لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۵ کلا ۱۵۴۳ مقاله شامل ۱۰۱۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۴۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۷۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱The effect of a 10-week high-intensity interval training and ginger consumption on inflammatory indices contributing to atherosclerosis in overweight women.
۲Anti-proliferative and apoptosis inducing potential of hydroalcoholic Achillea wilhelmsii C. Koch extract on human breast adenocarcinoma cell lines MCF-7 and MDA-Mb-468.
۳Functional and Key Gene Expression Analyses of Chicken Monocyte-derived Dendritic Cells with Recombinant Interleukin 4.
۴Reaction of hydroxyl-quinoline with pentafluoropyridin.
۵Synthesis of 2-tetrafluoropyridyl-4,5-disubstituted 1,2,3-triazoles.
۶Kinetic Spectrophotometric Method for the 1,4-Diionic Organophosphorus Formation in the Presence of Meldrum's Acid: Stopped-Flow Approach.
۷Analysis of IL-33 gene polymorphism (rs11792633 C/T) and risk of schizophrenia.
۸An alternative allosteric pathway in thermophilic methylglyoxal synthase.
۹Caffeine Catalyzed Synthesis of Tetrahydrobenzo[b]pyran Derivatives: Synthesis and Insight into Kinetics and Mechanism.
۱۰The Impact of the Security Competency on "Self-Efficacy in Information Security" for Effective Health Information Security in Iran.
۱۱H-bond and dipole-dipole interactions between water and COO functional group in methyl benzoate derivatives: Substituent and heteroatom effects.
۱۲2,2'- bipyridine coplanar with coordination square of Pd(II) nonyldithiocarbamato antitumor complex interacting with DNA in two distinct steps.
۱۳Corrigendum to "Surface modification of electrospun PLGA scaffold with collagen for bioengineered skin substitutes" [J. Mater. Sci. Eng. C 66 (2016) 130-137].
۱۴Haplotype Analysis of BRCA1 Gene D17S855 and D17S1322 Markers in Iranian Familial Breast Cancer Patients.
۱۵Abietane and nor-abitane diterpenoids from the roots of Salvia rhytidea.
۱۶Haplotype analysis of BRCA1 intragenic markers in Iranian patients with familial breast and ovarian cancer.
۱۷A theoretical study of π-stacking interactions in C-substituted tetrazoles.
۱۸Analysis of the IL-10, IL-12, and TNF-α Gene Polymorphisms in Patients With Vesicoureteral Reflux Among the Southeast Iranian Population.
۱۹Surface modification of electrospun PLGA scaffold with collagen for bioengineered skin substitutes.
۲۰Design of a fractional order PID controller using GBMO algorithm for load-frequency control with governor saturation consideration.
۲۱A novel green one-step synthesis of gold nanoparticles using crocin and their anti-cancer activities.
۲۲Application of Micro-cloud point extraction for spectrophotometric determination of Malachite green, Crystal violet and Rhodamine B in aqueous samples.
۲۳On dealing with the pollution costs in agriculture: A case study of paddy fields.
۲۴Evaluation of LATS1 and LATS2 Promoter Methylation with the Risk of Pterygium Formation.
۲۵Hollow fiber bioreactor technology for tissue engineering applications.
۲۶A novel approach to investigation of the pathogenesis of pterygium based on assessment of promoter hyper-methylation and expression profile of CTLA4 gene: A credible report of CTLA4 gene expression in human eye tissue.
۲۷Reaction of hydroxylated naphtoquinones/antraquinones with pentafluoropyridine.
۲۸Inhibitory Effect of Crocin(s) on Lens α-Crystallin Glycation and Aggregation, Results in the Decrease of the Risk of Diabetic Cataract.
۲۹Porous, High Capacity Coatings for Solid Phase Microextraction by Sputtering.
۳۰Relationship between phosphoinositide-3-kinase genetic polymorphism and schizophrenia.
