لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۴۶۹ مقاله شامل ۱۰۱۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۲۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۲۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Biomarkers identified from serum proteomic analysis for the differential diagnosis of systemic lupus erythematosus.
۲Association between promoter methylation and expression of thyroid hormone receptor beta (THRβ) gene in patients with gastric cancer in an Iranian population.
۳π-Stacking effects on the hydrogen bonding capacity of methyl 2-naphthoate.
۴Synthesis of 2,3,5,6-tetrafluoro-pyridine derivatives from reaction of pentafluoropyridine with malononitrile, piperazine and tetrazole-5-thiol.
۵Promoter Methylation and BDNF and DAT1 Gene Expression Profiles in Patients with Drug Addiction.
۶Prevalence of the CYP2D6*10 (C100T), *4 (G1846A), and *14 (G1758A) alleles among Iranians of different ethnicities.
۷Phytochemical compositions and biological activities of essential oil from Xanthium strumarium L.
۸Vitamin D Receptor Gene Polymorphism and the Risk of Multiple Sclerosis in South Eastern of Iran.
۹Dynamic ¹H NMR studies of hindered internal rotations in the synthesized particular phosphorus ylide: experimental and theoretical approaches.
۱۰Synthesis, characterization, X-ray crystal structure, DFT calculation and antibacterial activities of new vanadium(IV, V) complexes containing chelidamic acid and novel thiourea derivatives.
۱۱Application of In-Syringe Dispersive Liquid-Liquid Microextraction and Narrow-Bore Tube Dispersive Liquid-Liquid Microextraction for the Determination of Trace Amounts of BTEX in Water Samples.
۱۲Prediction of road traffic death rate using neural networks optimised by genetic algorithm.
۱۳Aggregation of underwriting risks in insurance industry of iran using vine copula
۱۴Effect of psychoeducational forgiveness program on symptoms of depression, anxiety, and stress in adolescents
۱۵The reviews of employee's empowerment and role of components of knowledge management in the to predict of it
۱۶Analysis and rating of dimensions and techniques of financing in developing business and entrepreneurial businessesby using analytic Hierarchy Process Technique (AHP)
۱۷Effect of different parameters on steady state and monotonic liquefaction of gravelly soils
۱۸A highly efficient synthesis of biologically active spiro[4H-pyran] derivatives with nano SiO2 as a mild catalyst under solvent-free conditions
۱۹Presentation of a model forinterpretation of knowledge management in organizational trust and organizational learning
۲۰Nano Zno: As an efficient and environmentally benign nature catalyst assisted one- pot four-component synthesis of polysubstituted dihydro-2-oxypyrroles
۲۱Stability of a positron lifetime measurement system, and investigation the types and concentrations of defects induced by10 MeV electron irradiation on n- and p-types Si
۲۲Fabrication method and microstructural characteristics of coal-tar-pitch-based 2D carbon/carbon composites
۲۳The investigate the role of knowledge management in organizational trust through mediating role of organizational learning
۲۴Cadmium uptake by plant and transport in soil column under industrial wastewater Irrigation: A case study
۲۵Geometry of Boiti-Leon-Manna-Pempinelli equation
۲۶Electromembrane extraction of organic acid compounds in biological samples followed by high-performance liquid chromatography
۲۷The effect of mimicking the niche of placenta with PLLA scaffold on expansion of hematopoietic stem cells derived from human placenta
۲۸Synthesis and characterization of lanthanum oxide and lanthanum oxid carbonate nanoparticles from thermalizes of [La(acacen)(NO3) (H2O) complex
۲۹Synthesis and characterization of barium-vanadium oxide nanocomposite using a facile thermolysis approach
۳۰Exponential limit shadowing property in linear hyperbolic homeomorphisms
۳۱Effects of isoproterenol (Beta-adrenergic agonist) on in vitro differentiation of human mesenchymal stem cells into osteoblasts
۳۲Pathology of organizational culture in Zabol University of Medical Sciences
۳۳Neuroprotective effect of aqueous extract of Achillea millifolium against retrograde destruction of neurons of ventral horn of the spinal cord after sciatic nerve compression in rats
۳۴Influence of monovalent alkaline metal cations on binder-free nano-zeolite X in para-xylene separation
۳۵Application of in-syringe dispersive liquid-liquid microextraction coupled to GC/FID for determination of trace contamination of phthalate esters in water samples
۳۶The effect of β-adrenergic agonist isoproterenol on miR-886-3p and miR-23a expression in human Bone Marrow mesenchymal stem cells
۳۷On inclusion between ΛBV(p), Chanturyia and Hw p classes: Dedicated to the memory of professor Parviz Azimi
۳۸Computational study for the ylide isomers from the reaction between triphenylphosphine and dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of 6-chloro-2-benzoxazolethiol
۳۹Assessing and prioritizing the factors which affect life insurance sales using multi-criteria decision-making (Case study: All insurance branches in the City of Zahedan)
۴۰Evaluating the effect of drawing sand and grain from river bed on scouring at bridge piers in SEFIDROUD river
۴۱Solving multiple traveling salesman problem using the gravitational emulation local search algorithm
۴۲Effect of thymol and carvacrol on nutrient digestibility in rams fed high or low concentrate diets
۴۳Identification of crucial success factors of new product development in small and medium businesses located in Southern Khorasan technology and science park
۴۴Free extended BCK-module
۴۵Detection of Mycoplasma capricolum capricolum from goats of Qom province, Iran
۴۶Human Toll like receptor 4 gene expression of PBMCs in diabetes mellitus type 2 patients
۴۷Lattice Boltzmann method with heat flux boundary condition applied to mixed convection in inclined lid driven cavity
۴۸LSMR iterative method for general coupled matrix equations
