لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در سال ۱۳۹۳ کلا ۲۸ مقاله شامل ۲۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی رابطه هزینه سهاهم عادی و ریسک اجزای سوددرشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
۲بررسی اثر سرعت پیشروی و سرعت برشی بر صافی سطح فولاد PH 5-15
۳ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب چشم انداز مطلوب سازمانهای انتفاعی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعت خودروسازی
۴بهینه سازی زمانبندی تولید یک ماشین با در نظر گرفتن هزینههای راهاندازی وابستهبه توالی عملیات و زمانهای بیکاری ماشین
۵تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان با رویکرد پایداری
۶عملیاتی ساختن سیستم تولیدی ساخت طبق سفارش در محیطهای تولیدی با ظرفیت محدود
۷مدل سازی مسأله مکانیابی مسیریابی انبارهای متقاطع در شبکه جمع آوری پسماند -شهری
۸توسعه روشهای بهینه سازی برای هماهنگ سازی تصمیمات قیمت گذاری وزمانبندی در یک جریان کارگاهی
۹دانش ضمنی و دانش آشکار: بررسی فرایند تبدیل دانش در سازمانها
۱۰امتیازدهی روشهای تسهیم دانش در سازمانهای دولتی براساسابزار تصمی مگیری تاپسیس (مطالعه موردی: شرکت ناژوان خودرو)
۱۱بام سبز و راهکارهای طراحی آن
۱۲طراحی و بهسازی محور تجاری خاقانی اصفهان از منظر معماری و طراحی شهری
۱۳نور در معماری نکات طراحی نورپردازی در داخل و خارج ساختمان
۱۴تحلیل قابلیت اطمینان مجموعه یکسوکننده درسیستم تولید برق زیردریایی بااستفاده ازروش درخت خطا
۱۵بررسی اجمالی بیع سلف و احکام مربوط به آن از منظر فقه
۱۶وکالت بلاعزل از منظر قانون
۱۷بررسی تروریسم از نگاه فقه
۱۸حقوق متهم از منظر قانون
۱۹نگاهی به حقوق حیوانات در اخلاق محیط زیست از منظر نهج البلاغه
۲۰بررسی تطبیقی قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
۲۱حکم فقهی عملیات استشهادی
۲۲سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و ایران
۲۳عصر مجازی و جرائم فضای سایبر
۲۴معاونت در جرم از منظر فقه
۲۵تغییر و تحول در سازمان نگاهی به چگونگی و چرایی تغییر
۲۶اصلاح ساختار سازمانی بمنظور بروز خلاقیت و نوآوری با رویکرد سازمانهای دانش محوری
۲۷بررسی دلالت های نظریه ها و سبک های مدیریت در بروز نوآوری
۲۸نقش ارزش ها و فرهنگ اسلامی در ترویج کارآفرینی و ایجاد توسعه

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.