۳۱Recent Developments in Methods of Analysis for Fluoride Determination.
۳۲Theoretical study of inhibition efficiencies of some amino acids on corrosion of carbon steel in acidic media: green corrosion inhibitors.
۳۳DNA interaction of europium(III) complex containing 2,2'-bipyridine and its antimicrobial activity.
۳۴Analytical investigation of bilayer lipid biosensor based on graphene.
۳۵Assessment of Promoter Hypermethylation and Expression Profile of P14ARF and MDM2 Genes in Patients With Pterygium.
۳۶Multispectroscopic DNA-binding studies of a terbium(III) complex containing 2,2'-bipyridine ligand.
۳۷Theoretical study of inhibition efficiencies of some amino acids on corrosion of carbon steel in acidic media: Green corrosion inhibitors
۳۸Exergy loss-based efficiency optimization of a double-pass/glazed v-corrugated plate solar air heater
۳۹Photocurrent nonlinearity in GaAs/AlGaAs quantum cascade photodetectors
۴۰Analytical investigation of bilayer lipid biosensor based on graphene
۴۱Impact of Na Promoter on Structural Properties and Catalytic Performance of CoNi/Al2O3 Nanocatalysts for the CO Hydrogenation Process: Fischer-Tropsch Technology
۴۲Graphite paste electrode modified with Lewatit® FO36 nano-resin for simultaneous determination of ascorbic acid, acetaminophen and tryptophan
۴۳A numerical investigation of serpentine flow channel with different bend sizes in polymer electrolyte membrane fuel cells
۴۴Hydro-geochemical characteristics and groundwater quality assessment in Iranshahr plain aquifer, Iran
۴۵F-morphism on bipolar fuzzy graphs
۴۶Porous, High Capacity Coatings for Solid Phase Microextraction by Sputtering
۴۷Inhibitory effect of crocin(s) on lens α-crystallin glycation and aggregation, results in the decrease of the risk of diabetic cataract
۴۸The effect of the managers' good manners on enhancing the social responsibility of the staff from agriculture banks in sistan and baluchistan
۴۹Investigation of Family Functioning and Parental Tensioning in Addicts
۵۰Effective Potential in Noncommutative BTZ Black Hole
۵۱Preparation and characterization of a new cobalt hydrazone complex and its catalytic activity in the hydrogenation of carbon monoxide (Fischer–Tropsch synthesis)
۵۲An efficient four-component domino protocol for the rapid and green synthesis of functionalized benzo[a]pyrano[2,3-c]phenazine derivatives using caffeine as a homogeneous catalyst
۵۳The influence of the polar front jet stream on the formation of dust events in the southwest of Iran
۵۴Fabrication of Fe–TiC–Al2O3 composites on the surface of steel using a TiO2–Al–C–Fe combustion reaction induced by gas tungsten arc cladding
۵۵Co-transplantation of autologous bone marrow mesenchymal stem cells and Schwann cells through cerebral spinal fluid for the treatment of patients with chronic spinal cord injury: Safety and possible outcome
۵۶On power tracking and alleviation by a new controller for fulfilment of the damping and performance requisites for a variable speed wind system: An optimal approach
۵۷Distributional planning of educational places in developing cities with case studies
۵۸Salt saturated single-drop microextraction of malondialdehyde from human plasma before its determination by gas chromatography
۵۹Surface plasmon polariton scattering by subwavelength silicon wires
۶۰Theoretical investigation of the backbone⋯π and π⋯π stacking interactions in substituted-benzene||3-methyl-2′-deoxyadenosine: A perspective to the DNA repair
۶۱Energy-aware method in connected asymmetrical point coverage wireless sensor network using ant colony algorithm
۶۲Optimal the added relay node placement using GELS to increase the lifetime of wireless sensor network
۶۳A novel dynamic multi-hop clustering protocol based on renewable energy for energy harvesting wireless sensor networks
