لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵ کلا ۱۰۴۴۵ مقاله شامل ۴۳۳۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۳۴۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴۷۶۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Imperfection Sensitivity of Nonlinear Vibration of Curved Single-Walled Carbon Nanotubes Based on Nonlocal Timoshenko Beam Theory.
۲Properties of reformulated hot dog sausage without added nitrites during chilled storage.
۳Knowledge, Attitude, and Practice of Clerical Students with Respect to HIV/AIDS in Iran, 2011.
۴Inhibition of Respiratory Syncytial Virus Replication by Simultaneous Targeting of mRNA and Genomic RNA Using Dual-Targeting siRNAs.
۵Sequential Solvent Exchange Method for Controlled Exfoliation of MoS2 Suitable for Phototransistor Fabrication.
۶The Effect of Root Coating with Titanium on Prevention of Root Resorption in Avulsed Teeth: An Animal Study.
۷Antifungal activity and influence of propolis against germ tube formation as a critical virulence attribute by clinical isolates of Candida albicans.
۸Hydrothermal gasification of Cladophora glomerata macroalgae over its hydrochar as a catalyst for hydrogen-rich gas production.
۹Inhibition of tachykinin NK1 receptor using aprepitant induces apoptotic cell death and G1 arrest through Akt/p53 axis in pre-B acute lymphoblastic leukemia cells.
۱۰Temporal and spatial distribution and species diversity of hard ticks (Acari: Ixodidae) in the eastern region of caspian sea.
۱۱Polyurethane/polystyrene-silica electrospun nanofibrous composite for the headspace solid-phase microextraction of chlorophenols coupled with gas chromatography.
۱۲A reversal of age-dependent proliferative capacity of endothelial progenitor cells from different species origin in in vitro condition.
۱۳Investigating the Interaction of Fe Nanoparticles with Lysozyme by Biophysical and Molecular Docking Studies.
۱۴Nanoformulation of curcumin protects HUVEC endothelial cells against ionizing radiation and suppresses their adhesion to monocytes: potential in prevention of radiation-induced atherosclerosis.
۱۵WNT5A-ROR2 is induced by inflammatory mediators and is involved in the migration of human ovarian cancer cell line SKOV-3.
۱۶Melatonin promotes ATO-induced apoptosis in MCF-7 cells: Proposing novel therapeutic potential for breast cancer.
۱۷Molecular Insight into Human Lysozyme and Its Ability to Form Amyloid Fibrils in High Concentrations of Sodium Dodecyl Sulfate: A View from Molecular Dynamics Simulations.
۱۸Effect of extracted galactoglucomannan oligosaccharides from pine wood (Pinus brutia) on Salmonella typhimurium colonisation, growth performance and intestinal morphology in broiler chicks.
۱۹The antiangiogenic and antitumor activities of the N-terminal fragment of endostatin augmented by Ile/Arg substitution: The overall structure implicated the biological activity.
۲۰Extraction optimization of pepsin-soluble collagen from eggshell membrane by response surface methodology (RSM).
۲۱Properties of lysozyme/sodium alginate complexes for the development of antimicrobial films.
۲۲Impact of heat shock step on bacterial transformation efficiency.
۲۳Preparation and Characterization of Three Tilmicosin-loaded Lipid Nanoparticles: Physicochemical Properties and in-vitro Antibacterial Activities.
۲۴Investigation of Factors Affecting Aerodynamic Performance of Nebulized Nanoemulsion.
۲۵Ethanol and Cancer Induce Similar Changes on Protein Expression Pattern of Human Fibroblast Cell.
۲۶Detecting Diseases in Medical Prescriptions Using Data Mining Tools and Combining Techniques.
۲۷Synthesis of Some Spiro Indeno[1,2-b]pyrido[2,3-d]Pyrimidine-5,3'-Indolines as New Urease Inhibitors.
۲۸Spatial analysis to identify high risk areas for traffic crashes resulting in death of pedestrians in Tehran.
۲۹Are Entomopathogenic Nematodes Effective Biological Control Agents Against the Carob Moth, Ectomyelois ceratoniae?
۳۰Evidence of human coroanvirus (229E), in patients with respiratory infection, Iran, 2015: the first report.
۳۱Occurrence of Chlamydophila felis, feline herpesvirus 1 and calcivirus in domestic cats of Iran.
