لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۵ کلا ۴۷۵۴ مقاله شامل ۱۷۵۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵۳۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۴۶۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Differential Expression of the Alpha S1 Casein and Beta-Lactoglobulin Genes in Different Physiological Stages of the Adani Goats Mammary Glands.
۲Biocontrol Activities of Gamma Induced Mutants of Trichoderma harzianum against some Soilborne Fungal Pathogens and their DNA Fingerprinting.
۳Synergistic Effect of Expressed miR-128 and Puma Protein on Targeted Induction of Tumor Cell Apoptosis.
۴Is unphosphorylated Rex, as multifunctional protein of HTLV-1, a fully intrinsically disordered protein? An in silico study.
۵Efficient biotechnological approach for lentiviral transduction of induced pluripotent stem cells.
۶Change of antioxidant enzymes activity of hazel (Corylus avellana L.) cells by AgNPs.
۷Survival, proliferation and differentiation enhancement of neural stem cells cultured in three-dimensional polyethylene glycol-RGD hydrogel with tenascin.
۸Intrinsic kinetics for fixed bed bioreactor in hospital wastewater treatment.
۹Antioxidant effects of alfalfa can improve iron oxide nanoparticle damage: Invivo and invitro studies.
۱۰Enhancement of simultaneous gold and copper recovery from discarded mobile phone PCBs using Bacillus megaterium: RSM based optimization of effective factors and evaluation of their interactions.
۱۱Multiple-locus variable-number tandem repeat analysis (MLVA) for genotyping of Salmonella enterica subspecies enterica serotype Infantis isolated from human sources.
۱۲Distribution of virulence genes and genotyping of CTX-M-15-producing Klebsiella pneumoniae isolated from patients with community-acquired urinary tract infection (CA-UTI).
۱۳Evaluation of nitric oxide production and proliferation activity of recombinant Bacterioferritin of Helicobacter pylori on macrophages.
۱۴Disseminated intravascular coagulation with positive D-dimer: a controversial clinical feature in severe congenital factor XIII deficiency in southeast Iran.
۱۵Effective Factors on Health-Promoting Lifestyle Among Iranian Chemical Veterans in 2014 Based on Health Promotion Model: A Path Analysis.
۱۶Enhanced detection sensitivity of prostate-specific antigen via PSA-conjugated gold nanoparticles based on localized surface plasmon resonance: GNP-coated anti-PSA/LSPR as a novel approach for the identification of prostate anomalies.
۱۷In silico designing, cloning, and heterologous expression of novel chimeric human B lymphocyte CD20 extra loop.
۱۸Light induced structural changes of the photoprotein mnemiopsin: Characterization and contribution in photoinactivation.
۱۹Comparative study on antioxidant activity of hydrolysates from splendid squid (Loligo formosana) gelatin and protein isolate prepared using protease from hepatopancreas of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei).
۲۰Conjugated Alpha-Alumina nanoparticle with vasoactive intestinal peptide as a Nano-drug in treatment of allergic asthma in mice.
۲۱Real-time monitoring of artemin in vivo chaperone activity using luciferase as an intracellular reporter.
۲۲Nanoformulation of curcumin protects HUVEC endothelial cells against ionizing radiation and suppresses their adhesion to monocytes: potential in prevention of radiation-induced atherosclerosis.
۲۳Discopersicus n. gen., a New Member of the Family Tylenchidae Örley, 1880 with Detailed SEM Study on Two Known Species of the Genus Discotylenchus Siddiqi, 1980 (Nematoda; Tylenchidae) from Iran.
۲۴Effect of extracted galactoglucomannan oligosaccharides from pine wood (Pinus brutia) on Salmonella typhimurium colonisation, growth performance and intestinal morphology in broiler chicks.
۲۵Detection of Bisphenol A and Nonylphenol in Rat's Blood Serum, Tissue and Impact on Reproductive System.
۲۶Purification of recombinant tissue plasminogen activator (rtPA) protein from transplastomic tobacco plants.
۲۷SiRNA/DOX lodeded chitosan based nanoparticles: Development, Characterization and in vitro evaluation on A549 lung cancer cell line.
۲۸Is TGFβ as an anti-inflammatory cytokine required for differentiation of inflammatory TH17 cells?
