لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۵ کلا ۳۶۰ مقاله شامل ۳۱۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Cardiovascular risk factors adaptation to concurrent training in overweight sedentary middle-aged men.
۲Experimental Investigation and Simplistic Geochemical Modeling of CO₂ Mineral Carbonation Using the Mount Tawai Peridotite.
۳Magnetic molecularly imprinted polymer nanoparticles for selective solid phase extraction and pre-concentration of Tizanidine in human urine.
۴A GIS-based flood susceptibility assessment and its mapping in Iran: a comparison between frequency ratio and weights-of-evidence bivariate statistical models with multi-criteria decision-making technique

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۶۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.