لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۴ کلا ۳۱۲ مقاله شامل ۲۹۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی تاثیر سنگدانه های مختلف بر خصوصیات مکانیکی بتن سنگین
۲مقایسه دوروش طبقه بندی فاکتوربلوغ و زمان گیرش درجهت کاهش نفوذپذیری درزه های اجرایی درسدهای بتن غلتکی
۳بررسی مقاومت برشی و فشاری درزه های اجرایی دردوروش طبقه بندی فاکتوربلوغ و زمان گیرش درسدهای بتن غلتکی
۴بررسی اثرات رفتاری و اقتصادی ضریب مقاومت خاک بستر درپی سازه ها
۵تاثیر رس منبسط شده لیکا بر رفتار فشاری بتن نیمه سبک
۶ارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از شبکه عصبی هوشمند
۷بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی کودهای بیولوژیک بر روی عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع Menthapiperita L.
۸Effect of growth stimulant foliar application on yield and chemical traits of maize varieties (Ksc 260)
۹واکاوی بازنمودهویت فرهنگی کردها درفیلم تخته سیاه سمیرامخملباف
۱۰مطالعه تطبیقی تحلیل نشانه شناختی هویت کردی درسینمای ایران ازنگاه خود و دیگری
۱۱هویت بخشی به مکان درسینمای کردی نمونه موردی: چهارفیلم ازبهمن قبادی
۱۲مقایسه و ارزیابی روشهای بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه های بتون آرمه با روش ترکیبی بادبند فولادی - ژاکت فولادی و دیوار برشی بتونی
۱۳ترسیم نقشه تناسب گردشگری با استفاده از AHP و GIS (مطالعه موردی: جنگل خیرود نوشهر)
۱۴بهسازی و مقاوم سازی سازه های بتونی بر محور توسعه پایدار
۱۵بررسی رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی با خلاقیت سازمانی در نهادهای حمایتی (مطالعه موردی در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی)
۱۶تاثیر اجرای استراتژی برون سپاری فعالیتها بر بهره وری نیروی انسانی
۱۷تحلیل مفهومی نقش ها و سبک های مدیریتی بر مبنای تعهد سازمانی کارکنان
۱۸بررسی بیلان آب های زیر زمینی دشت اردبیل با استفاده از مدل MODFLOW
۱۹استفاده از GIS در بررسی بیلان آبی مطالعه موردی دشت اردبیل
۲۰سبک های شخصیتی و رابطه آن با نگرش مدیران نسبت به تحول سازمانی : مطالعه موردی پست بانک استان آذربایجان غربی
۲۱نقش کارخانه های خوراک در کاهش آلودگی زیست محیطی صنعت طیور
۲۲سلامت سازمانی مدارس و پیشرفت تصحیلی دانش آموزان (مطالعه در بین دانش آموزان ششم ابتدایی شهر مهاباد بر اساس وضعیت هوشمندسازی)
۲۳تأثیر تحولات اخیر کردستان عراق بر گرایشات قومی (مطالعه ای در بین کردهای ایران)
۲۴بررسی خصوصیات معلمان دوره راهنمایی شهرستان مهاباد از نظر دانش آموزان همان مقطع در سال تحصیلی 1390
۲۵نقد و بررسی مسایل اجتماعی در رمان «کلیدر»
۲۶هرمنوتیک از دیدگاه روش شناختی تحقیق
۲۷نقش کاشی درمعماری اسلامی بانگاهی به هنرکاشیکاری دوره صفویه
۲۸داغ ننگ و پیامد آن برروی خودکارآمدی بیماران مبتلا به صرع
۲۹عوامل موثر بر جذب و بکارگیری نیروی انسانی شایسته در آموزش و پرورش آذربایجان غربی
۳۰جایگاه آب وآب انبار در معماری گذشته ایران (نمونه موردی آب انبار حاج سید حسین صباغ در کاشان)
۳۱بررسی سنگ از سنت تا مدرنیته در معماری مناطق کرد نشین ایران (نمونه موردی اورامانات)
۳۲بررسی موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس هوشمند بر اساس سند چشم انداز 1404
۳۳بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس در بهبود یادگیری از دیدگاه معلمان ابتدائی