۳۲Spatial Factors Affecting the Frequency of Pedestrian Traffic Crashes: A Systematic Review.
۳۳Prevalence of avian infectious bronchitis virus in broiler chicken farms in south of Iraq, 2014 - 2015.
۳۴Enhancement in colonization of bovine spermatogonial stem cells following addition of knock-out serum replacement to culture medium.
۳۵A Study on the Association of Interleukin-1 Cluster with Genetic Risk in Bipolar I Disorder in Iranian Patients: A Case-control Study.
۳۶Identification and Characterization of Novel miRNAs in Chlamydomonas reinhardtii by Computational Methods.
۳۷Purification and Characterization of Bovine Serum Albumin Using Chromatographic Method.
۳۸Extra virgin olive oil in maternal diet increases osteogenic genes expression, but high amounts have deleterious effects on bones in mice offspring at adolescence.
۳۹What makes it likeable? A study on the reactions to messages in a digital social network: the case of Facebook in Farsi.
۴۰The right to information and their exceptions in medical practices in the Iranian legal system.
۴۱Trend of tested and slaughtered cattle for bovine tuberculosis in Iran during 2000-2014.
۴۲Effects of sorbitol and glycerol on the structure, dynamics, and stability of Mycobacterium tuberculosis pyrazinamidase.
۴۳Study of the effects of controlled morphine administration for treatment of anxiety, depression and cognition impairment in morphine-addicted rats.
۴۴Semi-industrial microwave treatments positively affect the quality of orange-colored smoothies.
۴۵Bioactive whey peptide particles: An emerging class of nutraceutical carriers.
۴۶Molecular and Serological Survey of Selected Viruses in Free-Ranging Wild Ruminants in Iran.
۴۷Molecular and morphological identification of  pistachio armored scale insects (Hemiptera: Diaspididae), with description of a new species.
۴۸Identifying Neogobius species from the southern Caspian Sea by otolith shape (Teleostei: Gobiidae).
۴۹Enterolactone: A novel radiosensitizer for human breast cancer cell lines through impaired DNA repair and increased apoptosis.
۵۰Urban Growth Modeling Using Cellular Automata with Multi-Temporal Remote Sensing Images Calibrated by the Artificial Bee Colony Optimization Algorithm.
۵۱Anticancer activity of a monobenzyltin complex C1 against MDA-MB-231 cells through induction of Apoptosis and inhibition of breast cancer stem cells.
۵۲Systemic Approach for Health Risk Assessment of Ambient Air Concentrations of Benzene in Petrochemical Environments: Integration of Fuzzy Logic, Artificial Neural Network, and IRIS Toxicity Method.
۵۳Improvement of Heart Failure by Human Amniotic Mesenchymal Stromal Cell Transplantation in Rats.
۵۴A Qualitative Inquiry Into the Challenges of Medical Education for Retention of General Practitioners in Rural and Underserved Areas of Iran.
۵۵Development of an oxide-dispersion-strengthened steel by introducing oxygen carrier compound into the melt aided by a general thermodynamic model.
۵۶Experimental evidence for chemical mate guarding in a moth.
۵۷The Big Five personality dimensions and mental health: The mediating role of alexithymia.
۵۸Inpatients with major depressive disorder: Psychometric properties of the new Multidimensional Depression Scale.
۵۹Collagen Extracted from Persian Gulf Squid Exhibits Anti-Cytotoxic Properties on Apple Pectic Treated Cells: Assessment in an In Vitro Bioassay Model.
۶۰Agent-Based Modeling: An Innovative Opportunity for Population-Based Oral Health Promotion.
۶۱The Impact of Redundancy and Teamwork on Resilience Engineering Factors by Fuzzy Mathematical Programming and Analysis of Variance in a Large Petrochemical Plant.
۶۲Comparison of antibody immobilization strategies in detection of Vibrio cholerae by surface plasmon resonance.
۶۳Approximate analytical solutions to the double-stance dynamics of the lossy spring-loaded inverted pendulum.
۶۴Purslane (Portulaca oleracea) Seed Consumption And Aerobic Training Improves Biomarkers Associated with Atherosclerosis in Women with Type 2 Diabetes (T2D).
۶۵A Randomized Controlled Trial of Acceptance and Commitment Therapy for Type 2 Diabetes Management: The Moderating Role of Coping Styles.
