لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان در سال ۱۳۸۹ کلا ۱۳ مقاله شامل ۱۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱استفاده از متدولوژی شش سیگما در بهبود زنجیره تامین در شرکت پلی اکریل ایران
۲بررسی اثر آب بر روی رفتار دینامیکی سازه برج آبگیر
۳میزان نرخ انتقال رسوب در جریانهای واریزه ای و مکانیزم تخریبی آنها
۴مقایسه تاثیر عملیات نیتراسیون پلاسمایی بر رفتار تریبولوژیکی فولاد های ابزار سردکارAISI O1 و D2
۵تاثیر عملیات نیتراسیون پلاسمایی روی خواص تریبولوژیکی فولاد ابزاری سردکارAISID3
۶بررسی اثرات فشار و سرعت پیشروی بر صافی سطح لبه برش در فرآیند برش با آب
۷شبیه سازی فرآیند ماشینکاری متعامد آلومینیوم 6063 به روش المان محدود
۸بهینه سازی صافی سطح در فرایند تراشکاری فولاد ضد زنگAISI304 بهکمک مدل سطح پاسخ
۹بررسی دقت مدل در مدلسازی پارامترهای ماشینکاری در فرایند سوراخکاری به روش سطح پاسخ
۱۰شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ لوله برای لوله جدارنازک الومنیوم با درنظر گرفتن پارامتر اصطکاک
۱۱بررسی ازمایشگاهی خواص حرارتی و صوتی بتن حاوی ذرات لاستیک
۱۲مقایسه رفتار دراز مدت پل های بتنی جعبه ای بر اساس مطالعات زمانی پارامتری و آزمایشگاهی
۱۳بررسی آزمایشگاهی برخی از خصوصیات مکانیکی بتن حاوی خرده شیشه های ضایعاتی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.