۳۴بررسی چالشهای تربیت بدنی برای کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند ابتدائی
۳۵امکان سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در شبکه بانکی کشور و ارائه یک الگوی علمی- کاربردی (مطالعه موردی: شبکه بانکی استان آذربایجان غربی)
۳۶بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر بهبود مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی:مدیران ادارات کل استان آذربایجان غربی)
۳۷بررسی دیدگاه خانوارها و تأثیر طرح هدفمندی یارانه ها (بر مبنای اهداف دولت ) بر آن
۳۸بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی با تعهد اجتماعی کارکنان شهرداریهای جنوب استانآذربایجان غربی
۳۹ارزیابی مشخصه های کلیدی و معیارهای طراحی سد و نیروگاههای برق آبی با استفاده از تکنیک سلسلهمراتبی( AHP )
۴۰پیش بینی رضایت شغلی بر اساس مؤلفه های یگانگی فردی - سازمانی(مطالعه موردی کارکنان بانک سپه استان آذربایجان غربی)
۴۱تأثیر اقلیم بر شکل گیری عناصر معماری آذربایجان
۴۲Family architecture
۴۳طراحی فضاهای آموزشی خلاق و تاثیر آن بر میزان یادگیری دانش آموزان
۴۴فضاهای متعالی در معماری و تاثیر آن بر تعالی روح
۴۵بررسی قابلیت اکولوژیک کاربری زراعت آبی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوضه نازلوچای شهرستان ارومیه)
۴۶مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر و تاریخ کشت بر روی تعداد دانه در غلاف و شاخص برداشت
۴۷تأثیرافزودن هیدروکلوئیدها و کربوکسی متیل سلولز بر ماست قالبی کم چرب
۴۸تأثیر افزودن صمغهای گوار و کربوکسی متیل سلولز بر ویژگیهای حسی و رئولوژیکی ماست قالبی تولیدی ازشیر کم چرب گاو
۴۹بررسی تاثیر اصول راهبردی سند چشم انداز 1404 بر عملکرد سازمانهای دولتی
۵۰مسجدازکثرت تاوحدت
۵۱بررسی خرابی پیشرونده و ارزیابی شکل پذیری پل خرپای فولادی مدل وارن
۵۲تاثیر محلول پاشی پتاسیم بر تحمل به خشکی ارقام زراعی جو
۵۳ارزیابی عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ارقام زراعی جو تحت دو شرایط دیم و فاریاب
۵۴بررسی عوامل موثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی شهرستان میاندوآب)
۵۵بررسی مهارت های مدیریتی لازم در زمینه بکارگیری سموم آفت کش در سطح مزارع کشاورزی
۵۶کشاورزی ارگانیک رویکردی نوین در دستیابی به توسعه پایدار
۵۷کشاورزی دقیق رویکردی نوین در دستیابی به توسعه پایدار
۵۸کاربرد بیوتکنولوژی در حفاظت از محیط زیست و توسعه کشاورزی پایدار
۵۹بررسی اثرات پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر خواص جوانه زنی ارقام نخود
۶۰بررسی واکنش اجزای عملکرد ارقام نخود به پرایمنیگ بذر با اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک
۶۱تأثیر تکنیک های پرایمینگ بذر بر عملکزد ارقام تیپ کابلی و دسی نخود
۶۲پاسخ فنولوصیک ارقام نخود سراعی به تکنیک های پزایوینگ بذر
۶۳بررسی چالش های برنامه ریزی و مدیریتی در فرآیند توسعه پایدار جوامع روستایی استان آذربایجان غربی
۶۴دوپایایی نوری قابل تنظیم با دما برپایه بلور فوتونی یک بعدی
۶۵بررسی خرابی پیشرونده و ارزیابی شکل پذیری پل خرپای فولادی مدل وارن
۶۶تأثیر مدرنیته بر شهرسازی ایران نمونه موردی: تأثیر اتومبیل بر شهر سنندج
۶۷بررسی تجلی کثرت و وحدت در دیوارنگاری معماری اسلامی دوره های صفویه و قاجار(نمونه موردی سردر مسجد شیخ لطف الله اصفهان)
۶۸مدرنیته و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی ایران (نمونه موردی مهاباد)
