لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۸۸

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۸۸ کلا ۲۰ مقاله شامل ۱۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی رفتار کمانش سازه های فضاکار تک لایه گنبدی شکل ژئودزیک و شبکه ای
۲تخمین نیروهای لرزه ای معادل استاتیکی در گنبد های مشبک تک لایه
۳بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سویا
۴بهینه سازی طرح اختلاط بتن خود تراکم براساس حجم بهینه خمیر سیمان
۵بررسی خصوصیات بتن های الیافی براساس پلیمریزاسیون افزایشی و تراکمی
۶کنترل کیفیت بتن در ساخت و ساز
۷بررسی حذف 4- نیترو فنل به روش انعقاد الکتریکی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
۸بررسی حذف اسید زرد 23 از محلول آبی به روش انعقاد الکتریکی
۹ارائه یک فازی ساز جدید با ورودی دیجیتال و خروجی آنالوگ در مد جریان
۱۰مبدل جدید آنالوگ به دیجیتال با سرعت و دقت بالا با استفاده از مدارات مد جریان برای استفاده در بلوکهای کنترلر فازی
۱۱بررسی تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر خصوصیات رویشی و گلدهی گل اطلسی رقم DreamNeon Rose’
۱۲اثر تلقیح بذر با سویه های آزوسپیریلوم و پوشش دار کردن آن با عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اسانس رازیانه
۱۳سنجش نگرشکشاورزان تحت پوشش طرح گندم استان آذربایجان غربی نسبت به خدمات مشاوره ای کارشناسان ناظر طرح و بررسی مسائل و مشکلات آنها
۱۴بررسی سازوکارهای موثر در پذیرش و بکارگیری سیستمهای آبیاری تحت فشاردر استان آذربایجان غربی
۱۵بررسی میزان شیوع گونه های آفلاتوکسین زای / آسپرژیلوس و باقیمانده آفلاتوکسین به روش الایزا درخوراک ماهیان سردآبی پرورشی قزل آلای رنگین کمان دراستانهای تهران و آذربایجان غربی
۱۶کنترل کیفیت بتن درساخت ساز
۱۷تاثیر اندیشه های کلامی غزالی بر آراء سنایی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.