لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۰ مقاله شامل ۲۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بزرسی سبک زندگی اسلامی و تأثیر آن بر سلامت روان انسانی
۲بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی مادران با مشکلات رفتاری دختران دبیرستانی آن ها در شهر بندر عباس
۳بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به نقش پرورشی مشاور در مدارس متوسطه (موردی: دبیرستان دخترانه هرنگ و پسرانه کوخرد)
۴فناوری اطلاعات ورویکرد آموزشی آن
۵بررسی تاثیرات اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه بر عوامل کالبدی معماری شهر لنگه
۶بررسی راهبردهای شناختی وفراشناختی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهراوز
۷تاثیر ناهماهنگی شناختی بر تغییر نگرش در پاردایم های مختلف دردانشجویان پیام نور اوز: با نقش تعدیل کنندگی حرمت خود
۸رابطه رضایت از زندگی بر اساس درماندگی آموخته شده و تفکر ارجاعی
۹ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی تحصیلی: نقش واسطه ای کمال گرایی مثبت و منفی
۱۰مقایسه تاثیر اندازه (تعدد) خدمات غیر حسابرسی (غیر حسابداری) ، میزان (مبلغ) حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی و ارایه خدمات از نوع حسابداری بر کیفیت عملکرد حسابرسی از دیدگاهحسابرسان و حسابداران
۱۱بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی کودکان قطع پنجم ابتدایی شهراوز
۱۲رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم
۱۳تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۱۴رابطه بین یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی رشته ریاضی شهرستان بندرلنگه
۱۵تعیین تأثیر هیپنوتراپی بر هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فارس
۱۶بررسی کاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیرهای شهروند
۱۷تدوین راهکارهایی جهت توسعه آموزش اخلاق کسب و کار در دانشکدههای مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای با درجه بسیار بزرگ استان فارس
۱۸تدریس بازی محور، شیوه ای نوین در نظام آموزشی
۱۹بررسی رابطه ابعاد عدالت سازمانی و حفظ نیروی انسانی متخصص (مطالعه موردی درصنایع نفت ،گاز و پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس)
۲۰ارزیابی و تحلیل ارتباط حفظ نیروی انسانی متخصص با ابعاد عدالت سازمانی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.