لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۳ کلا ۲۲۰ مقاله شامل ۲۰۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱معرفی و به کارگیری آزمایش نفوذ مخروط سوئدی از آزمونهای برجای ژئوتکنیکی ارزان قیمت و نوین در جهان و تطبیق آن با استانداردهای ژئوتکنیکی ایران
۲رابطه بین مدیریت بر مبنای کرامت انسانی و بهره وری سرمایه انسانی در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی
۳طراحی بهینه قاب فولادی مهاربندی شده واگرا با پیوند قائم برشی با الگوریتم رقابت استعماری
۴ارزیابی و بررسی تصادفات و متوفیات برون شهری استان آذربایجان غربی در سال 1392 و مقایسه آن با سال قبل
۵شبیه سازی جریان جابجایی آزاد در یک حفره مربعی با سه جفت چشمه چاه حرارتی با استفاده از روش شبکه بولتسمه
۶بررسی نقش بازاریابی محصولات کشاورزی در نظام اقتصاد کشاورزی و روستایی ایران
۷اهمیت مدیریت خاک کشاورزی در دستیابی به کشاورزی پایدار
۸طراحی بهینه قاب فولادی مهاربندی شده واگرا با پیوند قائم برشی بر اساس نتایج تحلیل غیر خطی
۹بهسازی سازه های روستایی با بررسی ضعف ها ، اشکالات و خطا های طراحی و اجرایی
۱۰بررسی آثار زیست محیطی در صنعت گردشگری روستایی
۱۱بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی گردشگر ی روستایی
۱۲بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی
۱۳بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر فرآیند بارش زیرحوضه رودخانه شهرچایی واقع در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل SDSM
۱۴مدلسازی فرایند بارش – رواناب با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک
۱۵معرفی و بیان خصوصیات انواع آزمونهای برجای ارزان قیمت
۱۶معرفی ابزار کاوشگر مکینتاش، بیان مزایا و معایب این ابزار
۱۷بررسی نتایج تخمین مقاومت نمونه مکعبی در آزمایش مغزه گیری
۱۸بررسی تفاوت نتایج مقاومت بتن در آزمایشهای غیر مخرب
۱۹بررسی شکل پذیری نسبی انواع ساختمانهای بتنی کوتاه ،متوسط، بلند تقویت شده با دیواربرشی ورق فولادی
۲۰ارزیابی ضریب پایداری سدهای خاکی همگن درحالت اشباع بانرم افزار Geoslope
۲۱اندیشه های جاودان عرفانی در ترازوی شگفت مولانا و نیاز امروز
۲۲بررسی فرآیندی درآمد با استفاده ازروش های علمی و نقش فناوری اطلاعات در جهت افزایش بهره وری در کشورهای اسلامی
۲۳بیمه و بانکداری اسلامی
۲۴بررسی مدیریت دانش در تجدید استراتژی به منظور واکنش به بحران در کشور های اسلامی
۲۵رابطه بین مدیریت بر مبنای کرامت انسانی و بهره وری سرمایه انسانی در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی
۲۶نقش مهارت های مدیران در ارتقای عملکرد نیروی انسانی (مطالعه موردی آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)
۲۷تعیین آسیب های جسمی ناشی از کار از نظر اصول ارگونومی در میان اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
۲۸تعیین تاثیر استقرار مدیریت دانش بر تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی
۲۹بررسی اثر گذاری فناوری اطلاعات بر موفقیت مدیریت پروژه های عمرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی)
۳۰بررسی ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در صنایع غذایی با بکارگیری رویکرد QFD و تکنیک AHP (مطالعه موردی: کارخانه مهرام تهران)
۳۱راه کارهای موثر بر توسعه کمی و کیفی تولید محصولات ارگانیک
۳۲نان صنعتی؛ راه کاری مؤثر در فرآیند تولید نان و کاهش ضایعات آن
