لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۸۷ کلا ۱۷ مقاله شامل ۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی اثر کاهش جرم ساختمان دراقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
۲بررسی اثر میراگر اصطکاکی لغزشی در کنترل پاسخ سازه
۳مدلسازی بارش– رواناب حوضه سد شیخ بشارت با استفاده از «HEC-HMS»
۴پهنه بندی حریم و بستر و تعیین کاربری اراضی (مطالعه موردی رودخانه قرنقو)
۵بهینه سازی طراحی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی: شهر سرعین
۶تاثیر زاویه لبه پرتاب سیستم مستهلک کننده انرژی از نوع فیلیپ باکت روی حفره آبشستگی
۷پهنه بندی حریم و بستر و تعیین کاربری اراضی (مطالعه موردی رودخانه قرنقو)
۸شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی - عصبی (ANFIS)
۹بهره برداری بهینه از مخازن سد های چند منظوره با استفاده از مدل برنامه ریزی فازی چند منظوره
۱۰زنجیره های تامین فعال
۱۱بررسی فراوان ی، علل و تغ ییرات ه یستوپاتولوژیک آنتر یتهای باکتریال و انگل ی در ط ی ور صنعت ی گوشت ی شهرستان مهاباد
۱۲روش مستقیم برای تحلیل کمانش گننبد های تک لایه مشبک بدون نیاز به تخمین فاکتور طول موثر
۱۳تخمین حداکثر بارش محتمل 24 ساعته با روشهای آماری و مقایسه آن با روش سینوپتیکی در حوضه آبریز سد مهاباد
۱۴عوامل موثر بر رضایتمندی و اثر بخشی دوره مدیریت تلفیقی آفات به روش مدرسه در مزرعه از دیدگاه کشاورزان شهرستان مهاباد
۱۵بررسی روش آبیاری و تغذیه آبیاری متعادل در توت فرنگی
۱۶سمیت تنفسی اسانس شاه اسپرم و کاکوتی کوهی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات
۱۷روشهای برنامه ریزی نیروی انسانی در توانمند سازی نیروی انسانی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.