لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در سال ۱۳۹۲ کلا ۱۵ مقاله شامل ۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱کاربرد سرباره شرکت فولاد مبارکه در بتن آسفالتی و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی آن
۲مقایسه وبررسی معیارهای آسیب نرم، FLD و MSFLD برای پیش بینی رشد ترک در فرآیندهای شکل دهی
۳شبیه سازی المان محدود فرآیند فورج چرخشی برای تولید چرخدنده ساده و بررسی آن جهت پیش بینی نیروهای وارد بر قالب
۴بررسی سیستمهای گرمایشی نوین در ساختمان های مسکونی و شبیه سازی المان محدود فرآیند انتقال حرارت در سیستم گرمایش از کف
۵اولویت بندی سازمانها براساس عوامل اصلی موفقیت دراجرای مدیریت دانش با استفاده ازروش تاپسیس؛موردمطالعه: شرکت های منتخب صنعت خودرواستان اصفهان
۶انتخاب استراتژی نگهداری وتعمیرات مناسب مبتنی برریسک با استفاده ازفرایند سلسله مراتبی فازی
۷ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش مبتنی برآن با استفاده ازتحلیل پوششی داده یک مطالعه موردی
۸استفاده ازفرآیندهای مدیریت دانش جهت اولویت بندی سازمانها بااستفاده ازروش تاپسیس؛موردمطالعه: شرکت های منتخب صنعت خودرواستان اصفهان
۹بررسی افزودن سنگدانه های سرباره کوره قوس الکتریک دربتن آسفالتی وکم شدن اثرات زیست محیطی آن
۱۰ارائه یک مدل ریاضی جهت زمانبندی و تعدیل هزینه های سبد پروژه با منابع محدود
۱۱شبیه سازی آزمایش اریکسن و پیش بینی مناطق شکست توسطم عیار حد شکل دهی
۱۲ضبیه سازی المان محدود فرآیند فورج چرخطی برای تولید چرخدنده ساده و بررسی آن جهت پیشبینی نیروهای وارد بر قالب
۱۳تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی توسعه انسانی وآزادی سیاسی درکشورهای منتخب اسلامی 2001-2010
۱۴بررسی اثر جایگزینی عنصر تیتانیوم به جای کروم بر ریز ساختار و مقاومت به سایش لایه روکش سخت پایه Fe - Cr - C بر روی فولاد ساده کربنیCr+2.5Ti
۱۵بررسی اثر جایگزینی عنصر تیتانیوم به جای کروم بر ریز ساختار و مقاومت به سایش لایه روکش سخت پایه Fe- Cr - C بر روی فولاد ساده کربنیCr+2.5Ti

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.