۳۳اهمیت کشاورزی پایدار و چالش های پیش روی در کشاورزی ایران
۳۴ارزیابی پایداری سد های خاکی با ریش های تعادل حدی (مطالع موردی: سدخاکی قلعه چای)
۳۵آنالیز آلمان محدود سه بعدی دندان برای قطرهای مختلف ایمپلنت
۳۶استخراج قواعد بهینه بهره برداری از مخزن به منظور تامین نیاز کشاورزی
۳۷تاثیر اسید سالیسیلیک وساکارز بر افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده گلرنگ رقم فرامان (Carthamus tinctorius. L)
۳۸تاثیر اسید سالیسیلیک وساکارز بر افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده گلرنگ رقم (Carthamus tinctorius. L)
۳۹طراحی بهینه قاب فولادی مهاربندی شده واگرا با پیوند قائم برشی با الگوریتم رقابت استعماری
۴۰بررسی اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصاد ملی
۴۱بررسی نتایج برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC درمحیط GISمطالعه موردی : حوضه آبریز سد سیلوه
۴۲تأثیر محلول پاشی کلرید کلسیم بر افزایش عمر نگهداری میوه انگور رقم رشه بانه
۴۳تأثیر محلول پاشی اسانس طبیعی زنیان بر افزایش عمر انباری میوه انگور رقم رشه بانه
۴۴بررسی پارامترهای نوین مشتری مداری در جذب مشتریان آتی و حفظ مشتریان قدیمی
۴۵مالیات سبز و جایگاه آن در ایران
۴۶بررسی و مقایسه ی روش های نوین تأمین مالی شرکت ها و دانشگاه ها
۴۷ترکیب مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای مکان یابی نیروگاه ها خورشیدی در ایران با داده های غیر قطعی
۴۸استفاده از مدل DEA برای مسائل مکان یابی- تخصیص تحت شرایط عدم قطعیت
۴۹نان صنعتی؛راهکاری موثر در فرآیند تولید نان و کاهش ضایعات آن
۵۰ارزیابی نقش مدیریت دانش در سازمان یاد دهنده و یادگیرنده
۵۱چارچوب مبتنی بر مدل 7S مکینزی جهت ارزیابی آمادگی (ERA)ERP
۵۲برسی تاثیر کارآفرینی و نوآوری استراتژیک در تعالی سازمان
۵۳بررسی پدیده تحریک رشد چغندرقند تحت تنش ملایم شوری
۵۴ارزیابی روابط بین صفات در چغندر قند تحت شرایط شوری ملایم با استفاده از تجزیه به عامل ها
۵۵اثرات الکل چرب بر روی جوانه های جانبی دو واریته توتون (Nicotiana tabaccum) بارلی 21 و KY907
۵۶بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف چغندرقند به شوری براساس شاخصهای تحمل به تنش
۵۷ارزیابی روابط بین صفات در ژنوتیپ های چغندر تحت شرایط تنش شوری
۵۸اثرات پرایم پلاس بر روی ویژگیهای کمی و کیفی توتون (Nicotiana tabaccum)
۵۹بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ بهاره
۶۰بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک گلرنگ بهاره
۶۱اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد روغن گلرنگ بهاره
۶۲تأثیر تاریخ کاشت با تأخیر، بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم
۶۳بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اندامهای هوایی ذرت بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس
۶۴بررسی تأثیر روشهای مختلف کاشت درشرایط آبیاری متفاوت، بر عملکرد و صفات عملکردی گندم رقم زرین
۶۵اثرات هیدروپرایمینگ روی توان جوانه زنی و استقرار گیاهچه سویا
۶۶تعیین چرخه عمر به روش الگوهای جریان نقدیمنتج شده از صورت جریان وجوه نقد
۶۷طراحی وتبیین الگوی تقویت نگرش کارآفرینی سازمانی کارکنان)مطالعه موردی: آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجانشرقی
