irradiation power on sonochemical synthesis of two new nanostructured lead(II) coordination supramolecule compounds.
۳۵Application of Microextraction Techniques Including SPME and MESI to the Thermal Degradation of Polymers: A Review.
۳۶Contribution of LATS1 and LATS2 promoter methylation in OSCC development.
۳۷Design and characterization of lisinopril-loaded superparamagnetic nanoparticles as a new contrast agent for in vitro, in vivo MRI imaging, diagnose the tumors and drug delivery system.
۳۸Inhibition of Phosphodiesterase 5 and Increasing the Level of Cyclic Guanosine 3',5' Monophosphate by Hydroalcoholic Achillea wilhelmsii C. Koch Extract in Human Breast Cancer Cell Lines MCF-7 and MDA-Mb-468.
۳۹Synthesis, characterization, DNA and HSA binding studies of isomeric Pd (II) antitumor complexes using spectrophotometry techniques.
۴۰An experimental-numerical investigation on the effects of macroporous scaffold geometry on cell culture parameters.
۴۱Sonochemical synthesis, characterization, and effects of temperature, power ultrasound and reaction time on the morphological properties of two new nanostructured mercury(II) coordination supramolecule compounds.
۴۲New synthesis of poly ortho-methoxyaniline nanostructures and its application to construct modified multi-wall carbon nanotube/graphite paste electrode for simultaneous determination of uric acid and folic acid.
۴۳A computer-aided diagnostic system for kidney disease.
۴۴Evaluation of DNA, BSA binding, and antimicrobial activity of new synthesized neodymium complex containing 29-dimethyl 110-phenanthroline.
۴۵Refolding and unfolding of CT-DNA by newly designed Pd(II) complexes. Their synthesis, characterization and antitumor effects.
۴۶Application of response surface methodology for air assisted-dispersive liquid- liquid microextraction of deoxynivalenol in rice samples prior to HPLC-DAD analysis and comparison with solid phase extraction cleanup.
۴۷Fractional order PID control design for semi-active control of smart base-isolated structures: A multi-objective cuckoo search approach.
۴۸Antibacterial combination therapy using Co3+, Cu2+, Zn2+ and Pd2+ complexes: Their calf thymus DNA binding studies.
۴۹Isolation, identification, and characterization of cancer stem cells: A review.
۵۰Multi-spectroscopic and electrochemical approaches of the interaction between a new binuclear agent and DNA.
۵۱Developments in Methods of Analysis for Naphthalene Sulfonates.
۵۲The roots of Salvia rhytidea: a rich source of biologically active diterpenoids.
۵۳Synthesis and biological evaluation of a new dysprosium(III) complex containing 2,9-dimethyl 1,10-phenanthroline.
۵۴Assessment of operation of health insurance organization on the basis of EFQM model on organizational productivity (case study: Sistan and Baluchestan health insurance)
۵۵Critical thinking and its relationship with social tolerance among students
۵۶The study of grounding of aspect and voice of verb in Persian-speaking children’s narrative discourse
۵۷Loan words adaptation: Perceptual-phonological approach
۵۸The development of an intelligent leadership model for state universities
۵۹A review on the causes and mechanisms of damages of elastomeric bridge bearings
۶۰Detection of Hg2+ in aqueous solution by pyrazole derivative-functionalized Fe3O4@SiO2 fluorescent probe
۶۱Experimental study of fluid flow characteristics around conical cavitators with natural and ventilated cavitations
۶۲Truss structure damage identification using residual force vector and genetic algorithm
۶۳On state equality algebras
۶۴Synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyran and 3,4-dihydropyrimidinone derivatives using glutamic acid as an efficient catalyst
۶۵The comparison of the dynamic 1H NMR measurements between two special ylides derived from triphenylphosphine and triethylphosphite: Experimental and theoretical calculations
۶۶Synthesis of europium oxide-promoted Pd catalyst by an improved impregnation method as a high performance catalyst for the ethanol oxidation reaction
۶۷Enhancement in iron removal from raffinate in Sarcheshmeh Copper Complex leaching process: A case study
۶۸Anti-oxidative effect of resveratrol on aluminum induced toxicity in rat cerebral tissue
۶۹Effectiveness of training mindfulness skills in professional stress and psychological well-being of female teachers
۷۰Palladium aerogel as a high-performance electrocatalyst for ethanol electro-oxidation in alkaline media
۷۱Fuzzy time dependent structural reliability analysis using alpha level set optimization method based on genetic algorithm
۷۲Performance analysis of a two-stage evaporative cooler
۷۳Removal of fine gangue minerals from chador-malu iron concentrate using hydroseparator
۷۴Theoretical investigation of the reaction mechanism for a type of N-heterocyclic compound involving mono-N-aryl-3-aminodihydropyrrol
۷۵CO2 capture from air by Chlorella vulgaris microalgae in an airlift photobioreactor
۷۶Fuzzy filters in pseudo hoops
۷۷Effects of blade rotation direction in the wake region of two in-line turbines using Large Eddy Simulation
۷۸Large Eddy Simulation of flow around a single and two in-line horizontal-axis wind turbines
۷۹Evaluating the effect of macroeconomic variables on the welfare changes in Iran
۸۰Rollover index for the diagnosis of tripped and untripped rollovers
۸۱The role of the management information system aspects in the organizational efficiency of the health care sector
۸۲Investigation of rotations in isomerism forms of a ylide of theophylline: Dynamic 1H NMR study
۸۳Novel electrochemical sensor based on ZrO2 nanoparticles modified glassy carbon electrode for low-trace level determination of amlodipine by differential pulse voltammetry
۸۴A quasi-uniformity On BCC-algebras
۸۵On topological semi-hoops
۸۶The relationship of academic burnout and academic stress with academic self-efficacy among graduate students
۸۷A novel heuristic search algorithm for optimization with application to structural damage identification
۸۸Examining the predictive role of emotional self-regulation in quality of life and perception of suffering among patients with breast cancer
۸۹Radial growth of zinc oxide nanowire for piezoelectric nanogenerator application
۹۰Temperature dependence of o-Ps annihilation lifetime in non-uniform cylindrical pores in comparison with ETE model
۹۱Fischer-Tropsch reaction over a Co2-Ni-Mn/SiO2 nanocatalyst prepared by thermal decomposition of a new precursor
۹۲Synthesis and investigation of antimicrobial properties of SiO2@Cu rods with core-shell structure
۹۳Proposing a method for fixed cost allocation using DEA based on the efficiency invariance and common set of weights principles
۹۴Computational fluid dynamics on the hydrodynamic characteristics of the conical cap tray
۹۵Characteristic mechanisms controlling the reaction rate for powdered and industrial scale formed Cu/Zn/Mg/Al water gas shift nanocatalysts
۹۶A methodology to determine the response modification factor for probabilistic performance-based design
۹۷Genetic screening in Iranian patients with retinoblastoma
۹۸Importance of the inter-electrode distance for the electrochemical synthesis of magnetite nanoparticles: Synthesis, characterization, computational modelling, and cytotoxicity
۹۹Thin cylindrical slot in an optical microdisk cavity for sensing biomaterials
۱۰۰The use of decision tree induction and artificial neural networks for recognizing the geochemical distribution patterns of LREE in the Choghart deposit, Central Iran

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴۰۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.