لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۱ مقاله شامل ۱۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱فرآیند انتخاب پیمانکاران با تداخل زنجیره تأمین در شاخص ها ، به روشAHP (مطالعه موردی: شرکت گاز استان اصفهان و شهرداری ماهشهر)
۲ارائه روشی جهت به دست آوردن ترکیب بهینه شاخص های تحلیل تکنیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران
۳بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش مدیریت پردازش کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه اولویت بندی شاخص های رضایت شغلی با تکنیک هایSAW و TOPSISتحلیل عاملی شاخص ها
۴بررسی تطبیقی قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
۵ارزیابی پیشبینی قیمت با نشانگرهای تکنیکی در بازارهای سهام، ارز و کالا با استفاه از شبکههای عصبی مصنوعی
۶بکارگیری الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی پارامترهای شاخصهای تحلیل تکنیکی،مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران
۷تاثیر متغیرهای ساختاری ،ویژگی های فناوری اطلاعات و و یژگی های فردی برچابکی سازمانی
۸کنترل تطبیقی غیرمتمرکز سیستم ابعاد وسیع دارای تداخلات بدون تاخیر غیرخطی نامعلوم و دارای تداخلات تاخیر زمانی غیرافاین غیرخطی با استفاده از شبکه عصبی موجک
۹محاسبه دمای سطح قطعه در فرآیند سنگزنی خزشی به روش معادلات باقیمانده
۱۰ارزیابی شایستگی های مدیران به روش بازخور 360 درجه به همراه مطالعه موردی شرکت گاز منطقه ای
۱۱بهینه سازی چندهدفه قابلیت اطمینان سیستم با استفاده از رویکرد تخصیص اجزای مازاد در شرایط عدم قطعیت از قابلیت اطمینان اجزا

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.