لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه در سال ۱۳۹۱ کلا ۴ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱جایابی بهینه کلیدهای اتوماسیون در شبکه های فشار متوسط توزیع برق
۲نقش بیمه الکترونیکی درمدیریت بحران حوادث غیرمترقبه درایران
۳برآورد پارامترهای لرزهای و خطر زمینلرزه در گستره شهر لامرد
۴TTGELS: یک روش جدید برای حل مساله جدول زمانی امتحانات دانشگاه با استفاده از الگوریتم نیروی گرانشی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.