۶۹تاثیر پارک ها بر الگو های رفتاری و کیفیت محیط (مطالعه موردی:پارک استاد مجدی شهر مهاباد)
۷۰اصول طراحی معماری مجتمع های مسکونی برای اقشار کم درامد (مطالعه موردی:شهر مهاباد)
۷۱مفاهیم معنوی گره ها با رویکرد معماری اسلامی_ایرانی
۷۲ارزیابی ساختاری شهر مهاباد و راهبرد های پدافند غیر عامل
۷۳کاربرد مشتقات جزئی در حل معدله شرودینگر غیرخطی برای تحلیل حرکت سالیتونها در مخابرات فیبر نوری
۷۴بررسی اثرات خانه پدری بر شکل گیری ارزش های شخصیتی انسان (مطالعه موردی شهرستان بوکان)
۷۵ارزیابی عملکرد طرح هادی روستایی در توسعه کالبدی روستا ومیزان رضایتمندی اهالی روستا (مطالعه موردی:روستای علی آبادازتوابع شهرستان اشنویه)
۷۶تاثیر سنگدانه های سنگین بر خصوصیات مکانیکی بتن و تعیین ضریب تضعیف آن
۷۷بررسی تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در بهره وری کتابداران کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی
۷۸بررسی ارتباط سرمایه ی فکری و کارآفرینی سازمانی؛ مطالعه ی موردی ادارات دولتی استان آذربایجان غربی
۷۹بررسی عوامل موثر بر عزت نفس سازمانی کارکنان اداره کل راه و شهر سازی استان آذر بایجان غربی
۸۰رابطه هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت ارتباط با مشتری
۸۱بررسی تاثیر کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهر میاندوآب بر روی شهروندان و مسافران
۸۲تاثیر مالیات سبز بر مصرف متناسب مواد نفتی
۸۳نقش و ضرورت مدیریت منابع انسانی بر کارائی کارکنان در چرخه مدیریت بحران مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی
۸۴بررسی رابطه سبک مدیریت و سرمایه اجتماعی با عملکرد کارکنان شعب بانکتجارت استان آذربایجان
۸۵Study of the Relation between the Quality of Working Life and Organizational Commitment
۸۶بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با فرسودگی شغلی
۸۷طراحی، اجراوکاربرد شمعهای بتنی متقاطع ومطالعه موردی کاربرد آن به عنوان دیوار آب بند در پروژه سد عباس آباد
۸۸بررسی رابطه بین مولفه های ساختار سازمانی و رفتار اخلاقی کارکنان
۸۹بررسی رابطه بین مولفه های ساختار سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان
۹۰شناسایی و ارزیابی شایستگی های ساختاری برای بهبود کارآیی در سیستم های بانکی (مطالعه موردی: بانک انصار استان آذربایجان غربی)
۹۱بررسی رابطه بین قانون گرایی با میزان پاسخگویی کارکنان
۹۲بررسی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت بهره برداران در اجرای طرحهای مرتع داری (مطالعه موردی: مراتع شهرستان پیرانشهر)
۹۳مطالعه تأثیر سطوح مختلف اسید سالیسیلیک و رطوبت خاک بر ویژگی های ظاهری و درصد اسانس در گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum L
۹۴بررسی پیش تیمار اسید فولیک بر رنگیزه های فتوسنتزی و برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاه شاهدانه Cannabis sativa L
۹۵اثرات سطوح مختلف پراکسید هیدروژن بر بذور شاهدانه Cannabis sativa L در شرایط گلخانه ای
۹۶تاثیر نانوروکش ها در بهبود کیفی مواد و مصالح
۹۷نانو عایقها
۹۸حذف مالاشیت سبز از پساب با استفاده از نانو ذره سنتز شده (ZrO(2 به عنوان جاذب
۹۹سنتز نانو کامپوزیت پلی آنیلین زیر کونیوم دی اکسید و بررسی کارایی آن در فرایندهای تصفیه فاضلاب ها
۱۰۰استفاده از روش توده ذرات با قیدهای دینامیکی در بهینه سازی سازه های خرپایی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.