۲۹7SK small nuclear RNA transcription level down-regulates in human tumors and stem cells.
۳۰The Effects of an Orientation Program on Quality of Life of Patients with Thalassemia: a Quasi-Experimental Study.
۳۱Inhibitory effects of carvacrol on the expression of secreted aspartyl proteinases 1-3 in fluconazole-resistant Candida albicans isolates.
۳۲Preparation and Characterization of Rivastigmine Transdermal Patch Based on Chitosan Microparticles.
۳۳Self-Care Motivation Among Patients With Heart Failure: A Qualitative Study Based on Orem's Theory.
۳۴Impact of heat shock step on bacterial transformation efficiency.
۳۵Investigation factors affecting the first recurrence of coronary artery disease in patients undergone angioplasty using cox survival model.
۳۶Assessment inequality in access to public cardiovascular health services in Iran.
۳۷Efficacy of HBM-Based Dietary Education Intervention on Knowledge, Attitude, and Behavior in Medical Students.
۳۸Insights into Pyrazinamidase and DNA Gyrase Protein Structures in Resistant and Susceptible Clinical Isolates of Mycobacterium tuberculosis.
۳۹Bronchiolitis Obliterans Syndrome and Death in Iranian Lung Transplant Recipients: A Bayesian Competing Risks Analysis.
۴۰Holistic Care for Patients During Weaning from Mechanical Ventilation: A Qualitative Study.
۴۱Predictors of Oral Health Behaviors in Female Students: An Application of the Health Belief Model.
۴۲Does Endurance Training Compensate for Neurotrophin Deficiency Following Diabetic Neuropathy?
۴۳Acute Kidney Injury Risk Factors For ICU Patients Following Cardiac Surgery: The Application of Joint Modeling.
۴۴Defective support network: a major obstacle to coping for patients with heart failure: a qualitative study.
۴۵Tissue Specific Expression Levels of Apoptosis Involved Genes Have Correlations with Codon and Amino Acid Usage.
۴۶Data on Some Species of the Genus Coslenchus Siddiqi, 1978 (Rhabditida, Tylenchidae) from Iran.
۴۷Multi-locus sequence type analysis of Shigellas pp. isolates from Tehran, Iran.
۴۸Transition in public knowledge of risk factors of cardiovascular disease in an Iranian general population: A latent transition analysis (LTA) on a longitudinal large community-based educational prevention program.
۴۹Alexander Technique Training Coupled With an Integrative Model of Behavioral Prediction in Teachers With Low Back Pain.
۵۰Enhancement in colonization of bovine spermatogonial stem cells following addition of knock-out serum replacement to culture medium.
۵۱Acute Cardiovascular and Hemodynamic Responses to Low Intensity Eccentric Resistance Exercise with Blood Flow Restriction.
۵۲The Isokinetic and Electromyographic Assessment of Knee Muscles Strength in the Short- and Long-Term Type 2 Diabetes.
۵۳Dendrosomal nanocurcumin and p53 overexpression synergistically trigger apoptosis in glioblastoma cells.
۵۴The effect of aminoguanidine on sperm motility and mitochondrial membrane potential in varicocelized rats.
۵۵Is Hair Lice Still a Public Health Problem?
۵۶Using competing risks model and competing events in outcome of pulmonary tuberculosis patients.
۵۷Role of dupA in virulence of Helicobacter pylori.
۵۸MicroRNA and Transcription Factor Gene Regulatory Network Analysis Reveals Key Regulatory Elements Associated with Prostate Cancer Progression.
۵۹Prevalence of hepatitis A across various countries in the Middle East, African and Eastern European countries.
۶۰Assessment of transient elastography (FibroScan) for diagnosis of fibrosis in non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis.
۶۱World Marrow Donor Day to Honor Stem Cell Donors in Tehran.
۶۲Physical and mechanical characterization of PLLA interference screws produced by two stage injection molding method.
۶۳Chitosan-myristate nanogel as an artificial chaperone protects neuroserpin from misfolding.
۶۴Type II diabetes and personality; a study to explore other psychosomatic aspects of diabetes.
۶۵Molecular Characterization of Cryptosporidium spp. in Wild Rodents of Southwestern Iran Using 18s rRNA Gene Nested-PCR-RFLP and Sequencing Techniques.
