لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۸۵

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۸۵ کلا ۷ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱برنامه ریزی آبیاری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی تصادفی
۲کاربرد مدل تحلیل چند معیاره جهت برنامه ریزی بخش آبیاری ( مطالعه موردی اراضی پایاب سد مخزنی مهاباد)
۳تعیین محل لکه روشن با استفاده از نشانگرهای لرزه ای
۴تعیین ثابتهای اپتیکی فیلم های نازک ایریدیم لایه گذاری شده در روی زیر لایه سیلیکا (SiO2) و بررسی اثر پارامترهای روش لایه گذاری در کیفیت ناهمواری لایه
۵تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.