لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه در سال ۱۳۹۷ کلا ۹ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مقایسه موانع فردی، سازمانی و اجتماعی پژوهش های معلمان مقطع متوسطه و ابتدایی شهرستان بندرخمیر
۲بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی اظهارنظر حسابرسان
۳بررسی رابطه تاب آوری و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان جاسک
۴تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پنجم و ششم دوره ابتدایی براساس مولفه های پرورش اخلاق شهروندی
۵رابطه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری پایدار با روشهای تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶رابطه اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت با فرصتهای سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۷بررسی نقش تعدیل گر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت بر رابطه بین مدیریت ریسک و سیاست جسورانه مالیات در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
۸مطالعه ارتباط بین سود عملیاتی، جریان نقد براساس سودآوری عملیاتی و اقلام تعهدی با اقلام تعهدی بر مبنای صورت جریان وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
۹مطالعه تاثیرگذاری بازده سهام بر ارتباط بین سود عملیاتی، جریان نقد براساس سودآوری عملیاتی و اقلام تعهدی با اقلام تعهدی بر مبنای صورت جریان وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.