لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۸۹ کلا ۳۸ مقاله شامل ۳۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش های مختلف تحلیل لرزه ای سازه ها
۲بررسی عملکرد جداره­های فولادی پر شده با بتن سانتریفوژ تحت بارگذاری­ پیچشی
۳ارزیابی برنامه HEC4 وSPSS در تحلیل داده های گمشده جریان رودخانه (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرخه)
۴بهینه سازی بهره برداری فصلی از سد مخزنی مهاباد با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک
۵پیشبینی روندیابی هیدروگراف سیلاب رودخانه گدارچای با استفاده از شبکههای عصبی پرسپترون چند لایه و شعاعی
۶تنیدگی تحصیلی در دانشجویان
۷آزمون تعمیم پذیری الگوی روابط ساختاری بین صفات شخصیت، سبکهای مقابله با استرس، تنیدگی تحصیلی ادراک شده و واکنشها به تنشگرهای تحصیلی با مقیاسهای بهزیستی ذهنی در گروههای جنسیتی مختلف دانشجویان
۸ارائه نرم افزاری جدید جهت آنالیز دینامیکی سازه های مجهز به میراگرهای ویسکوالاستیک
۹بررسی رفتار سقفهای مختلط تحت اثر بارهای جانبی
۱۰بررسی کمی ابخوان دشت تبریز با استفاده از مدل کامپیوتری MODFLOW
۱۱مدیریت تلفیقی افات راهبردی موثر در دستیابی به کشاورزی پایدرا
۱۲بررسی حذف رنگهای تری اریل توسط فرایند فتواکسایش
۱۳رفتار سنجی تغییر مکانهای پی و بدنه سد مهاباد در دوران
۱۴ارائه رابطه رگرسیونی برای پیش بینی حجم مفید مخزن سدها
۱۵مدل بندی بیلان آبی سالانه حوضه نازلو چای به روش مدل 4 پارامتری abcd سالاس
۱۶مقایسه روش رگرسیون خطی وشبکه عصبی در تحلیل آمار گمشده دبی (حوضه بالادست سد کرخه)
۱۷بررسی وضع کیفی منابع آب زیرزمینی دشت بابل و آمل استان مازندران با استفاده ازGIS
۱۸بررسی تاثیر آموزش در زمینه بیماری ایدز بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
۱۹تعیین میزان عناصرکم مصرف گونه های مرتعی درمراحل مختلف فنولوژی دربخش زرینه اوباتوکردستان
۲۰مطالعه تغییرات جمعیتی کرم سیب Cydia pomonella (Lep: Tortricidae) وتعیین زمان سمپاشی توسط تله های فرمونی در منطقه ارومیه
۲۱سختی و شکل پذیری دیوارهای برشی مرکب با لایه بتنی در مقایسه با دیوار برشی فولادی
۲۲بررسی تاثیر کشت مخلوط سورگوم بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک ذرت در دو الگوی کاشت
۲۳بررسی برخی از صفات کیفی کشت مخلوط سورگوم در دو الگوی کاشت ذرت سینگل کراس 704
۲۴بررسی تاثیر کودهای زیستی وکشت مخلوط بر عملکرد علوفه چاودار و شبدر
۲۵کود های زیستی و تاثیر انها در کاهش مصرف کودهای شیمیایی و حفظ محیط زیست
۲۶بررسی تاثیر کودهای زیستی و کشت مخلوط بر عملکرد علوفه جو و ماشک گل خوشه ای
۲۷تاثیر پیش تیمار بذر با عناصر روی آهن منگنز و بور برشاخص های جوانه زنی شوید (Anethum graveolens L
۲۸بهبودکارایی مصرف نیتروژن دردو رقم گندم کاسکوژن و آگوستا با کاربرد توام کودهای زیستی و شیمیایی
۲۹اثرکودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه برکارآیی مصرف نیتروژن و شاخص برداشت دو رقم گندم پاییزه
۳۰تعیین بیلان آب زیرزمینی دشت شبستر و بررسی امکان تغذیه آن
۳۱بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی و عملکرد آموزشی معلمان
۳۲بررسی میزان باقیمانده آفلاتوکسین توتال به روش الایزا در خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان های تهران آذربایجان غربی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.