لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۰ کلا ۷۳ مقاله شامل ۶۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ذخیره هیدروژن بر روی صفحهBC3 آراسته با کلسیم
۲ذخیره هیدروژن درنانو تیوبهای B N
۳بررسی تاثیر خشکسالی سالهای اخیر برروی مشخصات کمی و کیفی اب زیرزمینی دشت میان دربند کرمانشاه
۴بررسی پایداری لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با نگاهی به مکانیزم گسیختگی
۵تولید بذر سالم بلوط بعنوان یک ماده غذایی از طریق کاهش مصرف سموم با استفاده از تله های فرمونی در کنترل مخرب ترین افت بلوط جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. در اذربایجان غربی
۶مدیریت بهینه سازی سالانه مخازن سد به روش الگوریتم ژنتیک
۷پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS و سیستم ساماندهی جغرافیایی GIS مطالعه موردی: قسمتی از رودخانه شهر چای در استان اذربایجان غربی
۸پهنه بندی کیفی آب رودخانه شهر چای براساس شاخص NSFWQI
۹ارائه رابطه رگرسیونی برای پیش بینی حجم مفید مخازن ذخیره با شاخصهای عملکرد
۱۰بررسی شاخص های عملکرد سیستم مخازن ذخیره
۱۱ارائه منحنی های فرمان بهره برداری مخازن ذخیره به روش SPA اصلاح شده با اعمال شاخصهای عملکرد
۱۲آنالیز حالات بالقوه خطا (FMEA) در طرح اختلاط بهینه برای کاهش میزان تراوش با حفظ مقاومت بتن
۱۳بررسی تاثیر میراگرهای ویسکوز در رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی با ارتفاع متوسط
۱۴بررسی رفتار ستونهای ناودانی با سخت کننده های مورب کناری تحت بارگذاری فشاری با استفاده از نرم افزار ANSYS
۱۵بهینه سازی سیستمهای مخازن چند منظوره با استفاده از شبیه سازی آنیلینگ (مطالعه موردی سد سفید رود)
۱۶بررسی تنش برشی جریان در کانال های مستطیلی
۱۷بررسی تاثیر عیار سیمانو نسبت W/Cدر افزایش و کاهش مقاومت های کششی، فشاری و جذب آب بتن های مورد استفاده در کفپوش های بتنی
۱۸ارزیابی تاثیر میراگرهای ویسکوز در عملکرد لرزه ای سازه ها
۱۹ارائه رابطه رگرسیونی برای پیش بینی حجم مفید مخازن ذخیره با شاخص های عملکرد
۲۰ارائه منحنیهای فرمان بهره برداری مخازن ذخیره به روش SPAاصلاح شده با اعمال شاخص های عملکرد
۲۱تحلیل فراوانی سیل با توزیع آماری دو متغیره
۲۲بررسی عملکرد ارقام کرچک Ricinus communis L در شرایط آب و هوایی ارومیه باتوجه به تغییر اقلیم
۲۳بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد علوفه کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای
۲۴بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد پروتئین علوفه کشت مخلوط ماشک گل خوشه ای و جو
۲۵مقایسه روشهای جداسازی دبی پایه جهت تعیین دبی زیست محیطی مطالعه موردی حوضه های غرب دریاچه ارومیه
۲۶بررسی تاثیر انواع کود و نسبت های مختلف کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای برمیزان فیبر خام
۲۷بررسی تاثیر انواع کود و نسبتهای مختلف کشت برعملکرد علوفه ی خشک در کشت مخلوط چاودار و شبدر قرمز
۲۸بررسی تاثیر انواع کود ونسبتهای مختلف کشت مخلوط چاودار و شبدر قرمز برمیزان پروتئین بذر چاودار
۲۹بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد علوفه ژنوتیپ های شبدر یکساله در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی
۳۰بررسی پتانسیل تولید علوفه در شبدهای یکساله در شرایط دیم در منطقه آذربایجان غربی با توجه به تغییر اقلیم
۳۱بررسی تاثیر محرکهای رشد و کود بیولوژیکی برروی عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ رقم IL-111
۳۲بررسی تاثیر کود هیومیکی هوموس PK و محرکهای رشد برروی صفات رویشی و زایشی گلرنگ رقم IL-111
