لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۱ کلا ۱۵۸ مقاله شامل ۱۴۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی خواص نانو الیاف کربن
۲بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و نگرش های صمیمانه
۳تعیین تغییرات مکانی ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده ازروش های مختلف زمین آمار
۴تحلیل فراوانی سیل سه متغیره با استفاده از تابع مفصل خانواده Plackett ، برآورد پارامتر ها با استفاده ازالگوریتم ژنتیک) GA
۵بهینه سازی انرژی مصرفی در سیستم انتقال آب دشت قره باغ ارومیه
۶آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی در مناطق غیر صنعتی
۷بررسی هیدرولیکی تصفیه خانه فاضلاب روستای نلاس در استان آذربایجان غربی
۸کاهش چشم گیر آلاینده های فاضلاب شهر ارومیه با نگاهی نوگرا به فرایند بیولاک
۹تاثیر احداث شبکه های جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب دراجتماعات کوچک بر کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی در استان آذربایجان غربی
۱۰ارزیابی کارایی انرژی در مزارع ذرت دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی
۱۱صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور حقوقی و کیفری
۱۲بررسی عملکرد اعضای شوراهای حلاختلاف در شهرستانهای ارومیه و مهاباد از دیدگاه مراجعین به آن شوراها
۱۳چالش ها و جایگاه شوراهای حل اختلاف در نظام قضایی کنونی
۱۴مقاوم سازی مناطق شهری با بافت فرسوده در برابر زلزله – نمونه موردی شهر سقز
۱۵موقعیت بهینه و اقتصادی برای دیوار برشی در سازه چهارطبقه بتن مسلح
۱۶تأثیر سبکدان هها بر خواص مکانیکی و رئولوژی بت نهای سبکدانه خودتراکم
۱۷سنتز پلی هیدروکسی اتیل متاکریلات به عنوان جاذب کلراید از آب وبررسی خاصیت آنتی باکتریال آن
۱۸حذف فلوراید از آب با استفاده ازهیدروژل سنتزی برپایه آکری آمید
۱۹اثرکاتیون های فلزی روی جذب فلوراید توسط هیدروژل دکستران - هیدروکسی اتیل متاکریلات
۲۰تأثیر مکمل سازی اسید چرب امگا- 3 بر شاخص التهابی CRP و شاخصهای آسیب سلولی سرمی پس از یک جلسه تمرین مقاومتی در هندبالیستهای مرد جوان
۲۱بررسی صفات مورفولوژیکی و عملکرد سه رقم ذرت علوفه ای تحت تاثیر فسفات بارور 2
۲۲تأثیر روش آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و راندمان مصرف آب ذرت دانه ای
۲۳اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم پیروز
۲۴تعیین حریم بستر رودخانه بیطاس مهاباد با استفاده از مدل های کامپیوتری GIS, HEC-RAS
۲۵شبیه سازی هیدرولیکی طرح ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل ریاضی MIKE11 مطالعه موردی: زرینه رود
۲۶شبیه سازی عددی تأثیر احداث سد زیرزمینی مشنق تر خصوصیات آب زیرزمینی
۲۷عنوان مقاله:بررسی عیوب در جوشهای نفوذی و نحوه تشخیص به روش مافوق صوت و رفع نقص
۲۸تعیین حریم بستر رودخانه بیطاس مهاباد با استفاده از مدل های کامپیوتری GIS, HEC-RAS
۲۹بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پلها با تغییرات توپولوژی
۳۰بررسی تغییر مکان گره ها در سازه های فضایی با تغییر قطر اعضای آنها
۳۱بررسی رابطه دانش بومی بهرهبرداران کشاورزی با توسعه پایدار شهرستان بوکان
۳۲اسپکتروسکوپی NMR روشی نوین درصنعت غذا
۳۳بررسی ماندگاری میوه موز رقم کاوندیش با استفاده ازتیمارهای سالیسیلیک اسید
۳۴بررسی ماندگاری میوه موز رقم کاوندیش تحت تاثیر نیتریک اکسید و آب گرم