۶۴Cuckoo search algorithm and its application for secondary protein structure prediction
۶۵A query ontology to facilitate web service discovery
۶۶Type (I, II) errors variable selection in quantitative structure activity relationships
۶۷New concepts of interval-valued intuitionistic (S, T)-fuzzy graphs
۶۸DNA interaction of europium(III) complex containing 2,2′-bipyridine and its antimicrobial activity
۶۹A comprehensive QSPR model for dielectric constants of binary solvent mixtures
۷۰Recent Developments in Methods of Analysis for Fluoride Determination
۷۱Efficient One-Pot Three-Component Synthesis of 3,4,5-Substituted Furan-2(5 H)-ones Catalyzed Watermelon Juice
۷۲The effects of copper oxide nanoparticles and hydroalcoholic extracts of berberis vulgaris, descurainia sophia and silybum marianum on catalase, glutathione peroxidase, and malondialdehyde concentration in male diabetic rats
۷۳Analysis of the IL-10, IL-12, and TNF-α gene polymorphisms in patients with vesicoureteral reflux among the southeast Iranian population
۷۴(Totally) L -ordered Groups
۷۵Fuzzy regular relation on hyper hoop-algebras
۷۶An efficient infrastructure based service discovery in vehicular networks using P2P structures
۷۷A novel method for the design of regenerative brake system in an urban automotive
۷۸Adaptive intelligent inverse control of nonlinear systems with regard to sensor noise and parameter uncertainty (magnetic ball levitation system case study)
۷۹TOPSIS and Choquet integral hybrid technique for solving MAGDM problems with interval type-2 fuzzy numbers
۸۰Stability of nanofluids: Molecular dynamic approach and experimental study
۸۱A study on fatigue modeling of hot mix asphalt mixtures based on the viscoelastic continuum damage properties of asphalt binder
۸۲Sodium carbonate-catalyzed Claisen-Schmidt condensation: One-pot synthesis of highly functionalized cyclohexenones under environmental conditions
۸۳Energy manegement using fuzzy controller for hybrid electrical vehicles
۸۴On the mechanical characterizations of unidirectional basalt fiber/epoxy laminated composites with 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane functionalized multi-walled carbon nanotubes-enhanced matrix
۸۵An intelligent method to reduce losses in distribution networks using self-adaptive harmony search algorithm
۸۶A frame level fuzzy video rate controller for variable bit rate applications of HEVC
۸۷Synthesis and Characterization of Ferromagnetic BaFe2O4 Nanocrystals Using Novel Ionic Precursor Complex [Fe(opd)3]2[Ba(CN)8]
۸۸Inhibitory Effect of β-Casein on the Amyloid Fibril Formation of Aβ1-40 Associated with Alzheimer's Disease
۸۹Desertification Assessment Using The Analytic Hierarchy Process And Gis In Southeast Iran
۹۰Considering the effect of a ligand as new complexing agent in the characteristics of TiO2 nanoparticles
۹۱Modification of Co/Al2O3 Fischer-Tropsch Nanocatalysts by Adding Ni: A Kinetic Approach
۹۲Diastereoselective Synthesis of Novel Benzofuran Derivatives by Euparin as a Natural Compound with DMAD in the Presence of Trialkyl Phosphite
۹۳Analysis of the impacts of foreign investing on economic development and it's absorption strategies
۹۴Cross-cultural adaptation of executive function tests for assessments of traumatic brain injury patients in southeast Iran
۹۵Investigating and comparing some consumption-based asset pricing models: The case of Iran
۹۶The study of sunbeam composition method in guidance schools of Iran, Hormozgan
۹۷Semantic study and classification of Persian prepositions based on Lieber
۹۸ABC_M: A hybrid algorithm ABC and BA
۹۹The impact of the Security Competency on “self-efficacy in information security” for effective health information security in Iran
۱۰۰Business activity and environmental quality in Iran

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵۴۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.