لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۶ مقاله شامل ۲۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی روشی در جهت یک موقعیت مکان یابی برای ایستگاه مرکزی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده الگوریت مهای فرا اکتشافی
۲بررسی رابطه ی بین شکل هندسی مقطع پایه ی پل و میزان پاسخ پل های رودخانه ای به نیروی امواج آب
۳بررسی ضوابط آیین نامه ای در مورد نسبت عمق به دهانه پلها و ارزیابی تاثیر طول و تعداد دهانه های پلهای فولادی بر وزن روسازه ی آنها
۴تعیین مقادیر نامی توربین های بادی، آرایه های خورشیدی، سلول سوختی باذخیره سازهیدروژنی ودیزل ژنراتور در یک میکروگرید
۵بررسی تاثیر بارگذاری باد در پاسخ پل های بتنی و فولادی رودخانه ای
۶بررسی اثر جایگزینی سرباره کوره کانورتور ذوب آهن اصفهان با سیمان بر مقاومت فشاری گروت پایه سیمانی
۷زمان بندی نگهداری و تعمیرات ماشینهای موازی و نامرتبط با احتساب زمان پردازش مبتنی بر یادگیری و اثر زوال وابسته به جایگاه
۸مدل سازی سینماتیکی، دینامیکی و کنترل پنل خورشیدی ماهواره بدون در نظر گرفتن زاویه قوس عمود
۹تحلیل پایداری یک ربات دو پای ایستاده دارای مفصل پنجه فعال
۱۰محاسبه محدوده مجاز گشتاورهای مفاصل یک ربات دو پا جهت حفظ پایداری ایستادن و مقایسه با یک کار آزمایشگاهی
۱۱آشکارسازی گذر از کاهش ولتاژ شبکه در توربین های بادی به کمک تبدیل ویولت
۱۲بهینه سازی ضرایب کنترل کننده PID یک شبکه کمک الکتریکی به کنترل کننده فازی و مقایسه آن با روش زیگلر- نیکلز
۱۳مطالعه عددی رفتار ستون های سنگی ملات آهکی و مقایسه آن با ستون های سنگی معمولی
۱۴بررسی رفتار غیرخطی اندرکنش سد بتنی وزنی پی تحت اثر زمین لرزه
۱۵طراحی پرسشنامه ای جهت ارزیابی ترجمه دانش در سازمان های مردم نهاد
۱۶ارایه روشی برای ارزیابی ترجمه دانش در سازمان ها
۱۷توسعه یکمدل مسیریابی ناهمگن با در نظر گرفتن فاکتورهای زیست محیطی با استفاده از روش های بهینه سازی ابتکاری
۱۸بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری کششی بتن حاوی سرباره سیمان نسوز در دمای بالا
۱۹ارزیابی آسیب پذیری زرین شهر در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(Gis)
۲۰نمک زدایی با استفاده از سیستم های آب شیرین کن خورشیدی
۲۱بهبود زمان فرآیند نگهداری و تعمیرات مبدل های حرارتی در پالایشگاه نفت اصفهان با در نظر گرفتن اجزا زمان رکود و با استفاده از نقشه برداری جریان ارزش و تکنیک شبیه سازی
۲۲بررسی ضوابط آییننامهای در مورد نسبت عمق به دهانه و تاثیر طول و تعداد دهانه های پل های فولادی بر وزن روسازه
۲۳کاهش مصرف انرژی در تولید گروت پایه سیمانی از طریق جایگزینی سرباره با سیمان
۲۴مدیریت مصرف و ممیزی انرژی در مراکز آموزشی
۲۵توسعه رویکرد ترکیبی مبتنی بر کارت امتیاز متوازن و سیستم استنتاج فازی به منظور انتخاب تامین کننده
۲۶سنجش اثربخشی سازمان حمل و نقل شهرکرد بر اساس شاخص های EFQM

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.