۳۵اثرات اسانسهای طبیعی ریحان، پونه و زنیان بر حفظ خصوصیات کیفی پس ازبرداشت میوه انگوررقم سیاه سردشت پس از 03 روز انبارداری
۳۶بررسی حفظ خصوصیات پس از برداشت میوه انگوررقم سیاه سردشت اسپری شده با اسانسهای زنیان ، ریحان و پونه پس ازدو ماه انبارداری
۳۷بررسی و تدوین ابعاد پایداری در بخش باغبانی
۳۸برکه های تثبیت روشی ارزان برای تصفیه فاضلاب دراجتماعات کوچک با رویکرد حمایت ازکاروسرمایه ملی
۳۹زمینه های بکارگیری اکوتوریسم در فرایند توسعه پایدار روستایی ایران
۴۰ارزیابی بیلان انرژی زراعت مکانیزه گندم دیم دراستان آذربایجان غربی و تاثیر آن برمحیط زیست
۴۱تعیین الگوی بهینه ی کشت درجهت کشاورزی پایدار مطالعه موردی دشت مهاباد
۴۲بررسی اهمیت بکارگیری سیستم های آبیاری تحت فشاربصورت یکپارچه عمومی درمدیریت موثرمنابع آب درشهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی
۴۳قابلیت های تغییرالگوی کشت گیاهان زراعی در اراضی شیب دار بر توسعه پایدار کشاورزی مطالعه موردی شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی
۴۴تاثیر ارث بر مالکیت نظام های بهره برداری اراضی و پیامدهای آن
۴۵ضرورت یکپارچه سازی اراضی وپیامدهای آن
۴۶روش های مطالعه در ارزیابی و برنامه ریزی برای تخریب اراضی
۴۷اکوتوریسم و توسعه پایدار روستایی
۴۸اهمیت تعاونیهای مکانیزاسیون کشاروزی دردستیابی به توسعه پایدار
۴۹خشک شدن دریاچه ارومیه و مروری برتنشهای ناشی ازآن برگیاهان زراعی منطقه
۵۰بررسی اثرات سالیسیک اسید و آب گرم برطول عمرپس ازبرداشت میوه موز رقم کاوندیش
۵۱بررسی کاربرد سنجش از دور RS در شناسایی ویژگی های خاک در کشاورزی دقیق
۵۲یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، الفبای توسعه پایدار در بخش کشاورزی
۵۳تاثیر ویزگی های کارکنان و عوامل سازمانی بر کارافرینی
۵۴تاثیر آموزش نظریه تبادل اجتماعی روانشناسی بر تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی کارکنان
۵۵تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر انگیزه و خلاقیت کارآفرینی کارکنان
۵۶Economic Comparison Model’s Winkler And The Virtual’s Springs The Effect of Simultaneous Change Ks And H (Thickness Mat Foundation
۵۷طراحی مجدد تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه راهکاری کارگشا در کاهش هزینه ها با رویکرد حمایت از کار و سرمایه داخلی
۵۸بازنگری هیدرولیکی طراحی تصفیه خانه فاضلاب پردیس دانشگاه ارومیه با رویکرد اقتصاد مقاومتی
۵۹تاثیر رفتاری واقتصادی ضریب مقاومت خاک بستر بروی مدلهای مختلف پی سازه ها
۶۰تاثیر تراکم و نسبت های اختلاط جو بر تولید علوفه خشک در کشت مخلوط با ماشک در شرایط دیم مراغه
۶۱بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای
۶۲ارزیابی عملکردوبرخی شاخصهای سودمندی درکشت مخلوط ذرت با آفتابگردان
۶۳اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی برکمیت و کیفیت گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa
۶۴ارزیابی اثرات کودهای بیولوژیک و شیمیایی برعملکردگیاه همیشه بهار
۶۵بررسی تغییرات کیفیت بذرارقام معرفی شده گندم نان درمراحل مختلف پرشدن دانه
۶۶بررسی عملکردهیبریدهای خارجی ذرت دانه ای و مقایسه با ارقام تجارتی داخلی دردشت میاندوآب
۶۷تاثیرمحلول پاشی محرک های رشدبرروی عملکردکمی و کیفی دانه گیاه گلرنگ
۶۸بررسی برخی صفات کیفی علوفه ذرت تحت تاثیرتاریخ های کاشت مختلف
۶۹ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جو با استفاده ازشاخصهای تحمل و حساسیت به خشکی