۶۶Genetic diversity of the Dwarf honeybee (Apis florea Fabricius, 1787) populations based on microsatellite markers.
۶۷Isolation and identification of culturable halophilic bacteria with producing hydrolytic enzyme from Incheh Broun hypersaline wetland in Iran.
۶۸Evolutionary Algorithm for RNA Secondary Structure Prediction Based on Simulated SHAPE Data.
۶۹Purification of Cucurbitacins D, E, and I from Ecballium Elaterium (L.) A. Rich Fruits and Study of Their Cytotoxic Effects on the AGS Cell Line
۷۰Assessment of land use and land cover change using spatiotemporal analysis of landscape: case study in south of Tehran.
۷۱Angiogenic factors are associated with multiple sclerosis.
۷۲Evolutionary consequences of ecological factors: pollinator reliability predicts mating-system traits of a perennial plant.
۷۳The paradoxical pro- and antiangiogenic actions of resveratrol: therapeutic applications in cancer and diabetes.
۷۴Retraction Note to: Histopathological features of cutaneous and gastric habronemiasis in horse.
۷۵In silico prediction of specific pathways that regulate mesangial cell proliferation in IgA nephropathy.
۷۶Reconstruction of long digital extensor tendon by cranial tibial muscle fascia graft in a dog.
۷۷Are magnetic resonance imaging or radiographic findings correlated with clinical prognosis in spinal cord neuropathy?
۷۸Locally Estimated Hemodynamic Response Function and Activation Detection Sensitivity in Heroin-Cue Reactivity Study.
۷۹Systems Biomedicine of Rabies Delineates the Affected Signaling Pathways.
۸۰Relationship between occupational stress and cardiovascular diseases risk factors in drivers.
۸۱Hexavalent chromium removal by using synthesis of polyaniline and polyvinyl alcohol.
۸۲Effects of Ultrasound Irradiation on the Release Profile of 5-fluorouracil from Magnetic Polylactic co-glycolic Acid Nanocapsules.
۸۳The Effect of Catastrophic Health Expenditure on Work After Retirement.
۸۴Two new cestode species of Tetragonocephalum Shipley & Hornell, 1905 (Lecanicephalidea, Tetragonocephalidae) from Himantura randalli Last, Manjaji-Matsumoto & Moore (Myliobatiformes, Dasyatidae) from the Gulf of Oman.
۸۵Management of unregulated agricultural nonpoint sources through water quality trading market.
۸۶Improvement and prediction of OSA system performance in sludge reduction through integration with thermal and mechanical treatment.
۸۷Determination of Air Enthalpy Based on Meteorological Data as an Indicator for Heat Stress Assessment in Occupational Outdoor Environments, a Field Study in IRAN.
۸۸Entrepreneurship Psychological Characteristics of Nurses.
۸۹Subarachnoid Space Transplantation of Schwann and/or Olfactory Ensheathing Cells Following Severe Spinal Cord Injury Fails to Improve Locomotor Recovery in Rats.
۹۰Triple Therapy of HER2+ Cancer Using Radiolabeled Multifunctional Iron Oxide Nanoparticles and Alternating Magnetic Field.
۹۱Development of anti-Helicobacter pylori immunoglobulins Y (IgYs) in quail.
۹۲Retraction Note to: Urinary parameters predictive and electrolyte disturbances of cisplatin-induced acute renal associated with cancer as a critical target of the chemotherapeutic agent in patients with solid tumors.
۹۳Optimization of the production conditions of the lipase produced by Bacillus cereus from rice flour through Plackett-Burman Design (PBD) and response surface methodology (RSM).
۹۴PSE-HMM: genome-wide CNV detection from NGS data using an HMM with Position-Specific Emission probabilities.
۹۵Dietary Lactobacillus acidophilus modulated skin mucus protein profile, immune and appetite genes expression in gold fish (Carassius auratus gibelio).
۹۶Fabrication and characterization of carboxylated starch-chitosan bioactive scaffold for bone regeneration.
۹۷Vitamin E induces regular structure and stability of human insulin, more intense than vitamin D3.
۹۸Polysaccharide type and concentration affect nanocomplex formation in associative mixture with β-lactoglobulin.
۹۹An alternative allosteric pathway in thermophilic methylglyoxal synthase.
۱۰۰Novel alginate-stabilized doxorubicin-loaded nanodroplets for ultrasounic theranosis of breast cancer.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۴۴۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.