۶۶The Comparison of Iranian Normative Reference Data with Five Countries ‎Across Variables in Eight Rorschach Comprehensive System (CS) Clusters.
۶۷Effect of L-carnitine on in vitro developmental rate, the zona pellucida and hatching of blastocysts and their cell numbers in mouse embryos.
۶۸Modeling ion permeation through a bacterial voltage-gated calcium channel CaVAb using molecular dynamics simulations.
۶۹Enhanced Immune Responses against HIV-1 with Adenovector (Gag and Tat) Prime/Protein Boost Regimen and GM-CSF Injection.
۷۰A Randomized Controlled Trial of Acceptance and Commitment Therapy for Type 2 Diabetes Management: The Moderating Role of Coping Styles.
۷۱Investigation of the gold nanoparticles effects on the prostate dose distribution in brachytherapy: gel dosimetry and Monte Carlo method.
۷۲A comprehensive musculoskeletal and peripheral nervous system assessment of war-related bilateral upper extremity amputees.
۷۳The Evaluation and Comparison of Transcriptionally Targeted Noxa and Puma Killer Genes to Initiate Apoptosis Under Cancer-Specific Promoter CXCR1 in Hepatocarcinoma Gene Therapy.
۷۴Trichomoniasis in older individuals: a preliminary report from Iran.
۷۵Detection of Cryptosporidium spp. in free ranging animals of Tehran, Iran.
۷۶Molecular detection of Toxoplasma gondii in house sparrow (Passer domesticus) by LAMP and PCR methods in Tehran, Iran.
۷۷Expression of pluripotent stem cell markers in mouse uterine tissue during estrous cycle.
۷۸Linc-ROR and its spliced variants 2 and 4 are significantly up-regulated in esophageal squamous cell carcinoma.
۷۹Systems Biomedicine of Rabies Delineates the Affected Signaling Pathways.
۸۰The Effects of Nanoparticles Containing Iron on Blood and Inflammatory Markers in Comparison to Ferrous Sulfate in Anemic Rats.
۸۱Rejuvenation of facial skin and improvement in the dermal architecture by transplantation of autologous stromal vascular fraction: a clinical study.
۸۲Chitotriosidase Activity and Gene Polymorphism in Iranian Patients with Gaucher Disease and Sibling Carriers.
۸۳Factors Related to Addiction Treatment Motivations; Validity and Reliability of an Instrument.
۸۴Multimodal tumor suppression by miR-302 cluster in melanoma and colon cancer.
۸۵Mercury concentration in the feathers of birds from various trophic levels in Fereydunkenar International wetland (Iran).
۸۶A periodic spatio-spectral filter for event-related potentials.
۸۷Polythiophene/graphene oxide nanostructured electrodeposited coating for on-line electrochemically controlled in-tube solid-phase microextraction.
۸۸Proliferation in culture of primordial germ cells derived from embryonic stem cell: induction by retinoic acid.
۸۹Cdc6 expression is induced by HPV16 E6 and E7 oncogenes and represses E-cadherin expression.
۹۰The Distribution of Hepatitis C Virus Genotypes in Middle Eastern Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis.
۹۱Development of a Targeted anti-HER2 scFv Chimeric Peptide for Gene Delivery into HER2-Positive Breast Cancer Cells.
۹۲Electrically induced fluorescence Fe3+ sensing behavior of nanostructured Tiron doped polypyrrole.
۹۳PFGE genotyping and molecular characterization of Campylobacter spp. isolated from chicken meat.
۹۴Increased sample asymmetry and memory of cardiac time-series following endotoxin administration in cirrhotic rats.
۹۵Inhibition of lysozyme fibrillation by human serum albumin nanoparticles: Possible mechanism.
۹۶Mechanism of adsorption of single and double stranded DNA on gold and silver nanoparticles: Investigating some important parameters in bio-sensing applications.
۹۷Application of chitosan and chitosan nanoparticles for the control of Fusarium head blight of wheat (Fusarium graminearum) in vitro and greenhouse.
۹۸Vitamin E induces regular structure and stability of human insulin, more intense than vitamin D3.
۹۹An alternative allosteric pathway in thermophilic methylglyoxal synthase.
۱۰۰Novel alginate-stabilized doxorubicin-loaded nanodroplets for ultrasounic theranosis of breast cancer.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۷۵۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.