۷۰تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو ازنظر انتقال مجدد ماده خشک به دانه دردوشرایط آبیاری محدود و مطلوب
۷۱رابطه بین هدایت هیدرولیکی اشباع به روش چاهک و بارافتان و تعمیم آن به خاکهای مشابه
۷۲مایکوریزا راهکاری دربهبود پارامترهای رشدوتولید ارگانیک گیاه داروئی همیشه بهار
۷۳بررسی خصوصیات میوه و انبارمانی برخی ازارقام سیب خارجی
۷۴تاثیراسیدسالیسیلیک وبرخی ترکیبات دیگردرافزایش عمرپس ازبرداشت گلابی رقم سردرود
۷۵تاثیرپرمنگنات پتاسیم وبرخی ترکیبات دیگردرکاهش اتیلن وافزایش عمرپس ازبرداشت گلابی رقم سردرود
۷۶تاثیرپرتوگاما کبالت 60 درافزایش عمرپس ازبرداشت گلابی رقم سردرود
۷۷تاثیرکلرید کلسیم و برخی ترکیبات دیگردرافزایش عمرپس ازبرداشت گلابی رقم سردرود
۷۸بررسی اثراستفاده ازهورمون ها برتحمل به خشکی گیاه لوبیا
۷۹طراحی و پیاده‌سازی سیستم کنترلی به سینه و هوشمند برای توان‌بخشی اندام‌های پایین بیماران ناتوان حرکتی با استفاده از یک روبات موازی شش درجه آزادی
۸۰Optimized intelligent control of a 2-DOF robot for rehabilitation of lower limbs using NN and GA
۸۱اثر شوری و سدیمی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
۸۲بررسی راهکارهای بهبود کیفیت مدیریت بازاررسانی محصول سیب ازدیدگاه سیب کاران و کارشناسان جهادکشاورزی دراستان آذربایجان غربی
۸۳بررسی بکارگیری مدیریت دانش و ارائه راهکارهای موثرجهت توسعه آن درمراکز ترویج و خدمات جهادکشاوریز شهرستان ارومیه
۸۴تأثیر مدت زمان پیش تیمار آبی بر قدرت جوانه زنی و استقرار گیاهچه آفتابگردان
۸۵تأثیرات تکنیک های پیش تیمار بر روی ظهور گیاهچه و جوانه زنی بذر آفتابگردان
۸۶بررسی و مطالعه هیدرو پرایمینگ روی توان جوانه زنی و اسقرار و پایداری گیاهچه سویا روی زمین
۸۷بررسی اثرات روش های مختلف پیش تیمار کردن بذر روی سرعت و درصد جوانه زنی و استقرار نهایی گیاهچه روی رقم سویا (Soybean)
۸۸بررسی تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد روغن و پروتئین در 5 رقم ذرت
۸۹بررسی تدثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای ع ملکرد 5 رقم ذرت
۹۰بررسی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های برتر گوجه فرنگی آذربایجان غربی
۹۱تأثیر کود بیولوژیک و محرک های رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن گلرنگ
۹۲بررسی تأثیر کودهای زیستی اسید هیومیک و فسفاته بارور 2 بر ارتفاع و عملکرد بیولوژیک چاودار در کشت مخلوط چاودار و شبدر
۹۳بررسی تأثیر کودهای زیستی اسید هیومیک و فسفاته بارور 2 بر عملکرد پروتئین در کشت مخلوط چاودار و شبدر
۹۴بررسی عناصر نیتروژن و فسفر پتاسیم تحت تأثیر کودهای زیستی اسید هیومیک و فسفاته بارور 2 در کشت مخلوط چاودار و شبدر
۹۵اثر تاریخ کاشت بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد رقم کانفتا آفتابگردان در شهرستان سلماس
۹۶ارزیابی بیلان انرژی در مزارع ذرت استان آذربایجان غربی
۹۷ارزیابی داده- ستانده انرژی در م زارع ذرت دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی
۹۸ارزیابی تحمل به خشکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مرفوفیزیولوژیک
۹۹بررسی اثر کود زیستی و کشت مخلوط بر روی عملکرد دانه، محتوای روغن و پروتئین در ذرت و لوبیا
۱۰۰ارزیابی کا رایی کشت مخلوط بر عملکرد دانه در ذرت و لوبیا

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.