۳۳تاثیر هرس بر خصوصیات رویشی و زایشی ارقام کرچک (Ricinus communis L.) در آذربایجان غربی
۳۴بررسی تاریخ کاشت مختلف و محلول پاشی با محرکهای رشد و موادهیومیکی برروی خصوصیات فنولوژیکی و عملکرد روغن آفتابگردان رقم بومی آذربایجان
۳۵تاثیر تاریخ های کاشت مختلف و محلول پاشی با محرکهای رشد برروی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم بومی آذربایجان
۳۶بررسی سلامت مادران در طی یکسال بعد از زایمان
۳۷بررسی ارتباط سرطان دهانه رحم با مصرف قرصهای خوراکی ضدبارداری درم راجعین به مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
۳۸بررسی آزمایشگاهی ذوب و یخ زدن های متوالی در نفوذپذیری لاینرهایی با مصالح ساخته شده از ضایعات پودر سنگ کارخانههای سنگبری
۳۹زبان کردی گنجینه ای بکر در پالایش زبان فارسی از واژگان انیرانی
۴۰ارزیابی روحیه کارآفرینی دانشجویان آموزشکده های فنی و حرفه ای سما (مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی)
۴۱ارائه تابعی جدید برای تعیین سهم نیروی برشی دیواره در کانال ها با مقاطع دایره ای نیمه پر
۴۲بهسازی زمین به روش ابر تراکم، انواع آن و عوامل مؤثر در طراحی روش ابر تراکم
۴۳معرفی بیولاک، روشی کارا در تصفیه فاضلاب، با نگاهی بر تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه
۴۴بررسی تاثیر کاربری اراضی و تراکم آبراهه در افزایش فرسایش در دو مقطع زمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
۴۵پهنه بندی خطر سیل با استفاده از نرم افزار HEC-RAS در محیط GIS (مطالعه موردی رودخانه طالقان)
۴۶استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) در کارخانه کشمش
۴۷کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دوردر مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک
۴۸بررسی تغییرات سطح ایستابی بر عملکرد زهکشهای زیر زمینی دشت تبریز
۴۹بررسی مزایای سبک سازی با استفاده از سیستم Drywall در تحلیل لرزه ای ساختمان
۵۰مقایسه اقتصادی مدلهای وینکلر و مزدوج مجازی با تغییرات همزمان KS (ضریب مقاومت خاک بستر) و H (ضخامت پی) بروی پی های گسترده
۵۱بررسی استفاده از الکل های چرب در گاهش تبخیر آب (مطالعه موردی : دریاچه ارومیه)
۵۲بررسی پدیده کمانش موضعی در ستونهای فولادی لوله ای پر شده با بتن (ستونهای CFST)
۵۳بررسی اثر محلول پاشی نیترات پتاسیم بر ویژگیهای کمی و کیفی میوه و باردهی انگور سلطانی (Vitis vinifera L.)
۵۴تاثیر هورمون سالیسیلیک اسید روی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، تشکیل لیگنین و خمیدگی ساقه ژربرا (Gerbera jamesonii )
۵۵مقایسه صفات کمی پنج رقم ذرت علوفه ای تحت تاثیر تراکمهای مختلف بوته درمنطقه مهاباد
۵۶بررسی تاثیر تراکمهای مختلف برروی برخی صفات کمی درذرت علوفه ای
۵۷اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی برعملکرد کمی گیاه دارویی سیاهدانه
۵۸تاثیر روش آبیاری و تراکم بوته برعملکرد و راندمان مصرف آب ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704
۵۹بررسی اثرات کودهای بیولوژیکی برعملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم ILC482 تحت سطوح مختلف آبیاری
۶۰بررسی چالش ها و طبقه بندی پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم
۶۱شیوع مصرف اکستازی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی 86-85
۶۲رابطه سبک های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه با عملکرد دانشجویان در آزمون های پاسخ نگار و پاسخ گزین
۶۳توجه مدیران به عوامل موفقیت ساز، با تاکید بر فرایند های حسابداری مدیریت

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.