۴۹Engel fuzzy subgroups
۵۰Studying the effect of service outsourcing on efficiency
۵۱The relationship between growth hormone polymorphism and growth hormone receptor genes with milk yield and reproductive performance in Holstein dairy cows
۵۲Petrogenic significance of the Plio-Quaternary Nehbandan mafic lavas, Eastern Iran
۵۳The influence of the polar front jet stream on the formation of dust events in the southwest of Iran
۵۴Dynamic 1H NMR study of the hindered internal rotation in a particular biological phosphorus ylide involving 6-Azauracil
۵۵Kinetics modeling of Fischer-Tropsch synthesis on the unsupported Fe-Co-Ni (ternary) catalyst prepared using co-precipitation procedure
۵۶Investigation of the Interaction between Human Serum Albumin and Antitumor Palladium(II) Complex Containing 1,10-Phenanthroline and Dithiocarbamate Ligands
۵۷The effect of greenspaces on temperature adjustments in the city of Zahedan: A case study of the University of Sistan and Baluchestan
۵۸Study of several approaches for predicting electrical conductivity of sodium-dodecyl-sulfate solution in the presence of Na2CO3 and KPS
۵۹Green procedure for the synthesis of 1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazoles using saccharose
۶۰Resolution of Enantiomers of Novel C2-Symmetric Aminobisphosphinic Acids via Diastereomeric Salt Formation With Quinine
۶۱Effects of inclination angle on mixed convection heat transfer of a nanofluid in a square cavity
۶۲Synthesis and characterization of ZnO nanohemispheres via solution-phase thermal decomposition and its comparison with the solid-phase approach
۶۳Short-term load forecasting using mixed lazy learning method
۶۴Neuroprotective effects of aqueous extract of achillea wilhelmsii on motor neuron destruction of spinal cord ventral horn after sciatic nerve compression in male adult rats
۶۵Constituents of the essential oil and antioxidant activity of extracts of Achillea eriophora from Iran
۶۶Electrospray preparation of propranolol-loaded alginate beads: Effect of matrix reinforcement on loading and release profile
۶۷Modeling minimum temperature using adaptive neuro-fuzzy inference system based on spectral analysis of climate indices: A case study in Iran
۶۸A study of a polymeric membrane performance in an ultrafiltration system to use in industrial application
۶۹Simulation of copper-water nanofluid in a microchannel in slip flow regime using the lattice Boltzmann method
۷۰Optimization of a supersonic wind tunnel diffuser using genetic algorithm
۷۱A fuzzy expert system for facial expression recognition
۷۲Definition and detection of data-based uniqueness in evaluating bilinear (two-way) chemical measurements
۷۳Multi-objective optimization of natural convection in a cylindrical annulus mold under magnetic field using particle swarm algorithm
۷۴Optimization of a PV/T (photovoltaic/thermal) active solar still
۷۵Performance evaluation of photonic crystal ring resonators based optical channel add-drop filters with the aid of whispering gallery modes and their Q-factor
۷۶One-pot synthesis of 12-aryl-8,9,10,12-tetrahydrobenzo[a]xanthen-11-ones by using of neutral and efficient organocatalysts under solvent-free conditions
۷۷Distributed beamforming design for SINR balancing approach in cooperative two-way networks based on second-order statistics
۷۸Fuzzy logic based mobile data offloading
۷۹Ecofriendly and efficient multicomponent method for preparation of 1-amidoalkyl-2-naphthols using maltose under solvent-free conditions
۸۰Influence of Tacrolimus (FK506) on Nerve Regeneration Using Allografts: A Rat Sciatic Nerve Model
۸۱Correlation of cultural intelligence of managers and their effectiveness in a copper complex in South of Iran
۸۲Competition between E. coli and Shewanella sp. for electricity generation in air cathode MFC in presence of methylene blue as artificial mediator
۸۳Carbon nanotube receiver antennas in mhz band
۸۴Influence of Tacrolimus (FK506) on Nerve Regeneration Using Allografts: A Rat Sciatic Nerve Model
۸۵Influence of nandrolone decanoate administration on serum lipids and liver enzymes in rats
۸۶Directionally sensitive weight functions
۸۷The influence of cations and anions on some structural and electronic properties of single-walled zigzag boron nitride and aluminum nitride nanotubes: a computational study
۸۸Tectonic geomorphology of High Zagros Ranges, SW Iran: an initiative towards seismic hazard assessment
۸۹Erratum to: Silver tungstate nanostructures: electrochemical synthesis and its statistical optimization
۹۰Comparison of single best artificial neural network and neural network ensemble in modeling of palladium microextraction
۹۱A comparative study between simple kriging and ordinary kriging for estimating and modeling the Cu concentration in Chehlkureh deposit, SE Iran
۹۲A simple, economical, and environmentally benign protocol for the synthesis of [1,2,4]triazolo[5,1-b]quinazolin-8(4H)-one and hexahydro[4,5]benzimidazolo[2,1-b]quinazolinone derivatives
۹۳Electro-catalyzed multicomponent transformation of 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one to 1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole derivatives in green medium
۹۴Higher-order asymptotic result for the wrinkling of an everted Varga spherical shell
۹۵Validation of a simplified method in viscoelastic continuum damage (VECD) model developed for flexural mode of loading
۹۶Biophysical study on the interaction between two palladium(II) complexes and human serum albumin by Multispectroscopic methods
۹۷Further Results for a General Family of Bivariate Copulas
۹۸Full kinetics and a mechanistic investigation of three-component reaction catalyzed by sodium acetate leading to 3,4-dihydropyrano[c]chromene
۹۹A facile and efficient synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyrans using lactose as a green catalyst
۱۰۰Reliability analysis of H-infinity control for a container ship in way-point tracking

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴۶۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.