۶۸استفاده از آزمونهای برجای ارزان قیمت به منظور شناسایی ژئوتکنیکی ابنیه های روستایی
۶۹انواع کاوشهای ژئوتکنیکی ارزان قیمت و سریع
۷۰تعیین خصوصیات و پارامترهای خاک با استفاده از آزمون نفوذمخروط سوئدی
۷۱مقایسه FANN و ANNدر پیش بینی رواناب ناشی از ذوب برف دبی ماهانه رودخانه باراندوزچای آذربایجان غربی
۷۲معرفی، بیان مزایا و معایب ابزار نفوذ دینامیکی مخروطDCP از آزمونهای برجای ارزان قیمت ژئوتکنیکی
۷۳روش نوین برای جلوگیری از شکست اتصالات تیر به ستون بتنی
۷۴تحلیل بحران مدیریت منابع آب کشاورزی در ایران
۷۵بررسی مبانی روانشناختی،اهداف و گزاره های منتج در سند برنامه درسی ملی
۷۶روش نوین برای جلوگیری از شکست اتصالات تیر به ستون بتنی
۷۷بهسازی لرزه ای در اتصالات تیر به ستون قاب خمشی بتن مسلح
۷۸اثر حمل و نقل کاربری زمین و محیط زیست دست ساز در بهداشت و درمان
۷۹ارزیابی سازگاری موتور انتقال قدرت وسیله نقلیه و کاربرد آن با استفاده از چرخه رانندگی به روش مونت کارلو
۸۰تحلیل و بررسی علل بالا بودن تعداد متوفیات و تصادفات د رمهرماه در استان اذربایجان غربی و راهکارهای کاهش آن
۸۱کاربرد روشهای هوش مصنوعی در پیشبینی خشکسالی بر اساس شاخص بارندگی استاندارد SPI
۸۲حیاط مرکزی نماد معماری پایداراسلامی ایرانی درراستای تعامل با طراحی معماری نوین
۸۳ارائه مدلی برای قیمت گذاری رقابتی در شبکه زنجیره تامین با کانالهای فروش سنتی و اینترنتی
۸۴بررسی میزان اثربخشی آموزش های تعاونی در سطح استان آذربایجان شرقی
۸۵بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت گوسفند شین بش با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره وmtDNA
۸۶بررسی قابلیت اکولوژیک برای کاربری های کشاورزی با کاربرد GIS
۸۷بررسی نقش نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا در کاهش تخلفات مالی بانک ها مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان آذربایجان غربی
۸۸بررسی آسیبهای اجتماعی درآثار منثور تفرشی
۸۹مقایسه خصوصیات رشد و نموی و شاخصهای پس از برداشت ارقام مختلف گل ژربرا در شرایط هیدروپونیک
۹۰بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گیاه رزماری در سیستم کشت بدون خاک
۹۱نقش همزیستی باکتریهای محرک رشد (PGPR) بر کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا در شرایط هیدروپونیک
۹۲تغییرات هدایت روزنهای و شاخصهای پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا تحت تاثیر غلظتهای مختلف عناصر غذایی در شرایط آبکشت
۹۳خمیدگی ساقه گلدهنده، مهمترین عارضه فیزیولوژیکی ژربرای شاخه بریده
۹۴بررسی تأثیر پس از برداشت سالیسیلیک اسید بر دوام عمر و خمیدگی ساقه در دو رقم ژربرای شاخه بریده
۹۵بررسی برخی پارامترهای مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه بریده مریم در سیستم کشت خاکی و هیدروپونیک
۹۶تغییرات فیزیولوژیکی گل مریم تحت تاثیر برخی الیسیتورهای غیر زیستی در سیستم هیدروپونیک
۹۷واکنش فیزیولوژیکی شمعدانی عطری (Pelargonium graveoalens L.) به سیستمهای مختلف کشت خاکی و بدون خاک
۹۸واکنش مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii Tropic blend) به دماهای مختلف محیط کشت در سیستم بدون خاک
۹۹افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از ساکارز و اسید سالیسیلیک
۱۰۰مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح به کمک مهاربندهای فولادی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.